Výtah myšlenek z Velké školy vykládání tarotu

13.08.2010 13:09

VELKÁ ŠKOLA VYKLÁDÁNÍ TAROTU

PAUL FENTON-SMITH

(Výtah myšlenek)

PROČ POUŽÍVAT TAROT?

Někteří lidé očekávají, že jim bude sděleno jméno a datum narození člověka, kterého si v budoucnu vezmou za manžela nebo manželku. Jiní nejsou spokojeni, dokud jim nesdělíte poznávací značku auta jejich osudového partnera. Zkušení klienti však přistupují k výkladu tarotu stejně jako ke konzultaci s jakýmkoliv jiným odborníkem. Přinesou seznam otázek, naslouchají tomu, co říkáte, a potom si udělají vlastní úsudek. Uvědomují si, že disponují svobodnou vůlí k přijetí toho, co jim bylo předpovězeno, nebo ke změně svého osudu svými rozhodnutími a činy.

UŽITEK Z VÝKLADU TAROTU

  • Inspirovat k naplnění vašich snů
  • Osvětlit bezprostřední výzvy a překážky
  • Motivovat k překonání životních nezdarů
  • Pomoci ujasnit krátkodobé cíle
  • Objasnit dlouhodobý životní cíl
  • Upozornit na překážky, kterým se momentálně vyhýbáte

ZÁVISLOST NA TAROTU

Začíná-li se někdo teprve obeznamovat s tarotem, je v pokušení se ho dotazovat při jakémkoliv rozhodování. Vystavuje se tak nebezpečí ztráty svobodné vůle. Ukvapeně si pak tahá karty na otázky formulované ve spěchu. Skutečnost, že jste až do této chvíle přežili bez tarotu dokazuje, že vaše schopnost dotazování je při nejlepším obstojná. Tarot nemá tuto schopnost nahradit, pouze ji zlepšit. Větší množství otázek nemusí nutně vést k většímu pochopení.

Klient musí čekat na sezení obvykle jeden nebo dva týdny. Období čekání klientovi umožní probrat možné alternativy a prozkoumat své pocity.

VYKLADAČOVA OBJEVNÁ POUŤ

Vykladačovo putování s tarotem začíná zvědavostí a vede, doufejme, k moudrosti.

Jestliže provádíte pravidelně výklady druhým, nutně odhalujete typické vlastnosti lidé kolem vás, ať už je obdivujete nebo jimi pohrdáte.

Nezapomínejte, že vaše krátké nahlédnutí do života klientů nestačí k přesnému pochopení toho, co způsobilo, že jsou takoví, jací jsou, v době, kdy se na vás obrátili.

JAK DOJÍT KE SPRÁVNÉ INTERPRETACI

Označit kartu jedním slovem (při výkladu) znamená pracovat líně. Vyhněte se ovšem i druhému extrému – vidět významy i tam, kde nejsou.