Vyřešení světové záhady

27.03.2012 17:35

Na co všechno se dá s tarotem vyložit? Přečtěte si skvěle vypracovaný domácí úkol Lenky Vláškové na dvě světové záhady. Jaké mají řešení? Přečtěte si.

Záhada Bermudského trojúhelníku

Co se skutečně děje na tomto území? Mírnost

Co za tím stojí? 5 pohárů

Jaké řešení má tato záhada? 2 pentaklů

Na tyto otázky se pokusí odpovědět Tarot magického měsíce.

Co se skutečně na tomto území děje, se můžeme jen dohadovat či spekulovat. Karty poslali Mírnost, kartu Velké Arkány, což v sobě skrývá něco tajemného a velkého. Měli bychom však k tomu přistupovat opatrně, jemně a nedělat rychlé a zbrklé závěry, které končí stejným nevědomím. Pomořme se tedy do karty Mírnost a pohleďme, na to, co skrývá.

Skrývá tajemství života, lehce nám ukazuje, kolik věcí nevidíme ani nevíme. Je to tajemství života, bytí. Tahle karta nám nedá odpověď, ale nabádá nás lépe hledat v sobě samých, přistupovat k planetě jako živému tvoru, který ne vždy má svou mírnou tvář a nastaví opačnou… můžeme se dál zeptat karet, co tedy za tím stojí? Karty posílají 5 pohárů, možná, že jsme se až příliš usadily v teorii a vlastně vědět není odpověď, odpověď je pochopit, přijmout. To je zásadní pochopit, výsledek není dostat odpověď. Pak se můžeme zeptat, jaké tedy řešení má záhada? Karty posílají 2 pentaklů, buď budeme řešit věci, které nejsou podstatné a zaměřovat se na odpověď, nebo uchopíme pevně jen jeden pentakl, než pochopíme ten druhý. To znamená, bádat po něčem na co nejsme připraveni, je těžké. Lepší je naučit tomu čemu schopni jsme, kde jsme schopni ještě pobrat náš svět jako takový. Pak můžeme řešit otázky tak velké a tajemné jako je BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK.

Poltergeist

Existuje Poltergeist? 8 mečů

Co nebo kdo to je? 6 pentaklů

Proč existuje? 10 pohárů

Jak jej odstranit? Velekněžka

Jaké řešení má tato záhada? Poustevník

Existuje Poltergeist? To je otázka pro tarot Magického měsíce. Karty posílají kartu 8 mečů, možná, děláme z tohoto názvu příliš hluku. Existuje-li tento jev, je pouze v nás. Lidé a jejich mozek, fungují na vibracích, někdo je citlivý jiný méně, někdo věří, někdo nevěří. Všechny tyhle aspekty to ovlivňují. To je důležité si uvědomit. Co nebo kdo to je? Karty posílají 6 pentaklů. Je to něco jako karma, jak vibrujete kolem sebe své touhy, strachy, emoce? Tak se k vám vracejí, možná v podobě i právě Poltergeistu. Proč existuje? Karty posílají 10 pohárů, možná proto, aby nás to vyvedlo z běžného života, podívat se taky na svět jiným pohledem. Zahledět se do sebe a hledat to v sobě. Jak jej odstranit? Jde to vůbec? Karty posílají kartu z Velké arkány-Velekněžku. Pokud je chcete odstranit, musíte je odstranit v sobě. Tato karta vám ukazuje něco schovaného ve vás, co vás užírá a je to zrcadlem Vašeho bytí. Velekněžka umí být i velice tvrdá, aby vám ukázala, co je Vám skryto. A proto pomalu odsouvá plentu, za kterou je skryto mnohem víc, než vnímání Poltergeistu jako takového.

A jaké řešení má tato záhada? Karty posílají další kartu Velké arkány – Poustevník. Řešení je v nás samotných, hledat klid duše a moudrost vědění o svém těle a duši. Poznejte tento jev ze svého nitra, pak už není nemožné ho odstranit. Není důležité vědět JAK ale PROČ.