Výkladovna

04.03.2012 19:13

Jedním z prvních prostorů, který jsem se okývala kyvadlem a ohodnotila tarotem, byla moje vlastní výkladovna. Je to sice jen malý kousek domu, ale, i podle jeho návštěvníků, útulný a dostačující. Kyvadlo i na tak malém prostoru ukázalo zajímavou geopatogenní zónu. Nachází se naproti mému křeslu, těsně vedla křesla pro hosta. Přesně nad ní visí krásná velká čarodějnice, dávný dárek od přítele. Dušička vzešla pravděpodobně z nějaké události, která se tam odehrála, a zůstala tam, aby na místo dávala pozor a hlídala ho. Je také možné, že se tam objevila až poté, co jsem místnost začala obývat já a lidé stejného smýšlení. Karty ukázaly, že dušička je milá a vlídná, stará se o ty, které tam mám a o mě, aby vše probíhalo tak jak má. „Třeba ti ona přes stůl posílá informace, které má tazatel právě slyšet.“ usoudil můj tatínek, když jsem o tom doma vyprávěla. A já si hned představovala dušičku, která se napojí na tazatele, který tam sedí a mě šeptá, co je pro něj důležité a co právě teď potřebuje. Podle karet je jejím úkolem udržovat zde energii, aby byla vyrovnaná a stabilní a dalo se z ní čerpat. Projevuje se především skrze práci a ráda by měla potřebný přehled, aby mohla přihlížet a pomáhat.

Tuto dušičku si však bohužel nebylo možné ověřit nějakou zpětnou vazbou a tak jsem byla ráda, že tam je a že mě chrání. Jednou přišla na karty paní s asi tak dvouletou holčičkou. Už něco žbrblala, při výkladu byla klidná, zkoumala ten prostor, malovala si, občas si vyndala nějakou kartu a byla hodná. Asi v polovině výkladu se holčička usadila vedle maminky na křeslo a rozhlížela se. Údajné dušičce seděla po boku. Najednou holčička zvedla hlavu, podívala se na neurčité místo a zabrblala větu připomínající otázku. Chvilku čekala, pak pokývala hlavou a svou otázku si odsouhlasila. Potom se zase začala šmrdolit po výkladovně a pokračovala dál v hraní. S maminkou jsme obě ztuhly. Já proto, že jsem věděla, jakým směrem se dívá, maminka proto, že dcerka tohle obvykle nedělá. Klientce jsem vysvětlila, co jsem si vykývala a že je možné, že se tam něco takového nachází a že s tím dcerka mluvila. Nevím, jaký to na ní zanechalo dojem, mě to hlavně potvrdilo to, že hlídací dušička je na místě a může se sem tam někomu ukázat. Od té doby tak trochu věřím, že jsme tam na vás dvě.