Výklad ze Zvíkova

25.08.2013 16:44

27.10.2012 19:14

HRAD ZVÍKOV

Hrad Zvíkov se nachází na ostrohu nad soutokem řeky Otavy a Vltavy. Po vybudování Orlické přehrady bylo předhradí zatopeno a hradní výšina byla proměněna téměř na ostrov, který byl s okolní krajinou spojen pouze úzkou šíjí.

Hrad byl od svého počátku královský, neboť ho založili Přemyslovci v první polovině 13. století za krále Přemysla Otakara I. Dominantou hradu a zároveň nejstarší dochovanou stavbou je hranolová obytná Hlízová věž. V této věži je takzvaná Korunní síň, v níž byly zřejmě nějaký čas uloženy české korunovační klenoty. V patře jižního křídla vznikla jedna z nejkrásnějších prostor české rané gotiky – hradní kaple sv. Václava.

Výklad, Medieval tarot, 14.8.2012

Minulost: 5 pohárů, 6 mečů, 2 pentaklů

Přítomnost: 3 mečů

Budoucnost: Měsíc

Rada: 6 pentaklů

Varování: 7 mečů  

Energie místa: Ďábel a Smrt

Duch místa: 7 pohárů

V minulosti jakoby na tomto místě někdo nalezl úkryt nebo útěchu. Možná byl v nelehké situaci a tento hrad byl pro něj útočištěm, kde nalezl to, co potřeboval a nabral nový směr. Těžko říct, jak to souvisí s historií místa, možná byl zmíněný člověk pro rod, který zde vládl velmi důležitý, možná to byla jen krátká bezvýznamná epizoda, ale pro sílu místa, jakoby měla podstatný význam. V současné době místo sice žije, ale jakoby jeho provozovatelé museli rozmýšlet co a kam investovat, co a jak vyměřit. Možná finanční možnosti, možná celosvětová krize, ale v každém zde vládne jakási opatrnost. Do budoucna se možná výdělky příliš nerozjedou, ale na Zvíkově něco zazáří a bude to vidět. Budeme se těšit. Možná právě pro to, je třeba tento hrad podporovat, vést ho v patrnosti a dávat mu to, co potřebuje. Návštěvy a peníze. Co bychom však neměli je sedět a zbytečně kritizovat, babrat se v malichernostech a jen přihlížet.

Zvíkovský rarášek se už asi v hradu příliš nevyskytuje, jakoby jeho síla ochladla, ale zůstala v energii tohoto místa, vládne zde a není možné na ní někde nenarazit. Jakoby na nás působila, aniž bychom si toho všimli. Ale není se třeba bát, to, co nám může Rarášek způsobit je uvědomění si vlastní situace a chyb, které děláme, takže výsledek pro nás může být jen pozitivní. A to je také duchem tohoto místa, k němuž nás může rarášek a krátké zamyšlení dovést: PROZŘENÍ!

ZVÍKOVSKÝ RARÁŠEK

Říkalo se mu také rarach a už v dávných dobách by považován za zlého ducha. Má zlomyslnou povahu, škodí lidem a ještě z toho má škodolibou radost. Zjevuje se v podobě pidimužíka, krkavce, černého kocoura nebo psa s ohnivýma očima. Nejstarší zmínky o tom zvíkovském pocházejí z rok 1579. Nelíbilo se mu tehdy, jak dělníci opravují věž Markomanku a z hradu je vyhnal. Dochoval se o tom tento nápis vedle hlavního vchodu: „K tomuž pondělí na auterý, před narozením panny Marie, v noci věřte jistě, p. m. pokušení jsem měl od zlého ducha takové, že pode mnou tažen, tak hrubě užasl jsem, až jsem ven z komnaty utéci musel!“

Více na: http://zahadno.bloger.cz/Tajemne-Cesko-a-Slovensko/Zvikovsky-rarasek

A protože se Rarášek objevil i ve velkém výkladu, požádala jsem ho pomocí karet o vzkaz pro nás.

Výklad, Medieval tarot, 14.8.2012

         Královna mečů, 6 pentaklů, Spravedlnost

„Bojujte lidé, bojujte za sebe a svá práva! Nenechte si líbit, s čím nesouhlasíte. Změna je vždy možná, jen je třeba prát se a nebýt vlečeni. Ženy, zvedněte do rukou meče, buďte silné a statečné, nastává váš čas! Nezapomínejte ale, že váš boj by neměl postrádati smyslu! Je to jen na vás!“

HLÍZOVÁ VĚŽ

Markomanka patří svojí podobou v českém prostředí k ojedinělým realizacím, a snad proto vyvolávala tolik otázek, dohadů – legend. Jde o nejstarší zachovalou stavbu v areálu hradu, její vznik se přibližně klade do doby kolem roku 1230. 

Pro barvu kamene se jí někdy říkalo „Černá“. Ještě počátkem 20. století se bylo možné setkat s myšlenkou, že jde o památku z 2. století n.l., pozůstatek po germánských kmenech (odtud „Markomanka“).  Dodnes dobře viditelné kamenické značky se objevují nejen na Zvíkově, ale i na dalších místech kde pracovala zdejší stavební huť (např. královský hrad, most a farní kostel v Písku). Lidé ve své obrazotvornosti v nich byli ochotni spatřovat spíše tajemné runové písmo. K místnosti v patře se pojí dvě „skutečnosti“ – do dostavby Karlštejna v ní měly být uloženy korunovační klenoty a tady měl působit Zvíkovský rarášek, který strašil v noci odpočívající.

Výklad, Medieval tarot, 14.8.2012

                        4 holí

Královna mečů    Eso mečů

                   Rytíř mečů

Tato věž jakoby původně sloužila k obraně a vyhlížení nepřítele. Na kartě Eso mečů přímo vidíte pozorovatele, který hlídá a dává pozor na to, co hradu hrozí. Podle dalších karet je možné, že zde kdysi schovávali i fraucimor, vzácné ženy, které hlídali rytíři před nebezpečím. Možná, že ženy zde měly větší váhu než jinde, byly ctěné a vážené. Také snad i proto Zvíkovský rarášek ve svém poselství zmiňuje bojovnost a význam žen. Původně jsem však výklad mínila tak, abychom se dozvěděli, zda jsou značky na věži opravdu kamenické nebo tajemným poselstvím. Zeptala jsem tedy znovu:

Má tedy tato věž nějaký mystický význam?

Královna pentaklů, Soud, 5 mečů

Asi zklamu všechny milovníky záhad, včetně sebe, ale podle karet to vypadá na práci a zase jen práci. Tajuplný význam se sice hodí a hrad propaguje, ale nedejme se zmást. S věží to zdá se nesouvisí. Mystické na tomto hradě je spíše spojení s nebem a vyššími silami, jehož informace však nemusí být právě příjemné. Jedině tak se ale můžeme posunout na naší cestě životem.

ENERGETICKÉ MÍSTO U HRADU ZVÍKOV

Podle Pavla Kozáka najdete na cestě od parkoviště k hradu na skále u turistické značky energetický bod, který mohl sloužit obyvatelům hradu jako zdroj síly.

Výklad, Sacred Circle tarot, 14.8.2012

            10 pentaklů

Eso pohárů          Smrt

Místo, které popsal Pavel Kozák ve své knize Od Blaníku k Sušici, je skutečně velká síla. Nejen, že je to bohatý zdroj velké energie, jak fyzické, tak duchovní, ale ještě jakoby zde bylo možné napojit se na jiné světy a projít vnitřní, velmi osvobozující, transformací. Stačí se jen postavit a nasávat bohatou a čistou energii. A dál? Děj se vůle boží.

Možnost proměny je možná dárkem od Zvíkovského raráška, využijme ji tedy, ať na hradě už nezlobí.   

http://www.hrad-zvikov.eu/