Výklad ze Žluticka

14.07.2012 10:18

27.5. 2012 jsme s Bohdankou vyrazily na výlet za dvěma cíli. Vladař a Skoky u Žlutic. Jedno tajemnější místo než druhé, ačkoliv ne právě pozitivní.

Vladař je magický kopec na Žluticku, své jméno má skutečně zasloužené, tyčí se nad krajinou jako hlídač a vyvolává velký respekt. Pavel Kozák o něm píše různé věci a je pravda, že sám kopec nám neustále dával najevo, že sem nepatříme, že nás tady nechce a že on je tady pánem. Po tom, co jsme si ho kousek obešly, Vladař nás vyhodil zpět na cestu dolů, ve snaze si ho nerozhněvat, jsem už neprotestovaly a šly.

VLADAŘ

Vladař je něco jako Pražský hrad pravěku. Bývalo zde velké hradiště asi z prvního tisíciletí PNL, tedy z období egyptských faraónů. Bylo zde vybudováno jedno z největších opevnění v ČR. Nejvýše položené místo na vrcholu stolové hory poskytovalo kruhový výhled do okolní krajiny, rozsáhlá akropole o rozloze cca 13 ha disponovala také vlastním vodním zdrojem. Kolem roku 200PNL zde došlo k obrovskému požáru, od té doby začal zarůstat. Na podzim roku 1421 se zde bránili husité, pod vedením Jana Žižky z Trocnov velké přesile plzeňských vojsk. Po třídenním obléhání vojsk se husitům podařilo prolomit obléhání a prchnout do pevného Žatce.

K Vladaři se také pojí krásná pověst:

Na Žluticku se od nepaměti traduje, že o tom, jaké bude počasí, se rozhoduje na Vladaři. O daleko nejvyšší horu se zastavují těžké mraky a na úrodnou krajinu pod Vladařem tak padá blahodárný déšť.

Starý pastýř Matěj Václavík, který kdysi na statku ve Vladořicích pásal stádo, objevil pravý důvod, proč mračna u Vladaře tu odbočí (jako na nějaké křižovatce), tu se vrátí, tu se pohnou dopředu. Jednou, když pásl na jižní, nejvoňavější stráni Vladaře své ovečky, slyšel, jak jeho ovčácký pes podivně štěká. Často jeho Vlk, jak mu pro obávanou divokost říkal, přinesl zajíčka nebo nějakou škodnou. Když se ale dneska Vlk vrátil, držel v zubech podivné vousaté stvoření. Vyděšený vousáč Matěje úpěnlivě prosil, aby ho zachránil z tlamy toho zlého psa a sliboval královskou odměnu. Když  ho tedy Matěj vyprostil, prozradil mu ten mužíček, že je králem všech hospodáříčků v kraji a že má hrad v podzemí hory Vladaře, odkud ovládá mračna a blesky a kroupy. Matějovi dal za své vysvobození opravdu velký dar: pastýřskou píšťalu s čarodějnou mocí. Když na ní zapíská, pošle mu mužíček deštivé mračno, aby mělo jeho stádo, nad kterým bude držet ochrannou ruku, vždy šťavnaté pastviny. Píšťalka už je dnes dávno spálená, ale mužíček hospodáříček se dál stará o šťavnaté pastviny pro Matějovo stádo. 

Výklad, Wild Spirit tarot:

Minulost: 4 pentaklů, Poslední soud, 7 pentaklů, Páže holí

Přítomnost: Eso pohárů

Budoucnost: Poustevník

Rada: 8 holí

Varování: 7 holí

Energie místa: Kolo štěstí a Rytíř mečů

V minulosti toto místo skutečně velmi bouřlivě žilo. Příroda zde byla velmi bujná, nápomocná a lidi, kteří zde bydleli, s ní žili v souladu a využívali její bohatství. Život to samozřejmě nebyl snadný, lidé zde byli divocí a sví, ale vše bylo v souladu a příroda to tak vlastně chtěla. Díky tomu se zde mohli lidé usazovat a splývat s okolím, mohli růst a vyvíjet se poznávat sebe, druhé i své okolí. Vše probíhalo dobře a nevykazovalo velké problémy. Ale nic nejde věčně, lidé zde možná trochu ustrnuli v zabudovaných pořádcích, nechtěli směřovat dál, byli tak trochu odříznutí od světa a hodně sami pro sebe, a to nešlo do nekonečna. Nad hradištěm nastal soumrak a stáhly se mraky. Místo obsadili jiní, kteří už v souladu s přírodou nežili, jen si z ní brali a nic jí nevraceli. Napojovali se zde ne vyšší zdroje a žádali o pomoc a informace, ale nevyvažovali to děkováním nebo dary. Proto je zde takové napojení až nebezpečné, jako by se místo zlobilo na to, co se z něho stalo. Jako by jeho obyvatelé byli už mrzutí a zklamaní, že jsou často rušeni a nic z toho nemají. V současné době zde vládnou přírodní duchové, skřítci, troli a víly a dobrým lidem zde nechají chvíli k nahlédnutí a ty zlé pošlou domů. Vypadá to, že jsou připraveni k nějakým zlomyslnostem, aby nepatřičné návštěvníky odradily. Nakouknout můžeme, ale kdykoliv je toto místo připraveno k útoku. Do budoucna by toto místo mohlo opět tak nějak ožít. Ale spíše pro jednotlivce, který rozumí světu, který zde vládne. Pro někoho, kdo zde bude moci navázat na život našich předků a pomáhat hoře a jejím vládcům. Jako by do budoucna Vladař opět mohl najít svého Vladaře, ale bude to takový pán, který to nebude dávat najevo a který se tím nebude chlubit. Možná se o tom ani nedozvíme.

Místo samo je velmi mocné a dovedu si představit, jak tu v noci nebo o důležitých svátcích řádí a veselí se místní divoženky a jak tu míchají i počasí o osudy těch, které sem zavítají. Ale na každou postavičku je tu jeden hlídač, na každé jejich poskočení, jedna kletba. Místo je to velmi hlídané a není v naší moci ani v právu, do něj zasahovat.

KULTOVNÍ MÍSTO

V knize Tajemná místa Plzeňska Pavel Kozák popisuje kultovní místo označené kamennou pyramidou. Našly jsme dvě taková místa a tak jsme to pravé našly pomocí výkladu. Podle tarotu je tedy to pravé kultovní místo, které vidíte na fotce.

Podle Pavla Kozáka jde zde vycítit přítomnost temných astrám. Sama svatyně je dnes pozitivní, energetický bod zde dosahuje 400% zemské energie. Je zde nejstarší svatyně Matky v Čechách, hlídá jí trol, který sem nepustí nic negativního. Zjistíme tu i vloženou mimozemskou energii.

Bohdanka zde cítila velký proud energie, jakoby kuželu. Pavel Kozák ale důrazně varuje před meditací na tomto místě, protože bylo poškozeno intenzivními obřady černé magie a horu obsadili dobří i nedobří přírodní démoni, kteří ji chrání.

Výklad, Sacred Circle tarot:

Velekněžka, Eso mincí, Rytíř mečů

Je zde mocná síla ženského kultu, která může obohacovat naše životy a může nám hodně prospívat. Můžeme si z ní ale odnést jen trochu, jen maličko, jen to, co sami uneseme. Víc nám nepustí její ochránce. Ten sám rozhodne, co a v jakém množství si můžeme vzít. Je to jako v každé pohádce, kdy dobří lidé najdou poklad, ale nesmí být moc chamtiví a mohou si odnést jen to, co jim prospěje a neudělá z nich zaslepence.

Vzkaz tohoto místa je: nechtějte více, než musíte mít! 

ŽENSKÁ SVATYNĚ

Kousek dál u dvojité břízy, najdeme druhé božiště. Je to místo ženské svatyně, kde matka zvlášť intenzivně promlouvá. Dnes ho hlídá víla.

Výklad, Old Path tarot:

Milenci, 6 holí, Velekněz

Na tomto místě je možné nabít svou ženskou a sexuální sílu. Žena se zde může stát velmi silnou a sebevědomou, uvědomit si své kvality a schopnosti a pochopit, co je v životě opravdu důležité. Může zde navázat vztah k sobě samé a zjistit, kdo vlastně je a kým by chtěla být. Žena se zde v dobrém smyslu stává mužem, získává moc a rozhodnost a hlavně odvahu, statečnost a sílu své osobnosti. Nebojte se sem vstoupit, ale nezůstávejte zde příliš dlouho, aby muž ve vás nebyl silnější než vy.

A co tu může dostat muž? Požehnání od ženy, od Matky Země. Ale jen ten, který ví, že jen ve dvojici se ženou je to skutečně on a který ženu respektuje a dává sobě na roveň. Nadřazený muž zde může dostat pěkně za uši. J

Více už jsme na Vladaři objevit nemohly, protože při hledání aktilitů jsme byly vykopnuté zpět domů. Z Vladaře jsme si tak obě odnesly tento pocit: „Koukněte se, vyložte si, podívejte se, ale nikde nebuďte příliš dlouho, nikde si nesedejte a brzy vypadněte!“

SKOKY U ŽLUTIC – Zaniklá vesnice

Šest kilometrů na severozápad od Žlutic se vypíná mohutný barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie. Kolem něj stávala obec Skoky, dříve též Mariánské Skoky. Bývalo zde jedno z nejslavnějších mariánských poutních míst v Čechách, proslavené stejně jako dodnes známé Lurdy zázračnými uzdraveními, a zdejší "panenkou skákavou", Pannou Marií Skokovskou. Úpadek obce i poutního místa nastal po roce 1945, kdy byly Skoky poprvé vysídleny, protože zdejší obyvatelé byli Němci. Druhé vysídlení přišlo v padesátých letech, protože noví obyvatelé nechtěli podlehnout tlaku komunistické kolektivizace, a tak ti nejodbojnější odešli a jejich majetky převzal stát. A třetí a poslední vysídlení přišlo v letech šedesátých, když starou a jedinou silnici od Žlutic přeťala údolní přehrada na Střele. Zůstal tu stát krásný kostel, bývalý poutní hostinec poblíž, kaplička, hřbitov a terasy ve svahu.

KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

Jednolodní, neorientovaný kostel Navštívení Panny Marie z let 1736 až 1738 byl postaven stavitelem Johannem Schmiedem z Útviny na místě původní kaple, postavené 1717. Mohutný svatostánek na umělé terase odvodňované dvěma štolami má dvouvěžové průčelí, k obdélníkovému presbytáři přiléhají po stranách dvě sakristie. Na věžích kostela bývaly hvězdy. V roce 2006 kostel přepadli lupiči měděného plechu, kteří báně věží rozřezali a hvězdy shodili na zem. Na zem se přitom zřítil také jeden z nich a díky tomu byli dopadeni. Tehdy se zde stal další ze zázraků, mladý zloděj ten smrtelný pád přežil.

Výklad, New Vision tarot

Minulost: Císař, 9 pentaklů, Milenci

Přítomnost: Rytíř holí

Budoucnost: Eso pohárů

Rada: Velekněžka

Varování: Eso pentaklů

Energie místa: Královna holí a Páže pohárů

Přesto, že kostel je pojmenován po ženě, a energie místa je více ženská než mužská, minulost tohoto kostela souvisí více s muži a to ne jen tak nějakými. Zřejmě byl kostel nebo poutní místo plánem nějakého muže, který to vzal pevně do rukou a zařídil, aby toto místo bylo přesně podle jeho snu, a zajistil také i finanční zdroj, aby kostel vzniknul. Od tohoto místa se očekávalo, že naplní své poslání, že bude pro lidi něčím krásným a milým a že se zde budou lidé setkávat a trávit spolu čas.

HOSTINEC

Východně od kostela leží jediná z dochovaných skockých usedlostí, objekt bývalého Schopfova hostince, čp. 21 (původní německý nápis GASTHAUS je dodnes ještě čitelný) byl obydlen až do roku 1983.

Výklad, New Vision tarot:

9 mečů, Královna pohárů, Velekněžka

Přesto, že internet uvádí, že se jednalo o Schopfův hostinec, podle karet to vypadá spíše na pěknou a hlavně milou a hodnou šenkýřku, která zde mohla fungovat někde mezi knězem a psychologem. Asi si za ní chodili pro radu všichni, kteří potřebovali a ta je nikdy neodmítla a vždy pomohla. V hostinci však mohlo zůstat mnoho slzí a smutku z vypovídaných nešťastníků, možné je i to, že sama hospodská si tyto věci hodně brala a pak se jimi sama trápila. Napadá mě ještě možná schovávání partyzánů a jiných nepřátel říše za války, protože byť je to vše myšleno čistě a upřímně, zůstal zde smutek a strach. Hospoda tak alespoň v jádru asi nebyla ta nejveselejší, spíše se sem chodili lidé utěšit a uklidnit a zanechat zde svá trápení.