Výklad ze Spáleného Poříčí

25.08.2013 16:27

04.10.2011 15:29

Spálené Poříčí je malé podbrdské městečko s památkovou zónou. Poprvé je zmíněno jako Poříčí v roce 1239. Ve 14. století byla dokončena jeho dodnes zachovaná půdorysná dispozice s rozlehlým náměstíčkem, kostelem a tvrzí. Větší rozvoj města nastal v době renesance, kdy město vlastnil rod Vratislavů z Mitrovic. V době třicetileté války opakovaně vyhořelo a získalo tak přízvisko Spálené.

ZÁMEK

Renesanční zámek Spálené Poříčí byl postaven Adamem Vratislavem z Mitrovic na místě gotické tvrze v roce 1617. V 19. století byl doplněn novogotickou věží. Za zhlédnutí stojí výstavní prostory, původní strop v koncertním sále, renesanční portály a erby. V zámku byl v 18. stol. uložen svatovítský poklad. Zámek dnes užívá střední ekologická škola. Je ale přístupný a konají se zde výstavy. Cenný je i zámecký park s opraveným altánem z 18. století a kašnou s barokní sochou ryby.

Výklad, Modern Medieval tarot, 24.9.2011

Minulost: 16.Věž

Přítomnost: 2 mečů

Budoucnost: Rytíř holí

Rada: Král pentaklů  

Varování: Páže mečů

Energie místa: 6.Milenci, 9.Poustevník a 14.Mírnost

V minulosti byl zámek i město často sužován značnými požáry a výbuchy energie. Mnohokrát se muselo začít stavět znovu a mnohokrát to nestačilo a opět došlo k výbuchu. Momentálně jako by místo čekalo, co se zase stane, tak se stáhlo a nevydává velké množství energie. To by se ale do budoucna mělo změnit, protože by mohlo dojít k přílivu nové, mladé energie. Možná se podepíše vliv střední školy, která je v prostorách zámku v současné době umístěná, možná místo ožije nějakými akcemi. Momentálně by bylo třeba zámek trochu usadit, snažit se, aby byl vidět, aby do něj šlo více peněz a aby mohl prosperovat. Pozor však na velké a smělé plány a spekulace. Vše by mělo být vypočtené a dopředu naplánované, aby nedošlo k chybě.

Místo samo má velkou energii, ale řekla bych, že sahá hluboko do minulosti, až k dávným kořenům. Je to síla pozitivní a čistá, a vhodná na přemýšlení a meditaci. Využít tuto energii na školu je jistě dobrý nápad, může studentům poskytnout dobré zázemí a atmosféru ke studiu. Jen je momentálně, vlivem předchozích událostí, jakoby něčím svázaná a neprůchodná. Mělo by se to ale do budoucna hodně změnit.

ZÁBRODSKÝ MLÝN

Do roku 1948 v soukromém vlastnictví, pak připadlo státu. Opět obnovené mlýnské kolo v roce 2005.

Výklad, Elfí tarot, 24.9.2011

Minulost: 7.Vůz

Přítomnost:10.Kolo života

Budoucnost: Král pohárů

Rada: 5 pohárů

Varování: Rytíř pohárů

Energie místa: 4 pentaklů + 15.Ďábel

V minulosti toto místo doslova jelo a šlapalo. Mělo velké a smělé plány, majitel měl zřejmě velké ambice a hodně se snažil, aby vše fungovalo. Pak však přišel zásah shora, něco ho donutilo plány změnit a omezit nebo utnout prosperitu tohoto místa. Vlivem lásky a dobrých úmyslů by zase mělo dojít k obnově a celkové harmonizaci. K tomu jistě přispěla oprava mlýnského kola, které se dnes opět točí a získává tak původní ráz. Místo je však stále trochu zatíženo a to, co potřebuje, je odpuštění. Zbavit ho starých vin a emocí, které přišly spolu s ránou, která zbrzdila celý mlýn. Je třeba dát místu nový lesk a nelpět na tom, co bylo. Ani se však příliš nerozplývat nad pomocí a nezabřednout do ní, abychom se ve smutných pocitech, které tu nějak stále visí nezůstali také.

Také energie místa je tím hodně ochromen. Přesto, že mlýn už dostává nový ráz, že se na něm pracuje, a je opět středem zájmu a součástí naučné stezky, stále je v něm usazeno naštvání a touha po velkých věcech, které bylo zabráněno. Té, je třeba se zbavit, protože ta může působit zbytečné škody a být tak více než je nutné negativní.

Klárky výklad na mlýn

Tarot keltských skřítků, 24.9.2011

Minulost: 7 pentaklů

Přítomnost: 7 mečů

Budoucnost: Páže pentaklů a Královna pentaklů

Energie místa: Král pentaklů, Spravedlnost a 4 mečů

Linie je zde téměř stejná jako výše. Původní majitel měl rozdělanou práci, na které mu velmi záleželo a kterou chtěl dokončit. Bohužel mu však (a to v nedávné době) do tohoto záměru vstoupilo něco nepříjemného, co ho donutilo neplánovaně zbrzdit nebo přerušit práci. Přestože už nyní se pracuje na obnově a kolo se točí, nemělo by se v budoucnu přestat. Místo mělo kdysi velké úkoly, které se nedokončily a je třeba se pokusit o jejich dodělání.

Místo je to silné, má velkou a mocnou energii, ale nespravedlivý počin jako by na  něj uvrhnul brzdu. Tohoto otisku je nutné jej zbavit, aby mu bylo odpuštěno a aby mohlo fungovat dál. Energie místa není tolik negativní jako výše, jako spíše ukřivděná. A to je výchozí bod pro další práci na něm.

SYNAGOGA

Od 17.století až do roku 1945 tu stála Synagoga a mikve, která pak byla zbourána na popud místních obyvatel. Na jejím místě dnes nalezneme památník věnovaný původní obyvatelkou.

Výklad, Modern Medieval tarot, 24.9.2011

Minulost: 3 mečů

Přítomnost:2 pohárů

Budoucnost: 3 pohárů

Rada: 3 pentaklů

Varování: Měsíc

Energie místa: Páže mečů, Eso mečů a 2 pentaklů

Navíc: 2.Velekněžka

V minulosti je toto místo spojeno s velkým a bolestivým zklamáním a poznáním. Možná právě tři zásahy, které dostalo do svého středu, asi není třeba vyjmenovávat ani blíže poznávat. Všechny bolely a všechny se na místě podepsaly více než dost. V současné době se gestem tohoto památníků všichni snaží odčinit velkou křivdu a ublížení a s láskou na to, co tu stálo vzpomínat. Mohlo být zapomenuto, ale není. A to může pomoci i do budoucna, ulevit naší krajině. Často na lidi s ním spojené vzpomínat, často se sem vracet a s lehkostí a radostí, ale tak, aby se nezapomnělo. A to je i radou. Pokračovat v odkazu tohoto místa, ale lehce a nenásilně. Pracovat na jeho pověsti a bourat tak mýty a mlhy, které člověka nutí, aby zapomněl.

Místo je velmi mystické a hluboké. Bylo předmětem studií a posvátných rituálů. Nyní je však trochu zraněno a znovu ožívá a povstává. Bude mu to ještě dlouho trvat, ale vydalo se na pouť, která má smysl a může dojít až na samý konec svého očištění.

VODOPÁDY

Nad obcí najdeme uměle vybudované krásné vodopády nad rybníkem Hvížďalka.

Výklad, Sacred Circle tarot, 24.9.2011

Minulost: Spravedlnost

Přítomnost: 3 pentaklů

Budoucnost: Král mečů

Rada: 8 holí

Varování: 2 pohárů

Energie místa: 8 mečů, 7 mečů a 2 pentaklů

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o vodopády a živel vody, je místo poněkud více bojovné, než bychom na první pohled mohli čekat. V minulosti jako by se zde o něčem rozhodovalo, nebo přemýšlelo. Pravda není nikdy jedna a rozsoudit spor vyžaduje mnoho vhledu a inspirace. A možná k tomu toto místo sloužilo. Momentálně našlo svůj smysl, jednak je to krásná turistická atrakce, jednak jsou vodopády, řeka a rybník vyhledávaným místem na koupání. Pracuje se na něm a dostává energii od turistů a lidí, kteří to myslí s krajinou dobře. Do budoucna jakoby však trochu zostřilo, ukázalo zoubky. Proto pozor na úrazy a možné zranění, je to zde třeba brát trochu vážně. Vývoj těchto vodopádů ještě není u konce, je to místo nové a proto je třeba dávat pozor, co se kolem něj děje a co mu hrozí. Jakoby nebylo naším přítelem ale majestátním obrem, který nás může v případě nemilosti i sežrat.

Proto pozor také na jeho energii. Není vyvážená, ani stálá. Bodá kolem sebe a není radno zde pobýt delší čas. Jakoby nás mohla pohltit a pak už nepustit. Možná se zde stalo něco nemilého, co zde zůstalo, možná jsou jen kameny příliš ostré a nebezpečné. Ať tak, či tak, naučme se být i v krásné přírodě ve střehu a uvědomit si právě na tomto místě její sílu a velikost.