Výklad ze Sedmihoří

04.05.2014 11:06

OTEVÍRÁME BRÁNY SEDMIHOŘÍ

12.4. jsme s astrologem a mystikem Stanislavem Hollmanem vyrazili čerpat sílu do Sedmihoří. Tento svět ve světě nám hned od začátku nabídl svou náruč a celý den nám dával ze svých četných darů. Očista ducha a nabrání energie nám snad dlouho vydrží.

Gaian tarot, 12.4.2014

KÁMEN „U RUČIČEK“

Kámen s vytesaným symbolem dvou ručiček stojí podél cesty na turistické trase. Ručičky zde najdeme proto, že se zde často uzavíral smír znepřátelených stran, ale kámen nabídne mnohem víc. Když se k němu postavíte ze správné strany, můžete se spojit s energií Matky Země a také ji do sebe načerpat.

Páže holí, Mág, 2 pohárů

Energie tohoto kamene je více než přátelská. Vítá nás tu, láká nás k sobě a nabízí velkou a vlídnou sílu, která nám pomůže navázat spojení s přírodou i se sebou samým. Síla je sice přirozená, ale možná ovlivněna seshora, jakoby sem někdo cíleně vložil nějaké znásobení a tak přidal k její přirozenosti i trochu ducha.

VELKÝ KÁMEN NAPROTI

Podle Pavla Kozáka má energie na rozdávání a probíhaly zde obřady kultu Otce Nebe. Kámen budí pozornost a dotýká se naší srdeční čakry tak, že je možné to pocítit na vlastní kůži.

Minulost: Mág, Rytíř mečů, Císařovna

Přítomnost: Blázen

Budoucnost: 5 mečů

Rada: Poslední soud

Varování: 6 pentaklů

Energie místa: 2 mečů a Eso mečů

Duch místa: Král pohárů

Jakoby si toto místo vybrala velmi vyspělá část civilizace, která sem naprosto cíleně vložila velkou sílu a tím se jeho energie mohla rozrůst a roste dál. Místo se vlivem tohoto zásahu z původního neutěšeného a chaotického stalo plodným, udržovaným a vhodným k čerpání té největší síly. Nyní nám ukazuje své plody a je krásným výchozím bodem pro naší Sedmihořskou objevnou pouť. Tento velký kámen má čistou a něžnou sílu a rád nám ji dá, pokud z toho nebudeme dělat tržní hospodářství.

KÁMEN PŘECHODU

Na tomto kameni najdeme prohlubeň, kterou se naši předci dostávali do vyšších dimenzí. Zkusili jsme to i my, a vylosovaná karta byla více než dostatečná.

4 pohárů

Místo je tedy jednoznačné použít k nahlédnutí do vyšších dimenzí, pokud správně víme jak, a jsme čistí jako sníh. Prožitky pak budou tak hluboké, jak jim to naše mysl dovolí.

SLUNEČNÍ SVATYNĚ

Tento kámen se zvláštní ryskou jako spouštěcím mechanismem nás může nabít sluneční energií na dlouhou dobu dopředu.

Spravedlnost, 9 mečů, Velekněžka

Tento kámen, pokud se o něj ve chvíli krize opřeme, nám může ukázat dobrou radu a důležitou informaci pro náš život. Je možné, zde nalézt energii, která nám pomůže ke stabilitě a rovnováze a zbaví nás velké zátěže, kterou si neseme na bedrech.

KÁMEN S PÓDIEM

Vedle této sluneční svatyně je velký kámen s dalším spadlým a malým pódiem. Ideální místo na dávný rituál.

Mág, Páže mečů, 3 pohárů

Energie tohoto místa je jako stvořená pro přeměnu naší negativní energie, těžkých myšlenek a starostí na pozitivní. Tento kámen umí rozmělnit to zlé na to dobré a nechat to tam, kam už se nikdy nebudeme vracet. Očištěni pak můžeme jít dál.

KÁMEN ROZHODNUTÍ

Velký osamocený balvan na svém vrcholu ukrývá dvě prohlubně, z nichž každá nám napoví, co je naší skutečnou cestou.

Císařovna, 5 mečů, Eso pentaklů, 10 pentaklů

Mužskou energií: Kolo života a 8 holí

Vylosované karty naznačují silnou zemskou energii a velkou sílu, ale také zdvižený prstík. To, co zde zjistíte, nebude jen tak. Je to vážný a zásadní okamžik a jako k takovému je potřeba k němu přistupovat. Jen skutečně připravení jedinci zde něco velkého zažijí.

 

KÁMEN SNĚHULÁK

Tři kameny na sobě postavené jako bychom chtěli uctívat zimu sněhulákem. Velmi zvláštní útvar, k němuž je také velmi obtížný přístup, je podivný nejen svým vzhledem, ale také svou silou.

 Velekněžka, Císařovna, Páže pentaklů, 9 holí

Tento kámen ukazuje spojení protikladných karet – Císařovny a Velekněžky, které ale obě připomínají ženství, vede k objevu a napojení. Jak toho ale dosáhnout? Jedině tím, že si zde na tomto místě vybereme svou cestu. Zde se můžeme dlouze zamyslet, nebo si nechat pomoct se zásadním rozhodnutím, kudy se má náš život dál ubírat a co v něm chceme dosáhnout. Kterou z nabízených dvou žen si vyberete za průvodkyni? Právě u sněhuláka za toto jasné rozhodnutí můžeme být velmi odměněni.

 

PALOUČEK MEZI STROMY

Odbočili jsme z hlavní cesty tam, odkud probleskovalo sluníčko nad stromy, a našli krásný palouček, kde je možné potkat nejednu vílu.

Páže holí, Eso pentaklů, 5 holí, Královna pentaklů

Opět nám karty nabídly zvláštní sestavu dvou velmi ohnivých a dvou velmi zemitých karet. Jejich sestavení do kříže zřejmě naznačuje obrovský zdroj energie a silné propojení s Matkou Zemí v tomto místě. Můžeme zde získat jak velkou energii tak kořeny, které nám pomohou tuto energii zvládnout. Směle do toho!

 

HROB VLÁDCE SEDMIHOŘÍ

Pod tímto kamenem odpočívá jeden z bájných vládců Sedmihoří, jehož je možné ve správný čas i spatřit.

Poustevník, 8 pohárů, Slunce

Moudrý, starý muž je zde i podle karet skutečně přítomen. Nabízí nám svou moudrost i nadhled a je možné jej o něco požádat, pokud budeme chtít a přijdeme sem s otevřenou myslí. Odpovědi na otázky pak určitě dostaneme.

SLUNEČNÍ SVATYNĚ II.

Na vrcholu jednoho z kopců Sedmihoří je další Sluneční svatyně, na níž se můžeme očistit a nabít. Také při našem rituálu na nás vykouklo.

Poustevník, Velekněz, 9 pentaklů

Toto místo je nejenom krásné a vlídné, ale také moudré a velmi hluboké. Otevírají se nám tu obzory, o nichž nemáme ani zdání a je možné zde získat pravdy a lekce, které bychom jinde pracně poznávali.

Karty vykládané na zajímavých místech občas zobrazí nejen sílu a energii místa, ale také místo samotné. Jako by vystřihly fotku, přesnou kopii toho, kde jsme. Podobnost Sedmihorského vrchu s kartou Poustevník je čistě náhodná. :)