Výklad z Rotundy sv.Máří Magdaleny

25.08.2013 16:17

08.08.2011 08:36

Blízko Prahy v Přední Kopanině stojí stará rotunda sv. Máří Magdaleny pravděpodobně z 11.století, tedy nejstarší svatostánek u nás. Údajně si ho oblíbila sv.Ludmila, která jej také asi založila. Podle vylosovaných karet zde však sídlí někdo úplně jiný. Více o místě zde: http://www.locus-iste.cz/kosteliky-kolem/kopanina/  

Použitá sada: Zlatý tarot od Kat Black, Datum: 31.7.2011

Výklad:

Minulost: Páže holí

Přítomnost: Eso holí 

Budoucnost: 17.Hvězda

Rada: 4 mečů

Varování: 1.Mág

Energie místa: 5 pohárů + 11.Síla

V minulosti bylo toto místo asi velmi významným bodem na nějaké cestě, kterou absolvovali poutníci z dalekých zemí. Sloužilo jim jako inspirační prvek, kde dobyli baterky a načerpali sílu. (Napadá mě možná trochu bláznivá souvislost s templáři, kteří měli na různých místech ukryté poklady – jakési banky pro své rytíře na cestách.) Momentálně je to sídlo jedné velké síly, která však ještě není zcela ovládnutá nebo využitá, zatím je malá a vydává tak jen malé množství energie. Do budoucna však vyraší a stane se velkým a krásným centrem mnoha slavných věcí s krásnou budoucností.

Právě proto také zatím má tato síla raději spát a my jí nemáme budit. Její čas ještě nenastal, ještě se neobjevil pravý člověk, který by toto místo využil a zapříčinil tak jeho rozvoj. Což je také varováním, pokud nejsi vyvolený, neruš síly na tomto místě a jen se kochej.

Místo samo v sobě nese velkou sílu a možná i souvislost se sv. Ludmilou, ale právě teď je příliš zabrzděno působením církve, které vzhledem ke kartě, nebylo právě pozitivní. Jinými slovy, jedná se o místo síly, ale takové, která byla utlačována a nesprávně vnímána a proto je třeba dát jí čas a správného člověka, který to napraví. Nebude to ale zřejmě hned.

Trojí výklad na energii místa od Míly, Jany a Věrky:

Míla, Wizards tarot: 8 holí + Rytíř mečů + 10 pentaklů

Jana, Vampýrský tarot: 15.Ďábel + 6 pohárů + 9 pentaklů

Věrka, Tarot pohanských koček: 7 holí + Páže mečů + 6 holí

Míla: „Místo je plné proudící energie, která bude v příhodný čas za působení jiné síly transformována a využita ve prospěch ostatních k dokončení významného činu či získání důležité věci.“

Věrka: „Asi zde kdysi lidé hledali bezpečí a obranu (7 holí) před nájezdy nějakých útočníků nebo loupežníků (páže mečů) a toto místo vždy odolalo a nebezpečí bylo odvráceno (6 holí).“

Jana: Co je tohle za místo?
„Na místě bylo původně nějaké obětiště, možná pohanská svatyně, místo pohanského kultu; pak na tomto místě došlo k jakémusi duchovnímu probuzení, na místě byla postavena rotunda, jako místo k modlitbám a meditacím - to jistě souvisí s počátkem křesťanství v Českých zemích; postupné renovace rotundy spolky velké množství peněz, ale jejich postupnou realizací došlo k úpadku víry a místo opouští jeho duchovnost a nyní už je spíše místem materiálním, hmotným a světským.“

„Posléze jsem provedla výklad na neoznačeném polorozpadlém hrobě: Kdo je osoba pohřbená v tomto hrobě?

9 pentaklů + 6 Pohárů + 15. Ďábel
(karty byly řádně zamíchané do  celého balíčku a přitom vyšly znovu, jen v opačném pořadí - hrob byl zanedbaný a cca 10m od místa výkladu na hřbitov s rotundou)
- pohřbená je zde žena, materiálně zajištěná, zřejmě manželka někoho vlivného, možná bohatá vdova; vzdělaná žena s intuicí, osamělá, ale obdařená uměním svádět, obletovaná žena; ve vztahu s ženatým mužem, který ji ničil."