Výklad z Okrouhlíku

25.08.2013 16:44

13.05.2012 21:17

VÝKLAD Z OKROUHLÍKU V BOLEVCI

Zkusila jsem tentokrát výklad provést na místě nijak nezatíženém minulostí a Okrouhlík vypadá jako místo krásné a lehounké. Pojem Okrouhlík vyjadřuje skalnaté jádro opuštěného meandru, vyvýšený útvar mezi prorvanou šíjí meandru a mrtvým ramenem. Při říční erozi dochází v některých případech k výraznému úbytku materiálu na protilehlých výsepních březích, až voda zeslabenou šíji meandru protrhne a tok řeky se zkrátí. Pokud bylo jádro meandru tvořené odolnějšími horninami, vznikne pahorek zvaný okrouhlík.

Okrouhlík je vršíček v Bolevci ležící na Sigmondově stezce o nadmořské výšce 386 m.n.m. Za druhé světové války zde byla lovecká bouda, kterou zřídil německý kontrolor ve Škodovce Wagner a český chemik Zimmermann a čekávali zde na lišky. Nutno dodat, že Wagner byl vzorný lesník a zřídil v lese plno krmelců a jesliček. V 80.letech 20.století nebyl zalesněný a uvažovalo se zde o malé rozhledně, k té se však už nedostalo.

13.5. 2012, Old Path tarot

Minulost: Císařovna, 10 holí, Rytíř mečů

Přítomnost: 8 holí

Budoucnost: 6 mečů

Rada: 2 pohárů

Varování: 3 mečů

Energie místa: Vůz a 2 mečů

Na tomto místě zřejmě sídlila především příroda, čistá, ženská a přijímající síla. A to příroda krásná a čistá, ale zničující a únavná. Pak ale jako by ji narušovala snaha ji ovládnout nebo využít, chladná síla mečů, která jí tak trochu ubližovala. Možná ne záměrně, ale stopy mečů, mužské a přísné energie zde zůstaly. Právě teď nabízí místo svou energii, kterou zde můžeme čerpat především ze stromů, pohledem do jejich korun a uvědoměním si své maličkosti oproti nim. I do budoucna by sem měli chodit spřízněné duše, které budou mít stejné záměry a budou si rozumět. Nesnažte se zde řešit si své záležitosti a uzavírat staré rány. Místo je přínosné na doplnění energie a síla a krása zdejší přírody můžete nabít, ne zahojit. Do budoucna by možná bylo dobré pozorovat místo spíše zdálky, nechat se jím inspirovat a vést, ale nebýt přímo v něm.

Zdá se, že se jedná o místo rozporuplné, sice silné a nabité velkou silou, ale zároveň pro lidi trochu nebezpečné, velmi snadno se z něj uvolní síla, kterou člověk nemusí mít ještě zpracovanou a může se obrátit proti němu.

Zdroj textu: wikipedie.cz a informační tabule na místě