Výklad z Milečského hřbitova

25.08.2013 16:04

 

Malá obec Mileč leží blízko Nepomuka a v ní na vyvýšeném místě najdete barokní kostel sv. Petra a Pavla. Toto místo není náhodné, nejspíš zde stál již ve dvanáctém století kostelíček či kaple svaté Barbory. Farní kostel sv. Petra a Pavla byl vybudován v roce 1384 a roku 1764 byl přestavěn do současné podoby. V roce 1909 vyhořel a byl celý opraven. V současné době zde byly instalovány původní obnovené varhany, na jejichž restauraci přispěli i občané v různých sbírkách. Na hřbitově u kostela najdeme už jen pár náhrobků, nepohřbívá se zde již sto let. Hřbitovní zeď končí v půlce hřbitova a ten je pak otevřený na louku a nabízí tak krásné a přirozené místo k rozjímání. Místo jsme navštívily s kamarádkou, která zde pátrala po svých předcích. Rodinu zde sice nenašla, ale i tak místo své poselství vydalo.

www.farnost.nepomuk.cz

Spirits and Ghost tarot, 9.5. 2013

Minulost: 6 pentaklů, 7 pentaklů a 6 holí

Přítomnost: Císař

Budoucnost: 10 pentaklů

Rada: Eso pohárů

Varování: 2 holí

Energie místa: Viselec a Vůz

Duch místa: Páže pohárů

Toto místo má velmi silný náboj. Už dříve zde byla soustředěna velká energie, která odsud vyháněla nezvané a nedobré hosty a naopak těm dobrým zde byla velká síla dávána. Kostel, jakoby byl cenzorem, živou bytostí, která sama rozhoduje o tom, kdo a jak se tu bude cítit a co a kdo zde dostane. I teď je cenným zdrojem a je jaksi chráněn před přísnými pohledy ostatních nebo úmysly těch, kteří to nemyslí dobře. Možná zde sídlí nějaká animální síla, drak, vlk nebo nějaké jiné totemové zvíře, která kostel i hřbitov chrání. Také proto možná může být hřbitov otevřen do louky. Do budoucna této síly nebude zapotřebí, kostel se právě teď usazuje a opět se zaskví ve své kráse s novými varhanami, takže výhledově už ochrana nebude zapotřebí. Splyne s okolím a stane se jeho nedílnou součástí. Místo není vůbec strašidelné nebo smutné, naopak nás vyzývá, abychom sem chodili rozmlouvat s předky, rozjímat a mluvit s přáteli, kteří už mezi námi nemusí být. Jestliže bylo vystaveno tak, aby dávalo energii, i my, pokud máte čisté srdce, si jí můžeme vzít a radovat se z ní. Vstupenku a právo na čerpání nám dává pouze vědomost a čisté srdce. Jinými slovy se dá říci, že pouze ten, kdo zná svůj stín a nechává ho za sebou, zde může načerpat vzácnou sílu. Energie místa je velmi silná. Čistá a průrazná síla, která může pohánět všechny okolo, je trochu zastavena, ale to je možná dobře. Také duch místa odkazuje k pohybu a proudění, ale pomalu a klidně, a s láskou v srdci.

Vzhledem k tomu, že historie místa je velmi stará, je možné, že zde byly už dříve nějaké stavbičky nebo jen přírodní útvary, která možná navštěvovali už naši dávní předci. Uložili sem zřejmě energii a „zakleli“ ji pouze pro ty, kteří nejsou v životě začátečníky. Máme tedy před sebou nenápadný vesnický kostel, který ale nabízí velké množství síly a energie, kterou může dát i nám.