Výklad z Libice a Oškobrhu

25.08.2013 16:28

02.10.2011 17:47

 Na svátek svatého Václava, ne jen tak náhodou, jsem s kamarádkou Klárou měla tu čest přijmout pozvání od krásné skupiny Putující na jejich unikátní výpravu. Cílem byla následující dvě místa spjatá s českou historií a sv. Václavem, na nichž jsme provedli nejen výklad, ale i automatickou kresbu a písmo a očistnou meditaci. Výpovědi meditujících, i dam s automatickou kresbou, i výklad tarotu se povětšinou shodovaly. Přečtěte si tedy, co o místech řekly karty.

http://www.putujici.cz/

LIBICE NAD CIDLINOU

Místo, kde došlo k vyvraždění Slavníkovců, pravděpodobně Přemyslovci. Místo je tedy spjato se zlomem v naší historii spojené s velkým násilím a neštěstím lidí, kteří zde byli.

Více se dočtete zde: http://www.libicenadcidlinou.cz/

Výklad, Llewellyn tarot, 28.9. 2011

Minulost: Eso pohárů

Přítomnost: 4 pentaklů

Budoucnost: 3 pohárů

Rada: 20.Soud

Varování: 10.Kolo života

Energie místa: 4 pentaklů a 3 holí

Dříve, úplně na počátku, bylo toto místo spojeno s životodárnou energií vody, její plodností a plností. Bylo to ideální místo na žití a hodně se od něj očekávalo. Když popustím uzdu fantazii ještě více, je možné, že na tomto místě sídlila silná energie podobná svatému grálu. Ať je to jakkoliv, momentálně je tu však zakonzervována a držena na úkor jejího volného pohybu. Lpí se na tomto místě, jako na památníku, jako na připomínce událostí, které nastaly potom, a nenechá se volně žít. K tomu však možná v budoucnu ještě dospěje. Mělo by dojít k uvolnění a naplnění tohoto místa, ne pietní památky, ale spíše se navrátit alespoň kousek k původnímu smyslu. To je ovšem ještě daleko. Zatím je třeba uctít památku našich otců, kteří měli nejlepší úmysly, a přesto jim nemohli dostát. Důstojně je pohřbít, odpustit jim a jít dál. Nejít však proti původnímu poslání a účelu. Uvědomit si jeho skutečnou hodnotu a tu uctívat.

Energie místa je, přesto co se tu stalo, čistá a důstojná. Je zde vidět píle a práce, která se mu věnovala. Neměla by se však vyzdvihovat do nebe, spíše uvolnit prostor a nechat místo volně dýchat.

LIBICE – CHRÁM

V původním hradišti se nacházelo mnoho domů a jiných prvků a mezi nimi i chrám.

Výklad, Pictorial Key tarot, 28.9. 2011

Vytažené karty: 4 mečů, páže pohárů, Síla

Jedná se o místo naprostého odpočinku, odevzdání a nabití a získání zcela nových sil. Všechny strasti a trápení se zde můžeme nechat, a pokud to děláme opravdu upřímně, dostaneme za ně nové. Je to místo laskavé a čisté a může nám pomoci s novým životem. Je to tedy kousek půdy na očistu a obnovu, na myšlenkovou, duchovní i hmotnou. Není to chrám tak, jak si ho představujeme dnes. Jakoby se blížil k původní myšlence podstaty chrámů.

SVATÝ VOJTĚCH

U sochy sv. Vojtěcha a jeho bratra jsem ještě vytáhla kartičky na světcovu duši a osobnost.

Výklad, Pictorial Key tarot, 28.9. 2011

Vytažené karty: 3 holí, 7 holí, 6 pohárů

O sv. Vojtěchovi se toho jistě můžeme mnohé dočíst. Karty jej vidí jako osobu čistou a upřímnou, oddanou svým cílům a ideálům a vždy otevřenou je s láskou prosazovat. Vždy byl a je připraven pomoci a postoupit dál. Jako by on byl ztělesněním krásné rady od Petra Brzobohatého (jednoho z pilířů Putujících): Neústupně v myšlence, ale vlídně v způsobu.

Sv. Vojtěch je tedy Poutník (3 holí), Bojovník (7 holí) a Pomocník (6 pohárů). I dnes nás může mnohé naučit.

OŠKOBRH

Je kopec nedaleko Poděbrad, v němž podle legendy spí svatováclavské vojsko, jako na Blaníku, a Libuše zde měla bylinkovou zahrádku, kterou léčila lidi, kteří to potřebovali. Momentálně jej z větší míry zabírá ohrazená dančí obora, takže není možné se k mnoha místům dostat. Uvnitř obory je pravděpodobně silný energetický bod.

Více se dočtete zde:  http://www.vlkovpo.cz/pohadky-a-povesti-o-vrchu-oskobrh/d-1136

Výklad, Llewellyn tarot, 28.9. 2011

Minulost: 7 holí

Přítomnost: 5 mečů

Budoucnost: 2 pentaklů

Rada: 6.Milenci

Varování: 9 pohárů a Rytíř mečů („omylem“ vytaženy dvě)

Energie místa: Královna pentaklů a 6 pentaklů

Toto místo je momentálně poznamenáno prudkým bojem, který se tu z mnoha důvodů mohl odehrát. Ještě teď jakoby dozníval a varoval před každým sporem a bitvou, která je zbytečná, protože stejně nemá vítězů. Do budoucna by mělo dojít k očištění, alespoň částečnému, a sjednocení a vyrovnání všech energií, které zde působí. Ptáte se jak to udělat? Jedině láskou a vírou. Činnost, ať už jen procházka nebo usilovná práce, jakýchkoliv lidí, ale opačného pohlaví, může místo pomalu a jistě zharmonizovat. Není ale možné myslet si, že to zvládne jednotlivec sám. I když by byl jakkoliv vyspělý, je zde zapotřebí dvou faktorů. Ego toto místo na chvíli ochromilo, ego jej tedy nevyléčí.

Je ale vidět, že vrch Oškobrh není těmito činy nebo pocity natolik zasažen, aby se tím pozměnila jeho energie. Může nám ještě hodně dát a dávat dál. Je tu pro nás a od nás chce jen vyrovnání a harmonii. Chodit sem ale jen s čistým štítem a pevnou vírou. Je to místo zasvěcené a podléhající možná i kněžně Libuši, která si ho hýčká a střeží i nadále. Jakoby zde stále někde odpočívala…

ĎOLÍK

Na Oškobrhu, blízko místa, kde jsme seděli a meditovali, se nachází ďolík se silnou energií, o průměru asi jeden a půl metru. Energie dále už nedosahuje, jen v tomto malém rozmezí.

Vyložené karty: Královna holí a 20.Soud

Místo opět podléhající mocné ženské energii, která k sobě váže moudrost našich předků, která se může využít, pokud si s tím dáme tu práci, odvahu a čistotu. Hlídá tady tedy Libuše vojsko, které přijde na pomoc? Nebo je tu zakleté a nemůže ven? To už nechám na vaší fantazii.