Výklad z Kouřmi a okolí

25.08.2013 16:33

03.11.2011 17:35

28.10. 2011 jsem opět přijala milé pozvání skupiny Putující a vydala jsem se s nimi po stopách našich praotců  a pramatek do Kouřimi a jejího okolí. Přečtěte si, co nám místa prostřednictvím tarotu řekla.

ASTRONOMICKÝ STŘED EVROPY

Jeden z několika přesných středů celé Evropy se údajně nachází u nás, blízko starého města Kouřim. Označuje ho geodetická tyč uprostřed pole a více o něm se můžete dočíst zde:  http://cestovani.idnes.cz/kourim-astronomicky-stred-evropy-drh-/igcechy.aspx?c=A091215_145554_igcechy_tom

Výklad, Quantum tarot, 28.10. 2011

5.Velekněz + 8.Spravedlnost

Z první karty na nás vykoukl sám Isaac Newton, aby nám připomněl velké objevy a posuny, které se za poslední století staly a přiměl nás uvědomit si jejich důležitost. Spravedlnost k němu ještě připomněla přesnost výpočtu odborníků a tak můžeme směle prohlásit, že skutečný střed Evropy je asi opravdu na tomto místě. Obě karty zároveň zdůrazňují, že je to místo sice důležité a přesné, ale jaksi jen z formálního hlediska. Žádné zvláštní síly ani energie zde nehledejme, vše je tu naprosto vyrovnáno a podřízeno velkému učení filosofů a badatelů, na které si zde máme vzpomenout.

LECHŮV KÁMEN

Je rulová skalka ležící mimo areál starého kouřimského hradiště. Váže se k ní pověst o bratru praotce Čecha, který se ze Řípu vydal do Kouřimi, aby jí osídlil. Aby Čech věděl, že dobře došli, na místě zapálili velký oheň, který byl vidět až na Říp. Odsud pak vznikl název Kouřim. K Lechovu kameni náleží ještě pověst, že kdo jej na Štědrý večer o půlnoci třikrát bez nadechnutí obskáče na jedné noze nebo oběhne, tomu se otevře a vydá ukryté poklady.

Výklad, Tarot Magie druidů, 28.10.2011

Minulost: Spravedlnost, 10 mečů, Velekněz, Svět  

Přítomnost: Velekněz

Budoucnost: Blázen

Rada: 5 mečů

Varování: 5 pohárů

Energie místa: Velekněžka a Poslední soud

Lechův kámen, a vše kolem něj, byl v minulosti často spojen s věcmi nepříjemnými, destruktivními i násilnými. Mohly se tu konat výroky soudů, popravy, bitvy i náboženské rituály. Všechny tyto věci překryly (ať už úmyslně nebo náhodou) pravou podstatu krásného místa, která je zdrojem velké síly a energie a doslova nám tu umožňuje mít u nohou celý svět i vesmír. Tato energie sem možná byla vložena, ale spíše zde prostě byla a místo toho, aby se z ní čerpalo, byla znesvěcena násilím a smrtí. Neuškodilo jí to, protože je pozitivní a dobrá a tak jí zlo nemůže zastavit, jen uspalo. A nyní je na nás, abychom konali další obřady, rituály nebo pokusy, aby mohla opět ožít a zářit a i do budoucna dávat mnoho ze své síly i nám, poutníkům. Nebojme se proto porušit tuto posvátnou půdu a snažme se jí očistit, a smýt z ní všechny viny a škody, které na ní lidstvo napáchalo kvůli rozdílnosti. Původní čistá energie byla jednotná a harmonická a nerozdělovala lidi na druhy. Vše bylo v jednotě a k té bychom se měli vracet, i když se nám může zdát, že jeden má více než ten druhý. Není čas plakat nad rozlitým mlékem a truchlit nad vším, co zde bylo spácháno. Přišla doba, kdy to můžeme všichni napravit.

Energie místa je obrovská a strašně důležitá. Jsou zde ještě zbytky ženských kultů a toho, co zde ženy dělaly a jak se o místo staraly. Je zde vidět stopa po velkých rituálech. Místo bylo jistě velmi důležité i v hodně dávných dobách. Možná i proto, že nabízí jakousi pomyslnou bránu, z níž můžeme vyjít očištěni a odlehčeni. Můžeme zde tedy nechat své tíhy, energie zde už si s nimi poradí. Jen je nutné brát to trochu vážně, i když s lehkostí a nadhledem a vědět, co děláme. Jít sem s konkrétním záměrem a něco pro něj udělat.

Výklad o vlivu meditace na Lechův kámen:

Místo před meditací: 4 poháry a Slunce

Místo po meditaci: 7 mečů, 6 mečů a Svět

Před meditací místo upozorňovalo na skryté zdroje, které jsou bohaté, ale uspané. Neví se o nich, nebo není možné, aby se projevily v plné míře. Energie, která je zde ukrytá, je velká, ale schovaná za nepozornost a uzavřenost těch, kdo hledají. Možná se soustředíme příliš na hmotné poklady a zapomínáme na jiné formy, které mohou mít mnohem větší cenu.

Meditace umožnila Lechovu kameni opět najít ztracený zdroj síly a jednoty. Možná se i dotkla takového zdroje a nechala ho chvíli působit, aby mohlo všechno špatné odplout a odejít. Odhalila skutečný smysl místa a došla přímo k jádru tohoto místa. To vše skrze soustředění a moudrost. Je možné, že předci na místě ukrytí, našli svůj klid a mír a že teď mohou volně plout. V každém případě skrze vědomou koncentraci je zde možné dotknout se jednoty a souznění a pracovat tak alespoň malým zrníčkem na harmonii celého vesmíru.

LIBUŠINO JEZÍRKO

Nachází se ve východní části starokouřimského hradiště. Sloužilo jako zdroj pitné vody a mělo náboženský význam. V jeho blízkosti se našly knížecí hroby s bohatou výbavou. Libuše toto místo založila a chodila se sem se svými družkami koupat, mnohdy zde i věštila.

http://libice.sweb.cz/povest.html

Výklad, Tarot Magie druidů, 28.10.2011

Minulost: 7 pohárů, Blázen, Král holí   

Přítomnost: Eso mečů

Budoucnost: 9 pentaklů

Rada: 6 pentaklů

Varování: Mírnost

Energie místa: 9 mečů a Královna pentaklů

Toto místo bylo založeno z čisté lásky a něhy, a do vody, která zde byla k dispozici, byl vtisknut otisk velkého citu a otevření. Voda zde mohla být skutečně kouzelná, protože otvírala srdce a byla otevřená všem, kdo přišli a byli čistí. Vítala poutníky a dávala jim novou sílu a odvahu do života. Krásný záměr však narušil muž, a nemusel to být jediný a konkrétní, ale spíše mužský přístup a pokolení, které emoce a city neuctívalo a které překazilo jeho sílu a moc, protože jej mohla ohrozit. Od té doby je místo narušeno a tak nějak smutné. Ještě dnes v něm třímá obrovská energie, která je podobná excalibru, ale stále čeká na to, až bude vyzdvižena ze svého nitra a použita na obnovu původního záměru. Je možné, že se tak i stane, že místo opět zbohatne a bude dávat svou krásnou a něžnou energii dál. K tomu je ale zapotřebí pochopit, čím mu můžeme pomoci nejvíce. Místo pomoc potřebuje, čeká na ní a zmírá bez ní. Ale jen řečmi a pomalým konáním tomu moc nepomůžeme. Chce to činy a velké oběti, aby zde energie zase začaly proudit. Nechat tu kus ze sebe a poklonit se tak té původní kráse a otevřenosti. Je to ale především úloha mužů, dědiců těch, kdo místo usekl a znesvětil. Ti by se měli omluvit a uctít tak ženskou energii a nechat jí zde vládnout. Jedině tak se zde opět objeví původní čistota a jezírko bude moci působit na všechny dál. Ještě pořád v něm leží ona zrada a ještě pořád se jí trápí ti, kdo zde přebývají.

Výklad po meditaci:

10 mečů a 3 holí

Něco odešlo, něco zemřelo, s něčím už jsme se vypořádali. Není náhodou, že na této kartě leží na zemi probodaný muž. Zabili jsme mužské ego a paní, která zde sídlí, jej nechala odejít. Zároveň ale také umožnila nový růst a vyměnila nenávist k mužům za pochopení, že i oni jsou zde platní a mohou něco udělat. Zasadili jsme nové výhonky a nyní je třeba se o ně starat.

STARÁ KOUŘIM – KAPLIČKA

V místech kapličky, která stojí blízko Libušina jezírka, stávala ve druhé polovině 8.století tzv. halová stavba. Sloužila jako shromaždiště bojovníků, příp. jako sídlo vůdce. Plnila reprezentační i obytnou funkci a měla také společenský i kultovní význam. Na počátku 10.století shořela a na jejím místě byl postaven knížecí dvorec a později barokní kaplička sv. Víta.

Výklad, Tarot Magie druidů, 28.10.2011

Minulost: Páže mečů    

Přítomnost: Viselec  

Budoucnost: Mág

Rada: Páže holí

Varování: 2 pentaklů

Energie místa: 6 holí a Ďábel

Podle karty značící minulost mělo místo spíše bojovný význam.  Ne, že by se tu bojovalo přímo, spíše se zde odehrávala důležitá příprava nebo se zde mladí bojovníci učili používat meč. Nyní místo spí, je bez velké energie, která tu sice je, ale není aktivní. Je vhodné ne meditaci a uklidnění, ale pozor na téma, které se vás tu může zmocnit. Meditovat by zde asi bylo vhodné spíše na odvahu a sílu, na přípravu na důležitou akci. Je zde možné udělat očistu nebo získat potřebné sebevědomí. Od toho je ale už kousíček k vyzdvihování ega a nadřazenosti. Energie místa může svádět k převzetí role bojovníka a malé pokoře. Proto si zde dávejme pozor na to, co si odnášíme a nesnažme se, aby toho bylo více, než uneseme.

KOUŘIM – KOSTEL SV. ŠTĚPÁNA

Chrám sv. Štěpána stojí v Kouřimi pravděpodobně od poloviny 13.století a jeho historie odráží dějiny samého města. Za třicetileté války byl kostel poničen a rozkraden, opraven byl až v baroku do podoby, jakou má asi dnes. Najdeme v něm nádhernou kryptu sv. Kateřiny a vedle stojící zvonici s dvěma dochovanými zvony, které jsou zavěšeny obráceně.

Výklad, Tarot Marie Brožové, 28.10.2011

Minulost: 4 pentaklů, Král mečů, 8 mečů, 8 pohárů     

Přítomnost: 8 pentaklů

Budoucnost: Ďábel

Rada: Milenci

Varování: 4 mečů

Energie místa: Velekněžka a 7 holí

V minulosti bylo místo mnohokrát narušeno a ohroženo. Se založením se možná pojí nějaká jasná myšlenka velkého panovníka, které se však bystře chopili kněží a dělali vše proto, aby bylo v kostele shromážděno co nejvíce pokladů, především těch hmotných. Tím jakoby zablokovali původní energii a neumožnili místu se rozvíjet dál. Proto také museli místo často jeho obyvatelé opustit a rozvíjet se může až teď, kdy se na chrámu pracuje a je zpřístupněn veřejnosti. Do budoucna by si však provozovatelé měli dát trochu pozor, aby je neobstoupil mamon jako předchozí kněze nebo aby se kostela nezmocnily nepříjemné síly. Aby se nezamotal do svízelné situace. Místo by mělo především žít, nemělo by zůstat stát. konat zde pravidelné akce a svatby jej může jen posílit. Více se věnovat ženské stránce tohoto chrámu, aby nemohlo dojít k převaze ega-

V energii místa jakoby se spíše projevovala síla sv. Kateřiny, které je zasvěcena podzemní kaple. Její čistota a ochota se obětovat, její moudrost, která je nucena bojovat se zvůlí mužského pokolení a neustále se obhajovat. Síla, která i v kostele není na první pohled vidět, a přesto tam a je a na jejím základě kostel stojí.

KOSTEL SV. ŠTĚPÁNA – ZVONICE

Výklad, Tarot Marie Brožové, 28.10.2011

6 mečů, 6 pohárů, Blázen

Zvonice je místo, které vás může dovést až do zcela jiných světů. Člověk je zde výše, je pořád v jakémsi nebezpečí a tak může více myslet a brouzdat se tam, kam by normálně nemohl. Skrze zvony je zde cítit přítomnost boha jako vyšší síly, kterou zvony dávají všem, kdo je slyší. Uvolněte se proto a poddejte se zvuku vzácných zvonů.

KLÁŠTERNÍ SKALICE

Klášter zde založil biskup Dětřich z Portic roku 1357. Jeho význam byl tak veliký, že se slavnostního položení základního kamene účastnil i Karel IV. Byl původně obrovský chrámový komplex, který ve 15.století vypálili husité. Nebáli se upálit společně s chrámem také pět cisterciáckých mnichů, kteří klášter obývali. Z celého komplexu se zachoval pouze jeden sloup a energetické, dnes nepřístupné místo.

Výklad, Tarot Magie Druidů, 28.10.2011

Minulost: Smrt

Přítomnost: Hvězda

Budoucnost: Slunce

Rada: Páže pentaklů

Varování: Soud

Energie místa: 3 mečů a 8 holí

Přestože jsme na minulost místa vytáhli mnoho karet, nedopátrali jsme se jeho pravé podstaty. Klášter zkrátka nechtěl. Nepřemlouvali jsme ho dál a uvidíme příště.

Z minulosti tak pro nás zbyla jen připomínka přechodu z jednoho života do druhého, chcete-li, tak přímo vzpomínka na smrt, která tu v podobě husitů prošla. Nyní je ale místo téměř očištěno, proudí z něj silná energie, která však není nijak zpracovaná a uchopená. Do budoucna by se tato síla měla více otevřít a rozzářit a i my bychom tomu měli nějak napomoci. Není na to asi ale zatím ta nejvhodnější doba, proto není třeba nikam spěchat a snažit se takovou pomoc lámat přes koleno. Není třeba považovat každé místo za očistné a hned jej chtít využít. Energie místa je sice ve své podstatě prudká, ale momentálně není její síla zcela ve formě. Proto jí nechme čas, aby se vzpamatovala a včas si řekla o správnou pomoc.

Krásná skalice zkrátka zatím jen naznačuje. Cokoliv by výklad odhalil, bylo by další větou zpochybněno, a proto se k ní časem vraťme a zkusme to po druhé. Respektujme to, že potřebuje čas na regeneraci…

 

Co říci závěrem? Putování bylo úžasné, kouzelné a myslím, že se povedlo mnoho věcí. Myslím, že většina navštívených míst měla jedno společné. Věčný boj mezi mužem a ženou, mezi aktivním a pasivním, mezi čistým a něžným a dramatickým a ambiciózním. Co je poselstvím, které z toho plyne? Podle mě jádro Lechova kamene: jednota. Není nutné oddělovat a hledat protipóly, spíše se snažit opaky stmelit a nechat obě strany, aby se od sebe něco naučili a jako jeden tvor šli dál. Přesně v duchu karty Svět.