Výklad z Košuteckého jezírka

25.08.2013 16:05

 Na Košutce je bývalý lom zatopený vodou, dnešní Jezírko. Místo je to krásné, i když uměle vytvořené. Čiší z něho zvláštní krásná energie, kterou využívám každý rok při štědrovečerním výkladu, který tam rozkládám jako výhled na další rok.

Na tomto místě jsem v sobotu 19.2.vyložila překrásný tarot elfů, při němž vyšly karty 17.Hvězda a 4 pentaklů. Jako rada pak 8 pohárů. Na jezírku by tak mohla být ukrytá velká energie, na kterou je možné se napojit a z ní čerpat. Síla je hodně ukrytá a velmi dobře schovaná a je možné ji objevit jen v noci. Tato síla by mohla vykonat velké věci a dosáhnout velkých cílů. Karta rady ale trochu varuje před těmito pokusy, raději od nich ustupme a nechme je spát v hloubce. Možná na to ještě nejsme připraveni, možná k tomu není vhodná doba, anebo to pro nás teď není důležité.

Proto raději choďme na jezírko kochat se a čerpat energii a hloubky nechme spát.