Výklad z Klíče a Sloupu

25.08.2013 16:36

08.05.2012 21:35

6.5. 2012 jsme s astrologem Ondřejem Habrem navštívili dvě kouzelná místa na českolipsku. Přečtěte si, co o nich vypověděly karty.

HORA KLÍČ

Nápadný osamocený znělcový vrch kuželovitého tvaru v nadmořské výšce 760 metrů. Je to čtvrtá nejvyšší hora Lužických hor. Vrchol Klíč leží tři kilometry od Nového boru a 1, 5 kilometru od Svoru. Je zde státní přírodní rezervace květeny a stromů. V místních skalnatých terénech se prohánějí kamzíci, kteří byli v Lužických horách vysazeni na začátku 20. století. Na jihozápadním úbočí hory je zkosená svislá místy až převislá skalní stěna, na které se koncem zimy vytvářejí ledové záclony a krápníky i ledopády. Jméno pravděpodobně vzniklo ve spojitosti se slovanským výrazem kluč, což je vyvěrající voda nebo pramen, který pod sedlem hory skutečně vyvěrá. Na konci 18. století byl Klíč strážnou horou, ze které se ohněm oznamovalo nebezpečí. Bájné pověsti se zmiňují i o středověkém opevnění. V roce 1872 byla na vrcholu vystavěna pro potřeby turistů chata, která sloužila až do druhé světové války a poté byla zničena.

Úžasný kuželovitý vrch Klíč nelze přehlédnou. Klíč v sobě skrývá nejedno tajemství, o kterých se vyprávějí četné pověsti. Podle jedné z nich tady je někde vchod do jeskyně, uzavřený velkými železnými vraty. Za vraty je chodba, která se klikatí až k prostorné podzemní síni, uprostřed ní pak vychází jasná záře z hromady šperků a jiných cenností. Kdo ví, snad je to lup, který sem nanosila parta loupežníků, snad to pohádkové bohatství je majetkem nějakých nadpřirozených bytostí.

Jedna z nich právě hlídá, aby se k pokladu nikdo nepřiblížil. Velký černý pes cení zuby na každého, kdo by do podzemí zabloudil. To se ostatně může podařit jenom jediný den v roce o Velikonoční neděli. Pak se skála zase zavře a po vstupu není ani památky. Běda chamtivé matce, která by tu nechala své dítě a vynášela poklad, běda tomu, kdo by zapomněl na ubíhající čas a v podzemí by se zdržel, a vůbec běda tomu, komu by bohatství zaslepilo oči.....

Zbývá ještě dodat, že můj duchovní pes Edie štěkal jako blbý dolů z vrchu do trávy a nedal se uklidnit. Viděl tam snad onoho velkého černého psa, který na něj cenil zuby?

Zdroj textů:

http://zbynkuv.blog.cz/0904/hora-klic

http://www.region-ceskesvycarsko.cz/rozhledny-vyhlidky/klic/

Výklad, Sacred Circle tarot, 6.5.2012

Minulost: Eso pohárů, Velekněz, 3 pentaklů  

Přítomnost: Smrt

Budoucnost: Milenci  

Rada: Páže pentaklů

Varování: Měsíc

Energie místa: 7 pentaklů a Spravedlnost

K čemu je toto místo klíčem? Síla  

Hora Klíč je skutečně nádherným místem, plným pozitivní a velmi mocné energie. Název se sice odvíjí od pojmu pro vyvěrající pramen, ale je možné, že se vztahuje i ke skutečnému účelu, který není na první pohled poznat. V minulosti mohl být mocným zdrojem čisté a nádherné energie, kterou využívali mocní a učení dané kultury, která zde sídlila. Jakoby se zde pomocí magických rituálů vytvářela energie, která se dala používat i prakticky, do života. Síla magických rituálů zde působí i dnes. V pravý okamžik je možné využít tento zdroj a projít jakousi branou k vlastní transformaci a posunu dál. Místo samo jakoby volalo po praktickém využití: Vezměte si, co potřebujete, načerpejte zde, to co je pro váš život důležité a jděte do života dál. Vezměte si třeba malý kamínek nebo kytičku, která vám bude připomínat sílu tohoto místa i ve vašem obyčejném bytě. Hora však také varuje. Nepokoušejte se ale sahat dál a hlouběji, než je nutné. Nesnažte se odkrývat, do čeho vám nic není, nespouštějte se do tmy, toto místo je pozitivní a jedině k pozitivním účelům je určen. I do budoucna místo může hodně ožít a více se otevřít veřejnosti, aby bylo co možná nejplatnější.

Energie místa je nesmírně silná a to díky kamenům, z nichž je tvořena. Každý kámen, který hora tvoří, má svou sílu a dává jí celou hoře a ta z ní pak žije. Tato velká hromada má sílu celku, ale i každičkého kousku, který jí tvoří. Navíc jakoby hora měla mocného ochránce, hlídače, který jí stráží před vetřelci, kteří si budou chtít vzít neprávem nebo nespravedlivě. Síla místa je tedy obrovská, ale důležitý je účel, ke kterému má být využita.

A k čemu je tedy Klíč klíčem? K nalezení sebe sama, ke své vlastní síle, která je pak klíčem k pavučině našeho života. Svým pohledem nás nutí přemýšlet a objevovat skryté a číst mezi řádky. Když se dobře zadíváme a zamyslíme, Klíč nám umožní pochopit, kam vedou spletité cesty našeho žití a co je vprostřed nich, co je jejich smyslem a jací doopravdy jsme.

Výklad od Jany Dvořákové, Upírský tarot

Co se událo na tomhle místě? (konkrétní bod na kopci Klíč)

Karty: 10 mečů + Královna mečů + 8 pohárů

Tento bod zaznamenal tragédii osoby, která zde z nešťastné lásky ukončila svůj život skokem ze skály. Již nenašel jiné východisko, cítil bolest, osamění, strach z budoucnosti. Jednalo se o mladého muže, který se cítil zrazen a opuštěn starší ženou. Paradoxně ona k němu chovala hluboké city. Přesto ho opustila a on se přes svou bolest nepřenesl.

Jakou energii vyzařuje toto místo, co zde mohu získat? (celý kopec Klíč)

Karty:  Královna disků + 9 disků

Toto místo je význam energetickým bodem. Přináší nám dobití životní energie, pevné spojení s přírodou, se zemí jako takovou, pocit spokojenosti, klidu, odpočinek, regeneraci těla, ale i tvůrčí inspiraci. Výstup na tento kopec je nesporným obohacením nejen pro naši duši.

HRAD SLOUP

Hrad Sloup je snad nejpůsobivějším skalním hradem oblasti v Lužické hory. Hrad Sloup je vystavěn na mohutné vysoké skále. Osamocený skalní suk trčící do výše 30 m nad okolní krajinu lákal pro svojí přirozenou obranyschopnost již odedávna. Přírodní "hradby" pískovcové skály jsou 100 m dlouhé a 60 m široké, uvnitř ukrývají systém místnůstek a chodeb – včetně jednolodního kostela s velmi přesnou orientací na východ! Středověkých prostorů se zachovalo méně, nejzajímavější je asi hruškovitá zásobnice na obilí (zajímavé je, že prý byla využívána i naopak – jako hladomorna). Po vypálení Švédy místo přestává být opevněným bodem a stává se z něj až do zrušení Josefem II. Poustevna.

Zdroj:

http://www.hradsloup.cz/main.php3?lang=cze&pages=history

http://www.region-ceskesvycarsko.cz/turisticke-zajimavosti/hrady-a-zamky/hrad-sloup/

Výklad, Pictorial Key tarot, 6.5.2012

Minulost: 3 pohárů, Velekněžka, 8 pentaklů

Přítomnost: 10 pohárů

Budoucnost: 10 mečů

Rada: Královna pentaklů

Varování: Ďábel

Energie místa: 3 pentaklů a 7 pohárů

Minulost místa je složením tří bodů a postojů, které tvoří i lidský život: radost, vyšší smysl a práci. Nejprve se zde asi lidé scházeli k oslavám, radostem a veselicím. Sdíleli zde své dojmy a oslavovali to, co se povedlo a zapomínali na to, co se nepovedlo. Časem se z místa stalo něco kultovnějšího a vyššího. Lidé se sem už nechodili jen veselit, ale také učit a poznávat, ptát se a dostávat odpovědi. Možná se zde bydlel někdo, kdo jim tyto odpovědi mohl poskytovat, někdo moudrý s hlubokým vhledem, možná i žena. Za další čas se místo změnilo i po vzhledové stránce, začalo se na něm víc pracovat, začalo sloužit i jiným věcem, než jen duchovní útěše. Nyní opět vzkvétá a roste. Hrad je plný návštěv a ožilo turistickým ruchem, má co nabídnout. Jeho síla však není až tak velká. Jeho energie je výsledkem nasbírané síly, možná i uměle vytvořená a vybudovaná, která se zde sama nevytváří, ale spíše se nasbírala za léta strávená s poustevníky nebo s těmi, kdo zde pomáhali dříve. Proto je možné, že v budoucnosti se síla tohoto hradu vyčerpá, přestane působit a nebude už mít tolik co nabídnout. Hrad sám vybízí k možnosti načerpat energii a vzít si, dokud je z čeho, dokud nám někdo tuto sílu nabízí. Ale pozor, jakmile se hrad a to, co skrývá, vyčerpá, není radno sílu čerpat. Může se totiž obrátit a místo pomáhání naopak brát.

Podle astrologa Ondřeje Habra, s nímž jsme toto místo navštívili, hradní kaple skrývá energetický bod. Výklad o něm najdete níže, ale už teď je jasné, že je to místo sice silné, ale nebude tomu tak navždy.

Hladomorna

Král pohárů a 6 pohárů

Podle karet toto místo asi nikdy nesloužilo jako špatné, ani není poznamenáno nějakým utrpením. Naopak jedná se o krásné a cituplné místo, kde je možné spojit s tím, co měl člověk nejraději a získat klid na duši. Jakoby to bylo spíše o tom, že odsouzený se zde měl možnost rozloučit a požádat o odpuštění, vyrovnat se se vším, co bylo a v klidu a s láskou opustit tento svět. Možná je to i pro nás ideální místo na vyrovnání se se vším, co nás trápí a na odpuštění těm, co nám ublížili.

Energetické místo

Milenci a 3 mečů

Jak už bylo řečeno, uprostřed kaple pod její kopulí je energetický bod. Karty, které jsem zde vytáhla, ukazují, že je to místo mocné a krásné, ale také nás může hodně popálit. Je tedy důležité pochopit správnou míru a přistupovat k němu se skutečně čistým srdcem a velkou otevřeností. Záměr je to, co je zde podstatné. Možná, že než předstoupíme před tento bod a jeho sílu, měli, bychom být očištěni, třeba právě  v pomyslné hladomorně.

Socha Poustevníka

Mág

Tento hrad téměř sto let obývali různí poustevníci, kteří zde rozjímali a zanechali zde tak svůj otisk. Socha jednoho z nich stojí na hradbách a vzdává jim všem tak hold. Karta, která zde padla, byl s číslem jedna, Mág. Síla a moc těchto vzácných mužů tady tak působí pořád a upozorňuje nás na největší sílu a schopnost, kterou v životě všichni bez rozdílu máme, a tou je rozum. Myslím, tedy jsem. To je to, co nám poustevníci ze Sloupu vzkazují.

Výklad od Jany Dvořákové, Upírský tarot

Co je to za místo?

Velekněžka + 4 pohárů + 2 holí

Toto místo je opět nabité pozitivní energií. Jde o působivé dílo vytvořené spojením přírody a člověka, které zatím ještě neodkrylo všechna svá tajemství. Jakmile hrad jednou navštívíte, bude vás lákat znovu a znovu, přestože budete mít pocit, že na něm již znáte každý kámen. Neznáte. Objeví se další a další věci, které vás znovu uchvátí. Jde o místo klidu, vhodné k odpočinku a pasivnímu rozvíjení intuice. Přestože bylo toto místo od začátku obdařeno obrovským potenciálem, nebyl žádným z majitelů zcela využit. Naopak. Každý toužil toto úchvatné místo získat, ale nikdo zde nepobyl příliš dlouho. Po dobytí Sloupu Švédy v 17. století bylo místo vypáleno a jak hovoří historie a dokazují karty, znamenalo to konec dosavadní podoby Sloupu. Do historie hradu zasáhli převážně muži, i jeho pozdější využití jako poustevna odkazuje spíše na mužskou sílu. Právě proto drží nad hradem ochrannou ruku Velekněžka a vítá nás s otevřenou náručí, nebo spíše otevřenou knihou. Je jen na nás, jak dobře umíme číst mezi řádky.