Výklad z hradiště Kozel

25.08.2013 16:37

09.04.2012 20:57

26.2. 2012 jsem s Janinou Rotovou navštívila hradiště Kozel nad Berounkou. Zde si o něm můžete počíst:

VÝKLAD Z HRADIŠTĚ KOZEL

Na ostrohu nad soutokem Berounky a Loděnice (Kačáku) se naléza raně středověké hradiště chráněné dvěma, pravděpodobněji však třemi pásy valového opevnění (celková plocha hradiště by pak dosahovala zhruba 15 hektarů). Prostor hradiště (v odborné literatuře známého jako Kozel u Hostimi) byl několikrát osídlen již v pravěku. Menší výzkum středního valu, vedený v roce 1944 M. Šolem, prokázal raně středověké stáří této části opevnění.

Dřevohlinitá konstrukce hradebního tělesa byla z vnější strany zpevněna kamennou plentou a svisle spuštěnými kůly. Na základě nepočetných zlomků keramiky získaných výzkumrm i povrchovými sběry lze hradiště datovat zhruba do 9. století. Otevřený zůstává problém jeho vztahu k hradišti Tetín, ležícímu na protějším břehu Berounky ve vzdálenosti pouhých 1500 metrů vzdušnou čarou. Lze uvažovat o stavbě Tetína po zániku Hostimi, pravděpodobnější je však alespoň částečná koexistence.
Také se zde jmenovalo, či jmenuje: Kozel, Na Kozle, V Kozlu, Na Hradišti, Hradby.

http://hostim.viacarolina.cz/hostim-hradiste

http://www.stredovek.com/list_photo.php?category=hradiste&object=Hostim

Na místě je velké množství různě pokroucených stromů, které ukazují velmi silné místo a přímo divokou přírodu. Náš obvykle klidný a duchovní pes :) se zde zbláznil, běhal, řval a štěkal na „nic“, celou hodinu a půl, byl k nezastavení. Pocit jakoby se na nás celou cestu někdo díval, a jako bychom nebyly samy, zůstal i mě po celou dobu. Zvláštní a nabité místo, na kterém by bylo hodně zajímavé přespat nebo ho podrobit bližšímu zkoumání.

VYLOSOVANÉ KARTY

První místo:

Na fotce tarotová parťačka a nadaná studentka a vykladačka Jana Rotová a momentálně zdivočelý duchovní pes Edie. :)

Podobnost s kartou Síla čistě náhodná! :)

Celtic Circle tarot: 8 pentaklů, 4 pohárů, 9 pentaklů

Vylosované karty ukazují hromadění, sbírání a jakousi úschovnu. Nechat si něco na horší časy jistě bylo přirozeným úkonem našich předků a jistě tomu přikládali větší váhu, než dnes my. Nechat někde část úrody bylo i kultovním činem, jímž se ctila božstva, která nad námi hleděla. Karty nabízejí i teorii úlitby, tedy obětovat nebo spíše darovat část úrody bohům, abychom jim tak prokázali vděčnost a poděkovali za dosažené úspěchy. Voda na prostřední kartě odkazuje na řeku poblíž jako zdroj života i mystické místo, které možná žilo i jinak.

Tarot magie druidů: Královna pohárů, Eso pohárů, Páže pohárů

Také výklad z těchto karet, které vytáhla a vyložila Janina Rotová, má na prostředním místě bohatý zdroj vody. Zde se však více ukazuje mystické místo, plné krásné a ženské energie, a darů, které jsou oboustranné. Matka příroda jakoby zde měla své sídlo, s nímž se můžeme v určité době, spojit a požádat o pomoc a radu. Pokud oba výklady spojíme, můžeme říct, že je to tak právě proto, že naši předci toto místo živili a obdarovávali, a tak působí hojně a nabitě až dosud.

 

Druhé místo:

Celtic Circle tarot: 2 pohárů, Hvězda, Velekněžka

Toto místo je obrovský zdroj energie, která se soustředí právě na vodu a její ženskou sílu. Je to jakási spojnice, kde se protínají síly seshora, z vesmíru a hvězd a zespoda, z matky země. V určitý okamžik a za určitých okolností je pak možné se na sílu napojit a poznat odpovědi na naše otázky. Poznání, které takto získáme, nás pak posune dál. Zdá se, že řeka pod nám je tu nesmírně důležitá, protože nabízí světlo a život, které k životu potřebujeme. Je to místo, podle karet, velmi silové a vhodné k věštění všeho druhu. Je ale spíše ženské a proto vhodné k probuzení ženských částí a intuice, která nás může životem snadněji vést.

Tarot magie druidů: Kolo života, 8 pentaklů, Slunce

Na tomto místě jako by, podle Janou vytažených karet, se za určitých okolností spojovaly ženské a mužské síly a rodilo se zde tak díky tomu něco nového, třetího. Je třeba ctít zemi, mít ochranu a cíl (Kolo), pak ze sebe vydat mnoho práce a úsilí (8 pentaklů) a nakonec se může zrodit něco čistého a krásného, co může v naší činnosti jen vzkvétat a růst (Slunce).

Když oba výklady spojíme, opět uvidíme souvislost a doplnění. Na tomto silovém místě můžeme nejen najít svou vnitřní ženu, ale také své vnitřní dítě, které na to už dlouho čeká.