Výklad z bývalé muničky

25.08.2013 16:23

11.10.2011 12:14

BOLEVECKÁ MUNIČKA

Zbytky bolevecké továrny vzniklé v roce 1901, která měla rozlohu menší vesnice. Pracovalo zde přes 3000 lidí, hlavně žen, hochů a dívek. 25.5. 1917 však továrna z nezjištěných důvodů vybuchla, počet obětí nebyl nikdy zjištěn, i když se uvádí 202. Říká se také, že na závadu, která za výbuch možná mohla, byl upozorněn ředitel, který ji však nechtěl řešit a odešel na oběd. Nedotčena zůstala jen kantýna, která je dodnes svědkem obrovské katastrofy. (Na fotce)

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=8a910436-8e3e-4e4b-9810-1d7470e85163

Výklad, Fantastical Creatures tarot, 8.10. 2011

Minulost: 6 pentaklů

Přítomnost: 3 holí

Budoucnost: Král pentaklů

Rada: 5 pohárů

Varování: Královna pohárů

Energie místa: 9 holí a 4.Císař

V minulosti bylo toto místo poznamenané těžkou a nepříjemnou prací. Zaměstnávali se zde lidé slabí a vyčerpaní, uzavření do tmavých místností, kteří jen pracovali a vydělávali na jiné. (Všimněte si úplně jiného pojetí 6 pentaklů v této sadě.) V současné době se místo chystá a přeměňuje na něco nového. Když popustím uzdu fantazii, vidím původního ducha tohoto místa, jak létá a hledá, co by bylo do budoucna nejlepší. A asi se mu to i povede, protože místo míří k dalšímu rozvoji a novému bohatství, které je ale důležité, aby nebylo vykoupeno nelidskými podmínkami a na úkor citu lidí. Když se blíže zadíváme na 5 pohárů, spatříme to, k čemu toto místo vybízí: ctít minulost, nezapomínat na ní, ale hledět dopředu.

Energie místa je poznamenaná mužskou vůlí a jasným záměrem, který však může jít i přes mrtvoly. Protože svůj záměr si hlídá a nepustí k němu nikoho, kdo by mu to překazil. Této vůle je možné využít, ale lidsky a úplně jinak, než dosud.

Zajímavé je, že ač se tu stalo tak velké neštěstí, karty mluví spíše o mužské síle a záměru, který mohl podcenit vliv citu a lidskosti. Katastrofa se zřejmě udála kvůli tomuto přístupu, který byl příliš omezený a vymstilo se mu to. Je tedy možné, že ředitel muničky o případné hrozbě věděl, ale protože by třeba bylo příliš drahé ji odstranit, raději to neřešil.

DOUBÍ V PLZNI

Přírodní památka v lesích v Plzni Bolevci, která je tvořená zbytkem borové doubravy s typickou květenou a skupinou dvěstěletých dubů. V minulosti se na plošině nad údolím zemědělsky hospodařilo, na úpatí svahu pod lomečkem stával kamenný kříž na památku tragické události. Obětí byl asi dřevorubec nebo třináctiletý chlapec, který spadl ze stromu.

Výklad, Fantastical Creatures tarot, 8.10. 2011

Minulost: 11.Síla

Přítomnost: Rytíř mečů

Budoucnost: 1.Mág

Rada: 9.Poustevník

Varování: Královna pohárů

Energie místa: 4 holí, Eso pentaklů, 10 holí

V minulosti bylo toto místo plné velké síly. A to síly ve své čisté podobě, není to násilná síla, kdy se někdo s někým pere, ale čistá, přímo jaksi archetypální. Možná zde byl skutečně lom, kde síla pracovala ku prospěch lidí možná sem ještě předtím chodili lidé pro pomoc a novou energii. V současné době místo trochu stojí, není používáno a nijak se nevyvíjí. Čeká na svého spasitele, na někoho, kdo ho opět obnoví a posílí. A ten možná přijde. Ale jestli to bude člověk, skupina lidí nebo zvíře s velkou silou, to se zatím neví. Právě teď je ale nutné nechat místo svému vývoji a byť i v dobré víře, do něj nezasahovat. Asi je zde potřeba hlavně čas, aby se místo vzpamatovalo a aby v tichu a klidu čekalo na novou sílu.

V místě by byla dobrá a pevná energie, ze které je možné čerpat. Ale jakoby se zasekla ve svém neklidu. Bohatá energie a plody, které nabízí, jsou ukryty pod tíhou a nelze se k ní dostat jen tak. Nechme zde tedy přírodu odpočívat, ona si sama poradí a místo pak bude kvést a zásobit energií celé okolí.