Výklad z Bezdružic a okolí

25.08.2013 16:52

06.01.2013 19:08

Naše tarotová výletní skupina 9.11.2012 navštívila Bezdružice a zříceninu Krasíkov. Duchovní zážitky vystřídaly i ty u skvělého oběda. Vyvažovat je nutné.

ZÁMEK BEZDRUŽICE

Původně hrad vznikl již ve 13. století. Vystavěn byl v gotickém slohu, ale z této podoby se na zámku skoro nic nedochovalo. Byl renesančně přestavěn za vlády Kolovratů, v roce 1711 byl uváděn jako pustý. V 18. století byla ruina zámku zčásti zbourána a zámek byl přestavěn v barokním slohu (1772–1776). Od té doby ho až do roku 1950 obývali Löwensteinové, potom se stal rekreačním zařízením. Po revoluci byl zámek opraven a v roce 2004 opět zpřístupněn návštěvníkům jako památka. O založení Bezdružického hradu se traduje více pověstí, jedna se pojí k pseudonymu, který zvolil Vršovec utíkající před smrtí, druhá hrad dokonce spojuje s templáři. Více na http://www.hamelika.cz/

Výklad, 9.11. 2012, Medieval tarot by LS

Minulost: Svět, 5 pentaklů, 8 holí

Přítomnost: Eso pentaklů

Budoucnost: Král pohárů

Rada: 2 mečů

Varování: 10 mečů

Energie místa: 7 pohárů a 10 pohárů

Duch místa: 5 holí

Místo samo, možná ještě před jeho osídlením, bylo velmi krásné. Mělo čistou a silnou energii a nabízelo uskutečnit všechno, co jste si mohli přát. Z tohoto pohledu však zůstalo nevyužito. Z původní nabídky se uskutečnilo jen málo a i to málo se později vytratilo a ztratilo možná vlivem těžké energie, příliš hmotnými cíli nebo zbrklostí se na zámku velké počáteční možnosti nepodařilo rozvinout, spíše naopak. Momentálně je v rukou soukromé firmy a zavřený, zřejmě se uvažuje po praktické stránce, co s ním provést a to především tak, aby se to vyplatilo. Není to nic zlého, ale je to přeci jen cesta od původní obrovské a zářivé energie pryč. Do budoucna by se toto uvažování mělo ale tak trochu změnit. Možná by se mohl najít nějaký řekněme osvícený člověk, který by se zámek a silné místo, na kterém stojí, pokusil navrátit k původní hodnotě a směru, díky kterému by začal vzkvétat. Místo samo tak trochu volá, aby se už přestalo přemýšlet a začalo něco dělat, energie zde asi pomalu zaniká a je na čase ji nějakým rozhodnutím opět začít pomalu vracet zpět. Síla tohoto místa je spíše citového charakteru a představuje ji vodní živel, který nelze jen tak spoutat do formy, aby nezatuchl. Je to možná místo, na kterém by se dařilo umělcům a estetice vůbec. Prostor zámku by se tak hodil třeba na nějaké veřejné muzeum, kde by se mohl dát prostor umění a krásným částem života. Nebo jako charitativní centrum. Duchem místa je jakýsi záchranář, který se nebojí vzít na sebe břímě a pomoci slabým. Z toho bychom si měli vzít příklad i v dnešní době.  

ŠIBENIČNÍ VRCH

Vedle Bezdružického zámku je mírný kopeček, o němž místní tvrdí, že je to bývalý šibeniční vrch. I kdyby nebyl, nestalo se tam podle vyložených karet asi nic moc hezkého.

Výklad, 9.11. 2012, Modern Medieval tarot

Minulost: 7 pohárů, Eso mečů, 6 holí, Páže mečů

Přítomnost: Vůz

Budoucnost: 10 mečů

Rada: Rytíř mečů

Varování: Eso holí

Energie místa: Milenci a Věž

Duch místa: Rytíř holí

Původ tohoto místa je tak trochu obestřený tajemstvím. Mraky jakoby zastíraly původní smysl kopce, vyhlížející člověk by mohl evokovat rozhlednu nebo místo, odkud bylo možné spatřit blížícího se nepřítele. V úplném prapůvodu zde mohli lidé dostávat odpovědi na své otázky, mohlo se jim tu trochu rozjasňovat. Jakási pohanská poradna? J Netrvalo to dlouho, a možná i s příchodem jiných lidí, dobyvatel, kopec dostal naprosto jasnou funkci. Pokud to nebylo přímo popravy, tak rozsudky zcela jistě. Nyní zde spí asi velká síla, která není přímo využitá, možná je i přehlížená. A do budoucna možná zapadá úplně a nikdo už si na něj ani nevzpomene. A přitom má tento vršíček pořád velkou sílu a možná by nám rád odpovídal a dával rozhřešení. Ale pokud sem usednete meditovat, nečekejte vlídná slova útěchy. Rada bude velmi prostá, jasná a možná až šokující a krutá. Je ale potřeba ji slyšet. Energie tohoto místa je poznamenaná nějakými neštěstími. Pokud se zde přímo nekonaly popravy, dovedu si představit třeba nábor rekrutů na vojnu nebo jiné činnosti, kde se násilím rozdělovali milující páry a rodiny od sebe. Ti, co zůstali, se pak asi museli hodně smiřovat s tím, co se stalo a vyrovnat se se spoustou smutných zážitků. Možná je ale právě to vybičovalo k velké vnitřní síle, odhodlání a bojovnosti, která jim umožnila to všechno vydržet. Tento pravděpodobný šibeniční vrch je tak i dnes místem velmi nabitým a může sloužit ke sbírání sil před důležitou akcí a může vám pomoci se prosadit v nelehkých situacích. Možná i díky tomu, že jsme zde výlet zahájili, se všechno vydařilo, jak mělo.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV U ŘEŠÍNA

Židovské osídlení se zde traduje od 17.století a v roce 1760 zde vznikl i židovský hřbitov a to na pozemku věnovaném majiteli zámku z šlechtického rodu Löwensteinů. Najdeme ho uprostřed lesa při cestě z Bezdružic do Řešína. Na pozemku hřbitova opět stojí po rekonstrukcích během let 2010 a 2011 přibližně stovka náhrobních kamenů, dochovaly se také základy a podlaha márnice. Nejstarší čitelné náhrobky pocházejí z 90. let 18. století.

Výklad, 9.11. 2012, Medieval tarot by LS

Minulost: Hvězda, 4 holí, 2 mečů

Přítomnost: Král pohárů

Budoucnost: Královna mečů

Rada: 8 holí

Varování: Velekněžka

Energie místa: Velekněz, 7 pentaklů

Duch místa: 5 holí

Místo uprostřed lesa je laskavé, tiché a klidné. Jakoby zde vládla nadpozemská energie a dalo se zde napojit na vyšší sféry. Lidé, kteří sem chodili, to asi dobře věděli, a tak setkání zde byla vesměs příjemná a je možné, že návštěvy tohoto hřbitova nebyly vůbec smutné, ale spíše příležitostí nabrat zde krásnou a čistou energii. Tedy až do té doby, než se zde možná střetly kultury, které vedle sebe staletí žily bez problémů a začaly mít odlišné názory. Místo tím trochu zchladlo a navázat zde spojení už asi nebylo tak jednoduché. Nyní by potřebovalo opět dodat energii a celkově posílit, aby do budoucna se mohlo opět rozvinout, což zatím nevypadá. Spíše než meditovat a přemítat, je teď důležité opět ho vyzdvihnout a oživit. Má totiž velký potenciál a možná i skutečně pro duchovní práci, ale právě teď je tato síla zastavená. Častější návštěvy a více informací o tomto krásném židovském hřbitovu by jistě přispěly k oživení a většímu spojení s výšinami. I zde se objevuje jako duch místa spasitel, který na sebe bere tíži celého světa a může nám pomoci s našimi problémy. Nebojme se sem tedy dojít a poprosit o pomoc a sílu v nelehké situaci. Jistě nám bude vyhověno.

KRASÍKOV neboli ŠVAMBERK

Hrad na nevysokém - ale přesto svému okolí zcela dominujícím - kopci založili Švamberkové pravděpodobně už před rokem 1300, i když první doložená písemná zmínka pochází až z konce 1. poloviny 14. století. Hrad byl poměrně malý, v 15.století jej dobil Jan Žižka, poté vyhořel a byl přestavěn. Když roku 1644 hrad vyhořel znovu (kvůli chybě kuchaře, který pekl koblihy) a poté ho vyplenili Švédové, již nebyl obnovován, pustl a sloužil jako zdroj stavebního materiálu pro široké okolí. Přesto byl po zániku hradu vystavěn na základech někdejší dělové bašty kostel svaté Máří Magdalény a jeho krypta se stala rodovou hrobkou Švamberků. Roku 1707 byl kostel obnoven a roku 1880 dokonce přibyla věž. V současnosti je věž v havarijním stavu a není přístupná.

Na hradě se občas zjevuje Bílá paní a vtahuje se k němu také několik pověstí, např. o stromu křivdy. www.hamelika.cz

ZŘÍCENINA

Výklad, 9.11. 2012, Modern Medieval tarot by LS

Minulost: Milenci, 5 mečů, Rytíř pentaklů

Přítomnost: 3 holí

Budoucnost: Viselec

Rada: Eso pohárů

Varování: 4 pentaklů

Energie místa: Páže meč a Kolo osudu

Duch místa: 9 holí

I tady jakoby karty vyprávěly pohádku. O dvou milencích, kteří se měli k smrti rádi, a jejich lásku někdo násilím přeťal. Pravděpodobně šlo o peníze nebo o moc, o co také jiného. Je zajímavé, že karty vylosované na minulost spíše ukázaly tragický milostný příběh, než požár a zlé skutky, které se jistě tu děly. Zřejmě nejtragičtější, co přinesly, bylo právě přerušení velké lásky, než majetkové škody. Nyní je to dobré místo pro krátké zastavení a vzhledem k překrásnému rozhledu do kraje, je to určitě ideální zřícenina pro udělání si nových plánů a vůbec zamyšlení se nad budoucností, která nás čeká. Místo nám pomáhá otevírat srdce a oči a uvědomovat si skutečně důležité věci v životě. Nikoliv se honit a myslet na peníze, nebo nespokojeně ustrnout ve stejných pozicích a názorech. Do budoucna se zde asi moc nezmění, ale bude to pořád dobré místo k zastavení a nabrání nových sil, které se později budou hodit. S dobrým záměrem je zde možné si přímo změnit život a otočit kolo našeho života. Mějme však na paměti, že už to není velký hrad, ale „jen“ zřícenina, takže svůj potenciál má asi ještě větší, než se nám může zdát. Duch místa je síla ještě pořád uzavřená, ale i tak velmi silně působící. Naším úkolem však není ji uvolnit, ale otevřít naší duši a vzpomenout na to, co bychom od života skutečně chtěli a co je opravdu důležité. Že by to byla láska?

Mimochodem Švamberkové, původní obyvatelé tohoto hradu, měli vzhledem k jejich jménu, ve znaku labuť. Když se podíváte na první kartu, asi není pochyb o tom, o jakém zamilovaném páru se zde hovoří.

KOSTEL MÁŘÍ MAGDALENY

Výklad, 9.11. 2012, Golden tarot by Kat Black

Minulost: Spravedlnost, Císařovna, Císař

Přítomnost: 8 pohárů

Budoucnost: Vůz

Rada: 9 pentaklů

Varování: 10 holí

Energie místa: 4 pohárů a Páže pohárů

Duch místa: Poustevník

Při pohledu na první vyloženou kartu mě napadá, že kostel byl postaven, aby něco napravil nebo vyrovnal. Úmysly byly určitě čisté, ne vypočítavé, ale přesto byla možná stavba postavena jako odpustek po domluvě dvou mocných sil nebo lidí, aby vyrovnala ošklivé, co se tu dělo. Také proto možná na rozdíl od zříceniny přežila po staletí. Momentálně je tak trochu opomíjena a přehlížena jako ostatně mnoho jiných památek v tomto kraji. Do budoucna si jich ale asi někdo všimne, protože konkrétně kostel sv. Máří Magdaleny by měl ožít a opět se stát terčem zájmu. Naším úkolem je netahat sem své problémy a spíše sem nosit dary a dávat tomuto místu podporu. Aby právě v budoucnu mohlo ožít a znovu dávat dary nám. Kostel je nyní tak trochu v útlumu, nedostává to, co by měl a chtěl a drží se i s výdejem energie zpátky. Přesto je pořád nabité čistou láskou, která zde možná někde vyvěrá. Duchem tohoto místa je velká a moudrá síla, které bychom si měli vážit a respektovat ji. Na Krasíkově jsme byli až na závěr a tak trochu za tmy. A jakmile se setmělo, měla jsem neodbytný pocit, že zde nejsme sami a že vrch ožívá. Možná, že starý mudrc, který symbolizuje sílu i vědění, zde obchází a hlídá. Není ale nijak nebezpečný, jen nevím, zda se mu případný nárůst návštěvníků bude líbit.

Pavel Kozák ve své knize Tajemná míst Plzeňska píše, o možné souvislosti s draky na tomto vrchu a jejich silou. Vzhledem k minimu ohnivých karet zde vyložených, bych si to úplně nemyslela. Místo vypadá spíše právě jako Labutí hora, tedy Hora věčné lásky.