Výklad od Smíčích křížů

25.08.2013 16:24

11.10.2011 12:10

SMÍRČÍ KŘÍŽE

Tyto památky tiše upomínají na tragické události, které se mezi lidmi odehrály v dávných časech. Většinou se jedná o nízké kříže, vytesané z jednoho kusu kamene. Názory na jejich stáří, původ a funkci se různí. Nacházejí se však po celé Evropě a jsou obestřeny mnoha legendami a pověstmi.

http://www.smircikrize.cz/krize/krize.htm

http://www.radusa.cz/clanky/co-vsechno-muzete-potkat-a-videt_-kdyz-nesedite-doma---krize/

ZÁLUŽÍ

Křížový kámen je na okraji obce Záluží, při silnici do Ledců, v zalesněném svahu. Je to čtyřboký sloupek z hrubého slepence, se dvěma kříži nad sebou. Ke kříži se váže pověst, že jsou zde pohřbeni francouzský důstojník s manželkou, kteří zde zemřeli při vojenském tažení. 

Výklad, Anna K. tarot, 1.10.2011

Minulost: 15.Ďábel

Přítomnost: 2 holí

Budoucnost: 12.Viselec

Rada: 7 mečů

Varování: 6 holí

Energie místa: Páže holí + 21.Svět

V minulosti bylo toto místo asi skutečně svědkem nějakého neštěstí, které nebylo jen tak náhodné. Jakoby výše jmenovaní nezemřeli jen při vojenském tažení, ale spíše kvůli nějakému podlému útoku, zlou rukou. V současné době se místo kolem kříže pomalu vzpamatovává, už to není tak zlé, ale pořád se ještě neví, jak to celé dopadne. Do budoucna se to celé asi výrazně neposune žádným konkrétním směrem. Místo jakoby bylo zacyklené  ve svém neštěstí a zatím se s tím neumělo srovnat. Lidé, kteří chodí jen tak okolo, nebo i ti, kteří by se rozhodli místu pomoci, to však asi jen tak nesvedou. Radou zde totiž nepouštět sem žádné ego nebo vlastní názor a hodnocení a nechat místo, ať si poradí samo. Jakýkoliv zásah by mohl být spíše na škodu a místo by ještě více zastavil.

Energie je zde ještě trochu temná, ale potřebuje čas a dospět ke konci samo. Už trochu nakukuje, už možná ví, i co a jak, ale zatím na to ještě nepřišla správná doba. Nechme tedy tento kříž v jeho bolu a míjejme ho, jakoby tam nebyl.

Míly výklad: 9 pentaklů + 2 holí

Energie místa je trochu zavřená a nepřístupná. Pokud by se použil správný klíč na správný zámek, pokud by se truhla odemkla, asi bychom objevili velké poklady. Bedna však zůstává zavřená a my se do ní nemůžeme podívat. I to ale má svůj účel a není to jen tak.

ŽEBNICE

K místu, kde je stéla zčásti zasazená do půdy se váže pověst o zastřelení myslivce náhodným výstřelem.

Výklad, Anna K. tarot, 1.10.2011

Minulost: 8.Spravedlnost

Přítomnost: 11.Síla

Budoucnost: 7 mečů

Rada: 2 holí  

Varování: 2 pohárů

Energie místa: Páže pohárů + Rytíř mečů

Také na tomto místě to na náhodnou smrt příliš nevypadá. Není to sice úkladná vražda, ale přesto to vypadá, jako by si myslivec svou smrt tak trochu zasloužil nebo jí šel alespoň naproti. V minulosti tedy toto místo ovlivnil spravedlivý zásah vyšší moci, který umožnil vyrůst velké síle a kráse, která zde teď vládne. Do budoucna tu však může dojít k dalšímu zásahu, který už nemusí být shora, ale spíše od lidí a nikoliv příznivý. Pozor tedy například na vandaly nebo autonehody, jejichž zrůdné činy, které by mohly krásný vývoj místa zastavit. Na tomto místě je vhodné spíše o samotě dumat a meditovat, snažit se uvědomit si, kterým směrem se máme vydat a co se svým životem dělat dál, než sem chodit ve dvou a užívat si sílu a energii, která zde proudí.

Energie jsou zde trochu protichůdné. Zřejmě v jeho jádru je něco krásného a čistého, ale je to pevnou rukou chráněno a zuřivě bráněno. Proto není jednoduché k tomu proniknout a proto by se s tím mělo opatrně zacházet a přicházet sem se ztišenou myslí a velkou pokorou.

KRALOVICE

Na kříži je reliéf jetelového kříže s kruhovým středem. Legenda bohužel nezjištěna.

Výklad, Anna K. tarot, 1.10.2011

8 pohárů, Páže mečů, Eso mečů

Tento kříž má velmi obranný charakter. Stalo se zde asi něco nepříjemného, co bylo třeba zastavit a jaksi zazdít v tomto kameni, aby se to nedostalo dál. Je plné nepříjemných a smutných emocí, které je nutné nechat za sebou a už je dál nepustit. Možná i proto je dobře, že se neví, co se tu událo, účel byl splněn, kamenný kříž mlčí a asi mlčet i zůstane.