Výklad o Reconnection

12.07.2012 20:37

RECONNECTION – VÝKLAD ZDA A JAK MŮŽE FUNGOVAT

Před nedávnem se ke mně dostala informace o zázračném léčení Reconnection, které ulevuje a léčí předáním energie. Jejím autorem je Dr. Eric Pearl, který vydal i knihu Reconnection – návrat k léčivé energii. Již čtením této knihy se ve vás tato energie aktivuje a stáváte se celistvějším. Knihu jsem zakoupila a přečetla jedním dechem, ale může opravdu fungovat? Na to odpoví výklad tarotu.

Jako výchozí otázky jsem použila předmluvu knihy od Dr. Garyho Schwartze:

  1. Hraje energie ústřední roli při léčení?
  2. Může se naše mysl spojit s touto energií a můžeme se naučit užívat této energie k léčení?
  3. Existuje nějaká širší duchovní realita, kterou tvoří živoucí energie, jež může podpořit nejen individuální léčení, ale také léčení celé naší planety?
  4. Přišel doktor Pearl o rozum nebo obnovil přerušené spojení s moudrostí svého srdce a živoucí energií kosmu?

10.7.2012, Steampunk tarot

  1. 10 mečů a 9 pohárů: Energie hraje při jakémkoliv léčení dost zásadní roli. Pokud je, všichni jásají, všechno se daří a všechno roste. Pokud energie chybí, vše je marné, nic se nepodaří a vše skončilo. Energie zde hraje tak trochu roli smrťáčka, který podle toho, kde stál, určoval, jak to s nemocným dopadne.
  2. Páže holí a 8 pohárů: I zde je odpověď ano, ovšem jsou zde podmínky. Musíme se opravdu soustředit, napojit a přesně vědět, co děláme. A pokud je tato skutečně soustředěná energie za našimi zády, pokud o ní víme a můžeme se opřít, může nám hodně posloužit.
  3. 6 mečů a 4 pohárů: Ano, existuje, a je velmi silná a veliká a dobře využitelná  pro nás i pro celou planetu, ale my jsme k ní  a k její skutečné velikosti hluší a slepí. Využíváme ji jen někdy a trochu a přitom bychom mohli mnohem víc.
  4. 9 pentaklů a Vůz: Dr. Pearl zachytil krátký okamžik a objevil něco, co už zde dlouho bylo a on to jen zvýraznil a rozšířil. Za to velmi razantně a velkolepě. Zachytil něco, co jiný nemohl a všem jasně ukázal a ukazuje co s tím a jak na to. Není to blázen, je to génius na pravém místě.