Výklad o kostelu Všech Svatých

25.08.2013 16:46

08.10.2012 22:48

25.9. 2012 jsme s Janou Rotovou obešly Kostel se hřbitovem Všech Svatých v Plzni na Roudné. Byl bohužel zavřený, ale i tak jsme zvenku provedly výklad na několika místech.  Jedná se o nejstarší kostel v Plzni a působí klidným a krásným dojmem. Váže se k němu mnoho zajímavých pověstí, které jsme také prověřily.

KOSTEL

Chrám nazývaný „matka plzeňských kostelů“ je symbolickým počátkem plzeňské historie. Původně býval farním kostelem osady Malice a  Záhoří. Obě osady existovaly již před rokem 1295, v době, kdy se vybíralo vhodné území pro nové město Plzeň. První plzeňští občané chodili do kostela Všech Svatých na bohoslužby, křtili tady své děti a pochovávali své mrtvé. To vše do roku 1322, kdy funkci městského kostela převzal chrám sv. Bartoloměje. V osmdesátých letech 14. století přestal původní románský kostelík vyhovovat a došlo ke stavbě nového.

HŘBITOV

Podle architektky Anny Hostičkové lze tento hřbitov nazývat druhým plzeňským Slavínem. Svého bývalého významu se totiž toto místo dočkalo znovu v 19. století, zejména od osmdesátých let. Místo posledního odpočinku u Všech Svatých nalezl arciděkan plzeňský F. Herold, zakladatel Sokola v Plzni; T. Cimrhanzl, který v 19. století dvacet let vedl plzeňskou knihovnu, dobrodinec a zachránce Husova rodného domku v Husinci. Dále zde odpočívá A. Kludský ze známé cirkusové rodiny, ředitel průmyslové školy a odborný spisovatel A. Majer, Ing. Mikolecký, který se zasloužil o rozvoj Škodovky, veřejné osvětlení, dopravu, stavbu vývařovny pro chudé a další, nese po něm název nedaleký vrch Mikulka.  A mnoho dalších.

http://roudna.unas.cz/view.php?cisloclanku=2006012902

Použité karty: Medieval tarot by Lo Scarabeo

KOSTEL A HŘBITOV

Minulost: 7 mečů, Eso pentaklů, Milenci

Přítomnost: Královna holí

Budoucnost: 5 mečů

Rada:  5 holí

Varování: Rytíř holí  

Energie místa: 10 pohárů a Královna pohárů

Duch místa: Král pohárů

V úplných začátcích bylo asi trochu složité zde kostel a hřbitov prosadit. Začátky zde asi byly krušné, jakoby musel někdo rozhodnout, zda tu něco vybudovat a byl tak trochu sám proti všem. Možná by tato karta mohla jít hodně daleko do minulosti, třeba tu sídlil nějaký muž, který byl stranou od ostatních, a nebylo jednoduché tu pro něj žít. Poté, po založení kostela a hřbitova je zde ale už vidět krásný rozkvět a rozvoj tohoto místa. Přestože se jedná o hřbitov, bylo to místo ke scházení, sdílení a povídání, mnozí se sem chodili uklidňovat a rozmlouvat s těmi, které měli rádi. I dnes je to místo k získávání informací a především síly od našich předků, k nabíjení a posilování sebe sama. Do budoucna zde může docházet k většímu uvědomění u jednotlivců, kteří se sem přijdou inspirovat. Možná by to mohlo být dobré místo pro odpuštění a zanechání zde myšlenek, které lidi trápí. A když se člověk bude hodně snažit, mohl by zde dostat od andělů i skutečné rozhřešení. Místo samo vyzývá vkročit sem po velké zátěži a obtížném období a nechat zde všechny těžkosti. Může to být skutečná oáza klidu a pevný ostrov uprostřed rozbouřených vod. Tohle všechno, ale by mělo být konáno s pokorou a skromností. Kdo sem nepřijde skutečně připravený a ochotný se změnit a něco pro to udělá, neuspěje a darů se mu nedostane.

Energie místa je veskrze pozitivní, čistá a velmi otevřená. Bylo by to nádherné místo pro svatby a randění, i pro srovnání se se sebou samým. Duchem místa je jeho velká síla, která je především citová. Nehrozí tu nikomu žádné nebezpečí, kdo sem přijde, může jen dostat. Čerpejme odsud čistotu a něhu, choďme se sem uklidňovat a rozmlouvat s předky, kteří nám toho mají hodně co říct.

JANY VÝKLAD

Quantum tarot

Eso holí, Rytíř holí, 6 pohárů, 8 pentaklů

I tyto karty ukazují, že se jedná o čisté místo vhodné k setkávání, nabité velkým množstvím energie. Možná se zde dá najít i cenný zdroj velké síly a možnost, jak se dobít pro další dny.

TAJEMNÉ „PK“

Ve zdi hřbitova je tajemný nápis PK. K tomuto místu se váže mezi místními pověst, že zde leží zazděný Plzeňský Kat.  Chtěly jsme to zjistit, a tak jsme zde začaly míchat karty. Než jsme stihly každá něco vylosovat, vypadly nám dvě naprosto jasné karty, které určily, o čem toto místo je.

Otázka: Leží zde Plzeňský kat? Co zde je?

Vylosované (vypadlé) karty: Spravedlnost a Císař

Docela jistě zde odpočívá postava symbolizující spravedlivého a přísného muže. Třeba kata.

POVĚSTI

Ke hřbitovu i kostelu se váže mnoho strašidelných a zajímavých pověstí. U kostela jsme vytáhly karty ke každé pověsti, abychom zjistily, co je na nich pravdy. Jak se tedy pověsti shodovaly s vytaženými kartami? Posuďte sami!

POVĚST 1: Zpupný voják v kostele

Po dobytí Plzně Mansfeldem 21. listopadu 1618 byl v kostele Všech svatých zřízen ovčinec. Jeden zpupný voják se dokonce rozhodl, že přespí na hlavním oltáři. Ustlal si tam tedy, ale upadl v hluboký spánek, ze kterého se už neprobudil. Plzeňané v tom viděli boží trest.

Vytažené karty:

AB, Pictorial Key tarot: 3 mečů, 9 pohárů, Velekněz

Karty ukazují nabubřeného vojáka, který si myslel, že může všechno, protože byl voják a kdo je víc. Udělal velkou chybu, jako by píchnul do vosího hnízda, způsobil velké neštěstí, za které byl po zásluze potrestán velkou pevnou silou, která byla naprosto na místě.

JR, Quantum tarot:  Eso mečů, Velekněžka, Velekněz

Voják, nebo kdokoliv jiný, udělal čin, který zapůsobil jako blesk z čistého nebe. Ťal do živého, rozsekl něco, co mělo zůstat spíše v klidu a opět, všimněte si stejné závěrečné karty, byl po zásluze potrestán vyšší silou.

POVĚST 2: Prokletý hrobnický domek

V místě dnešního hrobnického domku byla kdysi hrobníkova zahrádka. V ní stála Boží muka ve tvaru sloupu. O nich se vypravuje pověst. Za kostelem dříve přebýval v chatrči zbožný poustevník. Měl sen, že se na hřbitově stal zločin a to, že hrobník z nějaké msty vykopal mrtvou mladou dívku z jejího hrobu a zahrabal ji někde v rohu hřbitova. Oznámil své podezření magistrátu a ten nechal dívčin hrob otevřít. Ukázalo se, že rakev je opravdu prázdná. Hrobař byl vyslýchán, nakonec se u soudu přiznal, že dívku z hrobu vyndal a někde v neposvěcené zemi zahrabal. Zatvrzele však nechtěl prozradit, na jaké místo. Nakonec byl odsouzen a popraven. Na paměť děvčete lidé postavili v zahradě při zdi Boží muka. Po roce 1873 byl zbudován v místech zahrádky a Božích muk nový hrobnický domek. Hrobníku Seidlerovi ale stará cikánka prorokovala, že v domě nikdy nebude mít štěstí, protože pod jeho základy je zakopána mrtvola. Ten si rozpomněl na staré vyprávění o zmizelé dívce. Byl přesvědčen, že pod domkem je ztracená mrtvola děvčete. Jak ožila mrtvá nevěsta. Dcera zámožného měšťana z domu na jižní straně náměstí kde je dnes knihkupectví, měla právě svatební den. Ráno jí ještě sousedka přinesla tvarohové homolky, které dívka zbožňovala. Tentokrát však zhltla dvě najednou, ty jí uvízly v krku a ona se udusila. Dívka byla ve svých svatebních šatech a s krásným snubním prstenem odnesena do márnice hřbitova Všech svatých. Sotva se však příbuzní vzdálili, chamtivý hrobník vypáčil víko z rakve a chtěl nevěstě prsten z ruky sundat.Když mu to nešlo, vytáhl nůž a chtěl prst uříznout. Jakmile ale řízl do kůže, zdánlivě mrtvá nevěsta se probudila, vyběhla z márnice ven a běžela až domů. Svatba se nakonec přeci konala. Hrobník zloděj svůj zážitek zle odstonal. Několik dní blouznil ve vysokých horečkách. Po mnoho let visel v předsíni kostela Všech svatých obraz hrobníka prchajícího před obživlou nevěstou.

Vytažené karty:

AB, Pictorial Key tarot: Eso pentaklů, Král pohárů, Rytíř pohárů

Karty hovoří o velmi hodném a mírném muži, který se velmi snažil dělat svou práci pilně a poctivě. Bohužel vždy a všude šlo o peníze a tak na něj kdosi hodil špínu, aby na tom vydělal. Hrobník možná někomu ležel v žaludku a tak na něj vymyslel složitý příběh, který ho měl zdiskreditovat.

JR, Quantum tarot:  5 pohárů, 9 pohárů, Rytíř mečů  

I tady jsou vidět čisté úmysly a velké zklamání z toho, co se událo. Také přísný člověk v pozadí, který určil další vývoj. Hrobník zde tedy nevystupuje jako zlý a chamtivý, ale jako poctivý a sám vyděšený a smutný.

Vypadá to tedy, že na hrobníka ušil někdo past, kterou si asi nezasloužil. Ne prokletí domku, ale obyčejná lidská závist. Na energii místa však tato past neměla vliv, hrobník, jako poctivý a hodný člověk, asi svým nepřátelům už odpustil.

POVĚST 3: Hrůzná noc pekařovy děvečky

V Malé ulici stála stará dřevěná pumpa, kam chodili lidé pro vodu. Jednou tam šla za temné noci také pekařova děvečka, jejíž milý odešel do světa na vandr a ona se stále modlila, aby se vrátil. Když nabírala vodu, oslovil ji najednou muž, na kterého tak dlouho čekala. Chtěl, aby si hned sbalila věci a odešla s ním do jeho nového domova. I když byla tma, kráčel jistě jako za poledne, až došli ulicí Pod Všemi svatými ke hřbitovu. Náhle vyšel měsíc a děvče zjistilo, že ji provází umrlec. Vyděšená se mu vytrhla a schovala se za dveřmi v márnici. Na márách tam ležel nějaký nebožtík, na kterého začal dívčin milý volat: „Vstávej a podej mi ji ven!“ Mrtvý se opravdu začal hýbat a vyděšené děvče hrůzou omdlelo. Naštěstí v tu chvíli zakokrhal kohout. Ráno našel pekařovu děvečku na podlaze v márnici hrobník. Až po nějakém čase byla schopna vyprávět užaslým Plzeňanům svůj hrůzostrašný příběh.

Vytažené karty:

AB, Pictorial Key tarot: 9 pohárů, 7 mečů, 5 mečů

Obě mečové karty ukazují na cosi zlého, co je namířené proti nám. Něco skrytého ve tmě, co vyleze, když to nejméně čekáme. Hlavní příčinou démonů vyvolaných proti nám, je ale naše samolibost a nepokora. Dívka si asi o sobě hodně myslela, spíše než smutek jí ovládal pocit, že může všechno a tak zkusila i to, co neměla, možná i temný rituál. Zřejmě byla ale v jádru hodná a poctivá, proto z toho vyvázla jen s otřesem a doufejme i poučením.

JR, Quantum tarot:  9 pentaklů, 5 mečů, Císař

Pravděpodobně díky své velké síle a zaměřenosti na jedno místo, na střed energie, se dívce podařilo vyvolat velmi silného soupeře. Naštěstí ji neovládl, zůstal zahalen, a tak z toho šťastně vyvázla, ale příště už asi mocné síly pokoušet nebude.

POVĚST 4: Bláznivá Bábina

Na statku za Saskou branou vypomáhala pomatená žena, které se říkalo bláznivá Bábina. Měla prý kdysi dítě s Mansfeldským vojákem, které utopila v řece Mži a potom se z toho pomátla. Jednou ji lidé našli ve studni v ulici Pod Všemi svatými utopenou. I když se sebevrazi pochovávali za zdí hřbitova, Bábinu pohřbili v posvěcené zemi, protože neměla zdravý rozum. Od té doby začalo v noci po hřbitově pobíhat strašidlo s vyceněnými zuby a svítícíma očima. Lezlo na hradbu a dívalo se přes ni ven. Honák, který se jednou vracel z bolevecké hospody, však měl kuráž a šlehl po přízraku na hradbě provazem. Zjevení se ho však chytlo a zakouslo se do něj zubama. Honák nechtěl o provaz přijít, zatáhl za něj a strhl strašidlo na zem za hřbitovní zeď. Přízrak se rychle schoval za plot do nejbližšího dvorce. Od té doby se Bábinin duch zjevoval po celé Roudné a když někoho potkal, sepjal ruce, jako by o něco prosil. Na rathauze s panem arciděkanem usoudili, že Bábina nemá pokoj v posvěcené zemi. A tak byly ostatky této ženy vykopány a pochovány do země za zdí. Protože ale nikdo nesměl být nesen zpátky ze hřbitova, byla ve zdi vybourána díra a tudy se kosti pronesly ven.

Vytažené karty:

AB, Pictorial Key tarot: 7 holí, Ďábel, Král pentaklů, Smrt, Spravedlnost

Dívka Bábina byla asi velmi nešťastné stvoření, které vedl vnitřní animální pud. Byla zkrátka jiná než ostatní a často s nimi bojovala. Jistě měla i zastání, možná nad ní někdo držel ochrannou ruku. Časem už ztratila sílu bojovat a zasáhla jí smrt, ale ani v ní nenašla klidu. Až zásah spravedlnosti, v podobě honáka, jí vysvobodil. Bábina musela hodně bojovat s ostatními a je možné, že byla skutečně bláznivá, dnešními slovy je možné, že měla psychickou poruchu a nebyla zdravá. I přesto, jak těžký život měla, nakonec dosáhla klidu.

JR, Quantum tarot:  9 mečů, Eso holí, 3 mečů, 5 holí, Královna pentaklů  

Bábina měla plnou hlavu starostí a mnoho věcí ji trápilo a svazovalo. Určitě ji v životě trápilo mnoho zklamání a její srdce jí hodně bolelo. K tomu jakoby měla hodně energie a elánu, takže své velké starosti hodně ventilovala, čímž byla nucená bojovat s těmi, kdo jí nepřáli. Přitom mohla být ve své době pouze jiná než ostatní a řešit věci jiným způsobem než většina. Nakonec ale skutečně klid nalezla a dostala se tam, kde může odpočívat.

AB = Anna Bechná

JR = Jana Rotová