Výklad o Čertově Kameni

25.08.2013 16:47

08.10.2012 22:46

VÝKLAD O ČERTOVU KAMENI V ZÁHOŘÍ U NEPOMUKA

Za vesnicí Záhoří najdete při cestě velký kámen, starousedlíky zvaný Čertův. Proč tomu tak skutečně je, už se asi nedozvíme, můžeme jen domýšlet. Místa, která měla odnepaměti v názvu čerta nebo jinou pekelnou příšeru, byla lidmi takto pojmenována většinou proto, že z nich podvědomě cítili negativní energii a radili tak dalším generacím, aby se těmto místům vyhýbaly. Ne jinak tomu může být i v Záhoří. Kámen leží ve stráni kopce, za vsí a je na tomto místě ojedinělý. Působí jako obyčejný kus skály a nebýt jeho jména, jistě by nikoho ani nenapadlo pátrat po jeho síle. Nutno dodat, že mi přijde, že tento kámen se od doby, kdy jsem byla malá, trochu zmenšil. J

Výklad, Book of Shadows tarot by Lo Scarabeo, 9.9. 2012

Minulost: Vůz, Mág a 8 pohárů

Přítomnost: 4 pentaklů

Budoucnost: 3 pohárů

Rada: Ďábel

Varování: Král holí

Energie místa: Eso pohárů a Královna pentaklů

Duch místa: Poslední soud

V minulosti se asi jednalo o velmi silné a důležité místo, kde proudila energie a možná se zde lidé mohli scházet k nějakým stejným činnostem. Díky tomu to tu skutečně žilo a mohlo tu i něco vznikat. Že by se tu scházely čarodějnice a pořádaly zde své reje a prováděly svá kouzla? V současné době je v péči skřítků, kteří se tu starají o kámen, aby žil i nadále, místo původních, kteří sem asi už nechodí, ale možná zase začnou. Stačila by jedna, která by to zde opět oživila a způsobila by, že místo bude opět centrem dění. Jinak by možná místo mohla ovládnout jiná, než přirozená ženská síla a to by asi nedopadlo dobře. Energie místa je čistá a připravená. Kámen nás láká k činnostem, ke spojení. Jakoby v něm čekala žena, která potřebuje znovu probudit k životu, aby mohlo místo opět žít. Duch místa je velmi silný a připomíná nám, že tento kámen je místo, které navštěvovali už naši předci a zanechali zde velkou moudrost a sílu. Stačí sem přijít, navázat s nimi spojení a nechat si poradit. Je možné, že to zde lépe půjde ženám – čarodějkám, ale i muži, kteří stejně smýšlejí, jsou zde vítáni.