Výklad na sebepoznání

16.03.2011 14:33

Tazatelka během výkladu často mluvila o práci, až nezvykle ji připomínala, přestože karty byly zaměřené spíše na cit a vztahy. Kartář nabídl rozklad zaměřený na rozpor v její osobnosti.                                

ROZKLAD: Jsem i takový                                                                                   

1 = co cítím – 8. Spravedlnost: vrátilo se mi to, co jsem dříve udělal                      

2 = co umím (vím) – eso pentaklů: pracovat, získávat                                

3 = v co věřím – 9 pentaklů: využívání příznivých situací k zisku                

4 = na čem lpím – 20. Soud: aby všechno dávalo smysl a bylo logické   

5 = co neumím (nevím) – 5 pohárů: vyplakat se ze ztráty                         

6 = co možná jen tuším – král pohárů: má podporu od muže                    

7 = Jsem takový – 6. Milenci: zamilovaný, láskyplný

Tazatelka cítí, že se jí vrací to, co udělala, to pro co vytvořila podmínky. Těžko říct, jestli jí to těší nebo ne, ale je si vědoma, že to co se děje, se neděje jen tak a že za to může ona (8. Spravedlnost). Umí pracovat a realizovat své představy. Nesedí v koutě, ale většinu času pracuje (eso pentaklů), jako by se tím snažila vyhnout některým jiným oblastem života. Věří, že když bude pracovat pořád a bude využívat každé chvilky, že je jí to vyplatí (9 pentaklů). Protože je pracovitá, potřebuje, aby všechno, co dělá, jí dávalo smysl. Aby to bylo přísně logické a vyplývalo z daných okolností. Lpí na tom, aby všechno chápala (20. Soud), takže se snaží dělat si všechno sama. Ve svém prací nabitém životě často pomíjí city. Nedovede se vyplakat z nezdarů, nedokáže pustit emoce ven, aby si ulevila (5 pohárů). Jen tak trochu tuší, že by to měla dělat a že je někdo, kdo by jí mohl vyvést z posedlosti prací a ukázat jí také jiný svět (král pohárů). To, co jí chce výklad říci je, že i ona má právo na lásku a na cit. I ona je milující bytost, jen potřebuje, aby jí to někdo řekl. Aby jí zdůraznil, že také ona má právo na lásku a na vztah (6. Milenci). To jí ale bude muset říci nějaký muž, který je jí již delší dobu na blízku. Měla by se kolem sebe rozhlédnout.