Výklad na počátky tarotu

29.03.2011 12:26

JAKÉ JSOU KOŘENY TAROTU? ODKUD  TAROT POCHÁZÍ?

Datum výkladu: 28.3.2011

Použitá sada: Lo Scarabeo tarot (tento tarot v sobě obsahuje tři nejpoužívanější tarotové sady, proto jsem ho vybrala: Marseillský, Crowleyho a Rider Waite tarot)

Autor: AB

VYTAŽENÉ KARTY:

        2.Velekněžka

2 pentatklů a 8 pohárů

VÝKLAD:

Tarot pochází z dávných dob, kdy bylo vše v rovnováze, kdy kvetl humanismus a lidé měli jiné hodnoty než dnes a usilovali o jiné cíle. Byla to doba, kdy bylo vše v míru, kdy se vědělo, kdo je dobrý a kdo zlý a kdy se k těm dobrým mohlo beze strachu vzhlížet a obětovat jim dary, aby za ně získali lidé ochranu a mír. Víra byla hlavním rysem této doby.

Velekněžka odkazuje na ženský, čistý kult bohyní a úcty.

2 pentaklů asociuje lékařství a rozvoj věd.

8 pohárů ukazuje oběti a velké nelehké úkoly.

Všechny karty pak odkazují k živlu vody a mocnostem noci.

Co vás ještě napadá?