Výklad na hmotu

16.03.2011 14:35

Tazatel setrvává ve stejné práce již několik let. Je to stabilní, ale rutinní. Neví však, zda by odejít nebylo horší než zůstat.

OTÁZKA: Co mi dává moje práce?

ROZKLAD: Přínos práce

1 = přínos pro tazatele – 3 pentaklů: pokrok

2 = pozitivní přínos – páže pentaklů: dobře použitelná možnost

3 = negativní přínos – 4. Císař: ustrnutí

4 = rada – 9 pentaklů: využít příznivou chvilku

Tazateli tato práce přináší pokrok, ať chce nebo ne. Je to sice pokrok pozvolný a těžce vydřený, ale stabilní (3 pentaklů). Je to pro něj praktické, solidní a stabilní. Tuto svou práci ovládá a přináší mu dobře použitelné a konkrétní možnosti (páže pentaklů). Tato práce mu však může přinést sice stabilní pozici, ale zároveň určitý chlad a odstup od citů (4. Císař). To, co mu pomůže je využití každé možné příležitosti, která se mu nabídne. Cokoliv se mu jen na chvilku naskytne jako možnost, by měl využít. Ať už je to změna celé práce nebo jen nový koníček, který mu pomůže porušit rutinu (9 pentaklů).

Tazatel si musí rozmyslet, zda zůstane nadále tam, kde to zná, ale nic mu to už nedává nebo zkusí něco jiného někde jinde.