Výklad jedné karty

16.03.2011 14:23

Rada - 3 mečů: nezatahovat do situace city, rozhodovat se podle rozumu, i když to bude bolestivé

Proč – páže pohárů: bylo to z lásky, citlivé a něžné gesto partnera

Pozadí – 16. Věž: muselo se to stát, bylo to nutné, nemohlo to dopadnout jinak, schylovalo se k tomu už dlouho a nebylo to pevné

O co jde – král pohárů: o lásku, o pevný, stabilní a silný cit nebo o muže ve vašem životě, který je vám velmi nakloněn

Cíl – 13. Smrt: konec něčeho, co už dávno mělo být ukončené, konec přežitků