Vnitřní postoj kartáře během vykládání podle Hajo Banzhafa

02.07.2009 15:03

Podle slavného německého kartáře a spisovatele je důležité uvědomovat si a dodržovat během výkladu sobě a jiným následující postoje, aby došlo k dobrému výkladu a aby výklad měl potřebný efekt jak pro tazatele, tak pro kartáře.

     POKORA – její absence se vyjadřuje v pochlebování sobě, jež uvádí vykladače do křečovitého tlaku na úspěch.

     UVOLNĚNOST – vnitřní uvolněnost, s níž můžeme na sebe nechat působit karty bez pevných očekávání.

     SKROMNOST – která nás osvobozuje od nutkání mít vždy a pro všechny připravený výklad. Nechává nám možnost uvědomit si význam výkladu později.

     JEMNOCIT – chápat skličující karty jako varování a potěšitelné jako povzbuzení. Ne jako neodvolatelně  napsaný osud. 

Hajo Banzhaf