Vlastnosti živlů

13.04.2011 13:16

Zde najdete přehled o základních vlastnostech živlů a tím barev tarotových karet. Vyjměte z balíčku dvorní karty příslušného živlu a zkuste je porovnat s následujícím výčtem vlastností. Odpovídají nebo ne?

Vlastnosti živlů.pdf (629,4 kB)