Vlastnosti kartáře podle Zuzany Antares

02.07.2009 15:06

Známá brněnská kartářka a spisovatelka sestavila několik vlastností, které jsou výklad tarotu a karet prohlubují.

"Podstatou umění výkladu karet je vcítěn se do druhého člověka. K tomu je potřeba minimální znalost psychologie. Ale daleko důležitějším uměním je schopnost odfiltrovat vlastní osobnost, zbavit se předsudků, být nezaujatí, neutrální, zbavit se pýchy a potřeby s druhým manipulovat, kterou v sobě možná máme. Kartáři by měli tedy dodržovat tyto zásady:

      ODSTUP – hodnoťte bez emocí, nesrovnávat své osobní zážitky se situacemi Tazatele

      ZDRAVÁ SEBEKRITIKA – každý člověk má občas potřebu s druhým manipulovat, to je přirozené, buďte si toho vědomi, protože právě schopnost připustit si to, co je tím nejcennějším

      EMPATIE – nepostupujte šablonovitě, ale hledejte v každém Tazateli jeho osobnost

      NEÚSTUPNOST – buďte zásadoví, nenechte si vnutit něco, co neděláte, neodpovídejte na otázku, kterou pokládáte za hloupou a nedávejte rady zadarmo jen proto, že to po vás někdo chce

      LASKAVOST – lidé, kteří za vámi přijdou, mají problém a potřebují pomoct, jednejte proto v jejich zájmu

      SÍLA – nezapomínejte, že lidé za vámi přišli s důvěrou, že jste dost silní, abyste jim pomohli

      UMĚNÍ MLUVIT – naučte se formulovat své myšlenky, snažte se, aby vám každý rozuměl, buďte přesní

      UMĚNÍ MLČET – musíte mlčet o tom, co vám lidé sdělili, ale někdy musíte mlčet i před Tazatelem o tom, co jste se dozvěděli, mnohdy člověk ještě není na danou informaci připraven"