Velikonoční Blaník

22.05.2018 09:34

Na Velký pátek 2018 jsme vyrazili dobývat brány Blaníku, ťukat na rytíře a hledat poklady, které právě o Velikonocích hory vydávají.

ROTUNDA SV. VÁCLAVA, LIBOUŇ

Rodunda je jedním ze čtyř starých kostelů, které obklopují hory Blaníku. Jméno vesničky možná souvisí s kněžnou Libuší, a u rotundy se podle Pavla Kozáka nachází silový bod a to na chodníčku před kostelem.

MÁRNICE

Kačka - Crystal Vision Tarot: Velekněz

Márnicí jsme to nazvali podle svého dojmu, podle karet to mohlo být nějaké obřadní místo, přípravna, jakási soustřeďovna energie na to, co se tu mohlo dít dál.

ROTUNDA

Kačka - Crystal Vision Tarot: Prázdná karta

Já – Touchstone Tarot: Prázdná karta

Co se tu ale dělo dál se nedozvíme, alespoň ne dnes a ne my. Musím říct, že se mi ještě nestalo, že by mi na nějaké místo vyšla Prázdná karta, která by mě zastavila ve vykládání. A už vůbec se mi nestalo, že by se to stalo dvakrát. V Libouni se to sešlo oboje, protože Kačce vyšla Prázdná karta taky. Na důvod se ptát nemůžeme, to by bylo tzv. znásilňování karet, můžeme se jen dohadovat, co za tím může být. Zda nás místo nepřijalo nebo o sobě nechce mluvit, nebo se tu děly věci, které se nemají zveřejňovat anebo, no zkrátka možností je hodně a jisté je jen to, že my nemáme vědět. A tak nevědoucí pokračujeme na náš cíl, horu hor.

VELKÝ BLANÍK

Starodávná hora, ve které sídlí legendární Blanické vojsko, které čeká, až bude národu nejhůře, aby vyjelo na pomoc. Podle Pavla Kozáka se zde nacházelo keltské hradiště s božištěm. Vedou odtud silné a dlouhé linie na další místa u nás.

STŮL

Cestou nahoru jsme prošli kolem krásného vykládacího stolu.

Lenka: Llewellyn Tarot: Král mečů, Páže pohárů a Páže mečů

Kamenný stůl je místo vhodné nejen na svačinu, ale také na proslov, vzdělávání, zasvěcování a zkrátka na předávání informací těm, kteří je nemají, od těch, kteří vědí a mohou dát. Je tu možné se naučit nebo dozvědět něco nového, když budeme dostatečně otevření a narazíme na toho správného učitele.

VEŘEJOVÁ SKÁLA

Velká veřejová skála pod Blaníkem přímo lákala k výlezu.

DOLE - Llewellyn Tarot: Poustevník a Král mečů

NAHOŘE – Sidhe Tarot: Eso holí, 8 holí, Páže pohárů

ÚČEL SKÁLY - Sidhe tarot: Ďábel, 10 holí a 10 pohárů

Nejprve se dole očistíme, usebereme, ponoříme do sebe a odeženeme myšlenky, které sem nepatří. S čistou hlavou se vydáme nahoru, ke zdroji, k síle vzduchu i ohně, ke spojení s tím, co je nad námi, co máme nad hlavami, abychom propojili obě strany, abychom se posunuli na naší cestě dál a abychom sjednotili vše, co v sobě a kolem sebe máme rozházené a neuspořádané. Veřejová skála pod Blaníkem je místo přípravy na to, co bude nahoře, očista před tím velkým a malým úkolem.

SILOVÝ BOD PŘED ROZHLEDNOU

Podle Pavla Kozáka je zde energetický bod, který je významný svou schopností přenosu a přeměny zemské a kosmické energie ve prospěch krajiny.

30.3.2018, Sidhe Tarot: Slunce

Krásná a spokojená energie míru a klidu, spojující všechny bytosti na Blaníku do jednoho bodu. Všichni zde spojte se a vytvořte sílu pro celý kraj a každého návštěvníka, ať už přijde odkudkoliv. Obrázek na kartě ukazoval na vzdálenější kopeček, možná Malý Blaník, možná další skály za rozhlednou, a tak jsme zkoumali dál.

SKÁLY ZA ROZHLEDNOU

30.3.2018, Sidhe Tarot: Viselec

Tato karta z této sady mi už několikrát vyšla na tzv. vortex. Místo, kde se mění tok energie, otáčí se doleva a doprava. Ať už je tu přímo tenhle bod nebo něco jiného, určitě je to silné místo, spojené se skalami před rozhlednou. Tvoří tak linku, která zřejmě vede i na Malý Blaník, a možná je součástí většího celku energií, které tudy lítají.

PRAVDA  O POVĚSTI

Pověst podle Pavla Kozáka připomíná vstup do jiných prostorů, a jsou zde i zbytky energie přesunu jinam.

30.3.2018, Tarot starých pověstí českých

4 pentaklů, Páže mečů a Mág

Co je ta síla? Eso pentaklů

Poklad tu sice ukrytý je, není ale hmotný. Najít nebo získat ho může ten, kdo to skutečně potřebuje a ocení, kdo se ocitl v nelehké situaci a kdo potřebuje pomoc, ale kreditní karta, ani mince ze starých dob to není. Je to síla, znovuzískání energie a odhodlání k nové cestě a řešení svých problémů. Zkrátka: Ten, kdo je sláb a zmatený, získá zde sobě řešení. Určitá spojitost s legendou o tom, že až bude národu nejhůře, vyjede na pomoc vojsko, které ho zachrání, tady určitě je, ale vojsko nebude z masa a kostí, ale bude v nás a bude mít podobu znovu nabyté odvahy bojovat.

HORA VELKÝ BLANÍK

30.3.2018, Sidhe Tarot

Minulost: 6 mečů, Královna pohárů, 5 mečů

Přítomnost: Slunce 

Budoucnost: Vůz  

Rada: Královna holí 

Varování: Hvězda 

Energie místa: 3 holí a Milenci

Duch místa: 8 pohárů 

Blaník byl zřejmě odjakživa útočištěm pro ty, kteří neměli, kam se uchýlit. Jako by byl v ochranné zóně, o které všechny jinak znepřátelené strany věděly a neodvážily se jít proti tomuto starému zákonu. Bylo to místo s jasným úkolem, vztahujícím se buď jen k jednomu dni v roce, nebo k jednomu konkrétnímu účelu, vyplývající ze životní situace. Síla, která zde byla připravená se dala využít jen za určitých a předem daných podmínek, ne jen tak a kdykoliv se to hodilo. Přijde mi, že také žádné bujaré oslavy se tu nikdy nekonaly, hora měla vždy velkou a nenarušitelnou vážnost. Původní velký účel se už kdesi vytratil, už nefunguje, i když vážnost zůstala, stejně jako původní energie podporované pradávnými rituály, které se tu děly.

Jen domýšlím, když si představuji muže a ženu, velekněze a velekněžku, an stojí každý na jedné skále a vysílají či přijímají to, co mohou jen oni a jen v tuto chvíli. Možná posilují kraj a kmen, který se ocitl v nebezpečí. Získávají mimořádnou sílu a ochranu, tak, jak je to v pověsti, která se dochovala. Na Malém Blaníku pak sedí žena se silou muže a podporuje úkony z vedlejší hory. Spojení mezi oběma horami je dodnes silné a funkční. Jedna bez druhé by nefungovaly, jedna je pro druhou potřebná a důležitá. Velký Blaník potřebuje oba póly, Malému už stačí jen ženská energie, ale dostatečně silná a ukotvená v muži. Pak je kanál spuštěn a frčí. Pak si i my můžeme brát a čerpat, pokud to potřebujeme.

Nesmíme ale zapomínat na podmínku důležitosti a potřebnosti, která je tu všudypřítomná. I když to tak podle davů turistů nevypadalo, Blaník není místem výletu jen tak. Cesta na něj by měla mít dobrý důvod a neměli bychom jej podcenit. Také bychom se neměli snažit odnést si více, než potřebujeme, protože někde to pak bude chybět. Nakonec píšou to i v každé pohádce, pokladu si můžeš vzít jen tolik, kolik sám uneseš.

MALÝ BLANÍK

Tak trochu zanedbávaný bratr velké a slavné hory, ale stejně významný. Nachází se na něm zřícená kaple Máří Magdaleny a v ní starý smrk jménem Mnich. Svůj čas tu dleli postupně dva poustevníci, kteří se o vrch starali.

KAPLE MÁŘÍ MAGDALENY

Kaple byla vystavěna v roce 1753, ale už o třicet let později byla Josefem II. zrušena a od té doby chátrá. Stojí na starém poutním místě, kde se konaly rituály už pohanské.

30.3.2018, Touchstone Tarot

Minulost: 8 pentaklů, Šťastná veverka, 10 mečů

Přítomnost: 2 pentaklů

Budoucnost: Král holí

Rada: Rytíř pentaklů

Varování: Mág a 6 holí

Energie místa: Rytíř mečů, Rytíř holí

Duch místa: Eso pohárů

Kaple měla jasný účel, který stál tomu, kdo jej vytvořil, opravdu za to. Byl ochoten opustit to, co má a ztratit vše, co vybudoval a pustit se do nového díla, které považoval za správné. Místo, které našel, bylo přesně to pravé, vše, co zde dělal, cítil a jednal podle svého srdce. Pak se ale něco stalo. Co, to je těžké říct, protože to zakrývá karta Šťastná veverka, která nám po tom nedovoluje pátrat. Události, které to ale přineslo, nabraly rychlý spád a všechny původní snahy byly ty tam. Dnes je nám zapovězeno cokoliv vědět a pátrat, tři rytíři vedle sebe v horní části výkladu jsou více než výmluvní. Místo je krásné a čisté a to stačí. Víc o kapli už ani ťuk. A nesnažte se nás přechytračit, je nás tu dost, abychom si s vámi poradili. Jako by kaple skrývala nějaké tajemství, které nechce vydat, ale které není nijak temné, a které nesouvisí s tím, k čemu oba Blaníci byli, jsou a možná ještě budou?

SMRK „MNICH“

30.3.2018, Wildwood Tarot

2 pohárů, Rytíř holí a Král mečů

Smrk uprostřed kaple je spojovatel, bod, kde se schází všechny bytosti na besedu, radu a příjemné spočinutí. Jsou zde nerušeni a chráněni, obklopují se jeho silou a moudrostí. Nebudeme je tedy rušit ani my.

SILOVÝ BOD V KAPLI

30.3.2018, Sidhe Tarot: Vůz

Tenhle silový bod, to je tedy síla. Jede a frčí a zásobuje energií nejen malou horu ale i celý kraj. Sem to proudí a odtud to jde dál. Stoupněte si někdy do tohoto průvanu, foukne i na vás.

HORA MALÝ BLANÍK

30.3.2018, Sidhe Tarot

Minulost: Král pentaklů, 3 holí a Eso pohárů 

Přítomnost: 2 holí

Budoucnost: Hvězda 

Rada: Císařovna 

Varování: 8 pentaklů

Energie místa: Královna pohárů a 10 pentaklů

Duch místa: Mág

Malý Blaník jde s Velkým bratrem trochu ruku v ruce. Tady je však důležitá i stavba, která tu stojí. Dovedu si představit, že dávno před dnes už zborcenou kaplí, tu stála jiná budova, stejně krásná a potřebná, a na stejném místě. I zde se vytvářelo a rozdávalo, a i když sem dnes už nezabloudí tolik lidí jako na legendární horu vedle, pořád zde můžeme dostat, když budeme ve svém životě tam, kde to oceníme. Zatímco Velký Blaník vyžaduje pro práci oba póly, tak Malý je zasvěcen ženské síle, ale aby nedošlo k omylu, není to žádná přecitlivělá kuňka, ale žena s dobře ukotveným mužem v sobě. Ta pak může přijímat signály, napojit se na linii a rozdávat to, co sama umí a čeho má dostatek.

 

KAMÝK NAD VLTAVOU

Hrad z poloviny 13.století, kam se uchylovali čeští králové Václav I., i jeho syn Přemysl Otakar II. Dokonce byl teplovzdušně vytápěn. Po dostavení Karlštejna začal hrad chátrat a dnes z něj stojí už jen zbytky. Ale znovu obnovované a krásné.

30.3.2018, Zlotý tarot 

Minulost: 10 holí, Velekněz, Milenci

Přítomnost: 2 pentaklů

Budoucnost: 7 pentaklů

Rada: Mág 

Varování: 8 mečů

Energie místa: Páže mečů a 5 holí

Duch místa: Kolo osudu

Minulost tohoto hradu skrývá příběh o velké lásce, která se musela probít skrze mnohá nebezpečenství, ale nakonec došla svého a žili šťastně až do smrti. A že se tu někdy ještě aktéři tohoto vyprávění, pohybují a mihají? Možná chtějí i nám dát trochu bojovnosti a odvahy jít za tím, koho milujeme, i když to není snadné. Udělat možné i nemožné, abychom naplnili svá srdce tím, co skutečně chceme a vybojovali si to s drakem anebo s tchyní. Když budeme dostatečně otevření, můžeme tu získat právě tu rozhodnost a odhodlání, které nás dovede činům, díky kterým pak budeme šťastní až do smrti.

Některé zprávy z míst, která jsme dnes prošli, jsou tak jasné a některé nám mají zůstat zatím skryty. Nemůžeme vědět vše a nemůžeme si myslet, že něco je neotřesitelně jisté. Jedinou jistotou v životě je změna. Změna, které když se podvolíme, získáme mnohem víc než upjatým lpěním na stávajícím stavu. Nemusíme věřit všem legendám a učením přemoudrých guru, můžeme si projít to, co jsme slyšeli a zamyslet se nad tím, co nám dává smysl a zda nám to stojí za námahu nebo lítý boj. To, co za námi během toho utkání bude stát, pak nebude armáda jezdců pod vedením Veverky z Bytíšky, ale naše odvaha a víra, že máme za co bojovat a že jsme si ten boj vybrali správně. Blaník nás učí dívat se pod povrch, hledat hloubky a chápat souvislosti, díky nimž pochopíme vše, co se děje kolem nás, i uvnitř. Stačí jen vědět to, co víme teď. Všechno ostatní se dozvíme včas. Věřme tomu, to mnohdy stačí.

ZDROJ:

Informační cedule na místě

Tajemná místa od Blaníku k Sušici, Pavel Kozák, Nakladateství MH, 2003

Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 3, Václav Vokolek a Jiří Kuchař, Eminent