Velekněžka

20.08.2014 11:31

Zamysli se nad sebou,

kam tě kroky dovedou?

Moudře se teď rozhoduj,

sebeúctu vybuduj!