UVNITŘ ROTUNDY MÁŘÍ MAGDALÉN

24.08.2014 10:44

V roce 2011 jsme vykládali u Rotundy Máří Magdalény v Přední Kopanině.

www.tarot-plzen.cz/news/vyklad-z-rotundy-sv-mari-magdaleny/

Letos, v roce 2014, jsme se dostali i s kartami dovnitř. Co nám vyšlo?

6 pohárů, 3 pohárů, Síla a 7mečů

První tři karty by svědčily o krásné a velké energii, plné něhy a citů. Ať už pochází od sv. Ludmily nebo Máří Magdaleny, je to silné a čisté místo. Mimochodem v nedávném výkladu nám právě Máří Magdalena (Velekněz) vyšla jako velký učitel Ježíše, ten, od kterého čerpal sílu i myšlenky. Co tam ale znamená ta 7 mečů, co způsobuje ten zloděj, který od nás něco odnáší?

Páže pohárů a Věž

Jak nám sdělil pan farář, který se o Rotundu stará, ve své minulosti vyhořela a byla postavena od základů znovu. Jakoby v sobě nesla nějakou ničivou energii, která byla odstraněna právě ohněm, místo bylo vyčištěno a znovu postaveno už bez ní. dnes nám tedy nabízí svou náruč a vítá nás laskavě a moudře.