Tety na Tetíně a jeden strejda

21.07.2016 21:00

První letošní tarotový výlet se konal 17.7.2016 a cílem byl Tetín, sídlo bájné Libušiny sestry a místo vraždy svaté Ludmily. A co jsme tam vypátrali?

KOPEC DAMIL

Ke kopci, který se najdete nad obcí Tetín se váže hned několik pověstí spjatých s Tetou. Jedna vypráví o čisté panně z Tetiny družiny a vladyku Damilovi, o té si přečteme níže. Druhá udává kopec Damil jako hrob slavné Tety, která sem chodila uctívat bohyni Klimbu a někde zde pod mohylou spočívá. Pravdou je, že se zde dochovaly valy, které označují zvláštní prostor, příliš malý na hradiště a velký na něco jiného. Je možné, že zde byla skutečně nějaká svatyně, možná ještě dříve, než Teta. A třetí mluví o schovaném pokladu. Co z toho karty potvrdily? Pojďme na to!

17.7.2016, Tarot starých pověstí českých

Minulost: Královna mečů, 9 pentaklů, 6 pohárů

Přítomnost: 8 mečů

Budoucnost: 10 mečů

Rada: Poslední soud

Varování: 5 pohárů

Energie místa: Páže pohárů a Královna pentaklů

Duch místa: Mág

Silná ženská energie je z karet patrná na první pohled. Pokud bychom to ovšem vztáhli přímo ke kněžně Tetě, musíme uznat, že to asi nebyla zrovna vlídná dáma. Už v minulosti měla toto místo velmi pod palcem a je možné, že je tomu tak dodnes. Rozhodně zde pořád panuje silná energie a toto místo, ať už na cokoliv nebylo vybráno náhodně. Karty ukazující minulost vykreslují příběh bohatého muže a krásné dívky, která zřejmě dokonce porodila dítě. Drsná Teta však idylce zabránila, a protože měla moc, obvinila muže bůhví z čeho, a odsoudila je ke smrti. Možná, že vladyku sama chtěla, a krásnější, mladší a hlavně milejší dívka jí ho odloudila. Mohl to tak být akt kruté pomsty zlé Tety. Dítě si ponechala, a protože bylo malé a nevinné, obměkčilo její srdce. Možná ještě dnes chodí po kopci a lituje svých činů. A to by také mělo být smyslem návštěvy tohoto místo pro nás. Uvědomit si, co děláme v životě špatně, nebo co neděláme vůbec a napravit to dřív, než bude pozdě. Je tohle Tetino poselství?

POVĚST O DAMILOVI A KRÁSNÉ PANNĚ

Teta zde pobývala se svou družinou panen, které pro ni sbíraly každé ráno rosu, neboť sebere-li ji čistá panna, rosa je pak zázračně léčivá. Jednoho dne se tu však objevil vladyka Damil a do jedné z dívek se zamiloval. Číhal v houští tak dlouho, až se mu ji podařilo svést. Teta to brzy poznala, protože se rosa toho rána ukázala jako neúčinná. Trestem pro dívku mělo být upálení zaživa. Vladyka se však ke svému činu přiznal a tak jim Teta milostivě dovolila místo upálení skočit ze skály. Damil tedy osedlal svého koně, třikrát objel kopec a i s dívkou skočil dolů. Řeklo by se pověst. Ale při stavbě železnice roku 1860 se našly na jednom místě v zemi ostatky muže, ženy, koně, šperky a železný meč.

17.7.2016, Tarot starých pověstí českých a Refflections tarot

Tahaly Jana Bufková a Vlaďka Brčáková

Je tato pověst pravdivá? Věž, 2 holí a 10 pohárů

Na kartě Věž je sice bůh Perun, ale vykukuje zpoza skal jako vladyka ze křoví. Dívá se na dívku v bílém, tedy čistou pannu, která neví, jakou cestou se má dát. Svědčí to o tom, že dívka nebyla svedena proti své vůli, ale velmi dobře věděla, co dělá a jistě o tom i chvíli přemýšlela. Příběh v těchto kartách končí šťastně, ale jak dlouho jim idyla vydržela než jí Teta překazila?

Jaký byl Damil? Spravedlnost a Smrt; Smrt; Rytíř mečů (Vampyres tarot)

Jaká byla ona Panna? 6 holí a Král holí; 5 mečů

Jak dopadli? 3 pentaklů

Všimněte si té „náhody“: na Damila tahaly karty dvě tety (pardon kartářky) a obě vytáhly Smrt. Jana Bufková z toho usoudila, že se jednalo o člověka s velkou mocí a rozhodovacím právem. Mohl tedy být pánem ve zdejších luhách, ale i přesto se zdá, že proti slovu Tety neměl dovolání ani on. Rytíř na bílém koni na Rytíři mečů ve Vampýrském tarotu Jany Malé snad už nepotřebuje žádný komentář.

Dívka, jejíž jméno neznáme, byla zřejmě skutečně členkou dívčí družiny, ale nebyla to žádná chudinka ani naivka. Velmi dobře věděla, co chce a šla si zatím. Pětka mečů dokonce ukazuje velkou drsňačku. Možná spoléhala na to, že vladyka má velkou moc a že si na něj Teta netroufne. Chyba lávky. Dopadlo to s nimi tak, že až když se začala kutat železnice, zjistilo se, jak vlastně skončili a kdo vyhrál.

POKLAD NA DAMILU?

Další pověst mluví o zlatém teleti, které lze objevit, pokud si na kopci na Velký pátek stoupneme na místo, odkud jsou vidět všechny tři kostely právě v čase, kdy se v jednom z nich čtou pašije.

Vampyres tarot, tahala Jana Malá

Otevírá se tu na pašije poklad? 2 pentaklů, 10 pentaklů, Síla

První dívka stojí před bránou a přemlouvá ji, aby se otevřela. Druhá karta slibuje dívce velké bohatství a netušenou moc. A dívka na třetí kartě triumfálně vjíždí a nenechává nikoho na pochybách o tom, kdo poklad našel. 

Refflections tarot, tahala Vlaďka Brčáková

9 mečů, Mág, Rytíř holí a Eso mečů

Vlaďky karty ukazují nutnost správné noci a správných schopností. Pak je možné stejně vítězně vjet ke svému magickému cíli.

Zdá se tedy, že poklad na svého majitele tady skutečně čeká, ale důležitá je pečlivá příprava, jak fyzická, tak magická. Nezíská jej jen tak někdo, a zda to bude právě zlaté tele, nebo nějaká jiná hodnota, se dá těžko říct.

JE ZDE POCHOVANÁ TETA?

Na tuto otázku si každý účastník vylosoval karty, abychom uskutečnili takový malý tarotový výzkum. Zápisky kurzívou nejsou přímo autentická slova zúčastněných, dala jsem to dohromady podle toho, co si pamatuju a podle významu karet.

Ghost tarot, Jana Aubrechtová: 3 holí, 7 holí, 5 mečů: Teta se tu stále pohybuje, ale není zrovna přívětivá a nechce s námi mluvit. Fyzický hrob tu však nemá.

Tarot starých pověstí českých, Jana Bufková: Síla, 7 pentaklů: Určitě tu svoje místo posledního odpočinku našel Damil se svou milou a koněm. Teta asi ne.

Tarot starých pověstí českých, já: Blázen: O fyzické přítomnosti hrobu tato karta nic neříká, její energie a duch tady však pořád je a dívá se z kopce na dolů na svůj Tetín.

Vampyres tarot, Jana Malá: Mág: Fyzicky tu není, ale její silná energie tu rozhodně zanechala stopy.

Draconic tarot, Mireček Vachoušek: Luna a Kde je? Eso mečů: Tady Teta pochována není, své místo odpočinku ale má blízko, možná skoro na dohled.  

Refflections tarot, Vlaďka Brčáková: Hvězda, Císařovna: Já si rozhodně myslím, že tu pochovaná je.

Universal Waite tarot, Zdenka Čubrová: Poslední soud: Určitě toto místo mělo s její smrtí co dělat.


HRADIŠTĚ TETÍN

Tetínské hradiště se nacházelo poblíž dnešní zříceniny hradu Tetín v místech dnešní obce. Bylo jedním z opěrných bodů soustavy hradišť, která obklopovala přemyslovský stát ve středních Čechách a jeho počátky jsou nejčastěji kladeny na přelom 9. a 10. století. V roce 921 zde byla zavražděna Svatá Ludmila. Ačkoli písemné zmínky o hradu pocházejí až ze 13. století, Tetín byl znám už z ludmilských a václavských legend. Význam hradiště ale patrně již od poloviny 10.století klesal.“ www.wikipedia.cz

17.7.2016, Tarot starých pověstí českých

Minulost: Eso mečů, Ďábel, 9 holí 

Přítomnost: Mág

Budoucnost: 7 pentaklů 

Rada: Královna pentaklů 

Varování: Rytíř mečů

Energie místa: 4 pohárů a Eso pohárů 

Duch místa: Svět

V minulosti to bylo skutečně velmi významné, až posvátné místo pro mnoho lidí. Hodně se toho od něj očekávalo, hodně se tu vládlo. Ďábelský čin však překazil původního ducha a narušil silnou a pevně zakotvenou energii lstí a zradou. Nyní místo pořád žije a pomalu obnovuje svůj původní význam. Lidé se opět vracejí k důležitým hodnotám, znovu objevují dávné tradice a učí se od svých předků, ať už od Tety nebo Ludmily. Když pomineme náboženský rozdíl, byly zřejmě stejnou autoritou pro lidi kolem a jejich úmysly byly čisté. Věřím tomu, že kdyby se znaly, možná by si byly velmi blízké. A to je také poselství tohoto jinak milého a laskavého místa. Místo boje spojit své síly a usilovat společně za stejnou věc. Duchem hradiště je, budete se divit, hradiště. V Tarotu starých pověstí českých je to symbol spojení a sjednocení, dokončení a harmonie, kterou bojem nedosáhneme. Odložme zde proto své spory a využijme zdejší energii k usmíření všeho, co nám se zdá být protivníkem. Objevíme vyšší stupeň poznání, novou lekci a nový svět.

PS: Chcete důkaz, že tarot funguje? Co je jasnější důkaz, než když vám na hradišti vyjde karta hradiště. :)

17.7.2016, Golden tarot by Cat Black

Byla zde Ludmila?

6 pentaklů, 8 pentaklů, 2 holí

Byla zde zavražděna?  2 pohárů

Ludmila na Tetíně určitě žila, ale zdá se, že nic mimořádného zde nezažila. Byla to hodně pracovitá, pokorná a činorodá žena, nebála se vzít za práci a byla ráda, když za sebou nechává výsledky. Byla moudrá, jak selským rozumem, tak i vzdělaná a přemýšlivá. A uměla to všechno spojit dohromady a dobře soudit. Lidé ji určitě měli rádi, působila na ně jako hodná babička, ale svými vědomostmi a vzděláním je přesahovala. Chovali k ní úctu a respekt a ona jim vštěpovala základní morální a jiné hodnoty a radila v jejich nesnázích.

Podle karet zde Ludmila buď zavražděna nebyla, nebo zemřela skutečně smířená se vším i se sebou. Možná, že to bylo její poslání. Vzala na sebe tuto oběť, abychom měli mučednici a pomohli křesťanství nabrat síly. A stalo se to skutečně nebo to byl jen dobrý marketingový tah? (Asi za to přijdu do pekla, ale já jen pokládám otázky.)

Zajímavý výklad na Tetíně o třech sestrách provedla i Jana Bufková, zaznamenala jej na svém webu, kde si ho také můžete přečíst.

SLOVANSKÉ POHŘEBIŠTĚ

Zdejší slovanské pohřebiště pochází z přelomu 9. a 10.století a bylo zde nalezeno asi 20 pohřbů,zřejmě nijak významných. Objeveno bylo v roce 2006 při výstavbě rodinných domů a posunulo tak vznik hradiště Tetína o dvě až tři desetiletí dříve než se původně předpokládalo. Zdroj: Informační cedule na místě.

17.7.2016, Ghost tarot, tahala Jana Aubrechtová  

Minulost: 6 pentaklů, 8 holí, 2 holí     

Přítomnost: 8 pentaklů

Budoucnost: Mág

Rada: 10 holí  

Varování: Slunce

Energie místa: 10 mečů a Síla  

Duch místa: Král pohárů

Už podle první karty, na které je hrob, je zřejmé, že pohřebiště se zde skutečně nacházelo. Možná namítnete, že na Ghost tarotu se dají hroby předpokládat, ale tahle je jediná z deseti vylosovaných. Vše už je ale uvolněno a zapomenuto, duše se zde lehce a volně prohánějí, nikomu neškodí a mají klid. Karty nám radí, abychom na cestě pokračovali dále, nemusíme se jim tady moc dívat do karet, nemusíme vědět všechno. Přesto, že je tu atmosféra uvolněná a klidná, pohřebiště má svého hlídače a my ho nechceme rušit.

KOSTELY V TETÍNĚ

Je zajímavé, že v tak malé vsi, jako je Tetín, v podstatě předměstí Berouna, jsou hned tři kostely. Místní průvodce nám vysvětlil, že jejich vznik či obnova představuje jakýsi truc Josefovi II., který kostely houfně rušil, aby omezil moc roztahující se církve. Otomar Dvořák uvádí, že společně se zámeckou kaplí a synagogou zde v jeden čas bylo kostelů dokonce pět. Vzhledem k tomu, že kostely stávaly většinou na silových nebo jinak významných místech našich předků, lze usuzovat, že Tetín byl mimořádný svou polohou a napojením. Možná tudy prošlo pár druidů a zanechali tu své stopy.

KAPLE SVATÉ KATEŘINY

 

První a nejstarší ze zdejších kostelů. Původně to byla zřejmě dřevěná svatyně vystavěná na hrobem svaté Ludmily. Roku 1200 byla přestavěna na kamennou a zasvěcena svaté Kateřině. Váže se k němu pověst, že odmítal přijímat nové nebožtíky. Jakmile tam někoho pohřbili, do rána ho našli na povrchu země vyhozeného z hrobu ven. Země posvěcená dotykem svaté Ludmily nechtěla přijímat těla hříšníků.

17.7.2016, Golden tarot by Cat Black 

Minulost: Slunce, 4 pohárů, Rytíř pentaklů  

Přítomnost: 7 mečů

Budoucnost: 7 pentaklů 

Rada: Věž 

Varování: Císařovna

Energie místa: Mág a 9 holí

Duch místa: Vůz

Již od počátku mělo toto místo krásné a čisté energie, možná zde došlo i k nějakému zjevení nebo zvláštním mystickým zážitkům. Místo smrti Ludmily bych tu asi nehledala, to spíše teď je trochu zprofanované a protěžované, až se to sem ani nehodí. Jako by tento kostel souvisel spíše s křesťanskou láskou, na kterou bychom si tu měli dávat pozor. Opakuje se tu totiž úkaz z mnoha jiných kostelů: Původní čistá energie našich předků byla násilně přeměněna a využita ku prospěchu pozdějších věřících. Bylo to účelové a naprosto cílené jednání, které vyměnilo zářící Slunce se svými bohy za jednoho pána a vnutilo víru a lásku i za cenu násilí a smrti. Že by právě k tomu měla posloužit legenda o zavraždění svaté Ludmily? A není na kartě vůz, ukazující ducha místa, Drahomíra, na kterou to všechno hodili?

Všimněte si, že výklad z tohoto kostela je tak trochu převrácený. Rada je brutální Věž, varování krásná Císařovna, na současnost, kdy kostelík zase kvete, vyšla 7 mečů. Něco je tu zkrátka špatně, a možná to sahá až ke kořenům křesťanství u nás.

KOSTEL UVNITŘ

Golden tarot by Cat Black: Rytíř holí, 8 holí, 2 holí

Energie v kostele frčí a ne a ne se uklidnit. Na posvátné místo vhodné na rozjímání to uvnitř moc nevypadá. Spíš nás to vyhání ven, protože tady je všechno naruby.

KOSTEL - KAMENY V ZAHRADĚ

Možná mohyly, které sloužily jako oltář nebo měly zatížit člověka, aby se nedostal z hrobu ven, protože se ho lidé báli i po jeho smrti. Kameny pochází z 10.století a je možné, že označují také nějaké posvátné místo. Najdeme je ještě v Chebu a v Neumětelích.

17.7.2016, Golden tarot by Cat Black

7 pohárů, 8 mečů, 3 mečů

Je možné, že tyto kameny sloužily jako jakési modly nebo oltáře. Bylo možné se na nich modlit a něco obětovat a zřejmě souvisely s Ludmilinou smrtí a neštěstím, které tato smrt přinesla.

KOSTEL SVATÉ LUDMILY

Nejmladší kostel v Tetíně stojí hned vedle svaté Kateřiny. V oltáři je údajně kámen, na který klesla Ludmila po své vraždě. Podle mínění jiných byla právě tímto kamenem přikryta v hrobě.

17.7.2016, Golden tarot by Cat Black 

Minulost: 10 holí, Královna pohárů, 4 pentaklů   

Přítomnost: Milenci 

Budoucnost: Síla 

Rada: 4 pohárů

Varování: Slunce

Energie místa: Ďábel a 2 mečů

Duch místa: 4 holí

Tento kostel vznikl zřejmě jako vykoupení z nějakého těžkého hříchu. Žena obtěžkaná vinou za něco, co spáchala, si chtěla vyčistit svědomí a pomohla zde na svět kostelu, jímž si chtěla zaplatit místo v ráji. Je to tedy tak trochu povrchní stavba, která nemá valnou energii, i když se o to dnešní farníci svou péčí snaží. My však raději zamíříme na vzduch.

KOSTEL UVNITŘ

Golden tarot by Cat Black: Hvězda, Císařovna, 6 pentaklů

Nádherná krása?

Koupená spása!

KOSTEL SVATÉHO JANA

Drahomíra po Ludmilině smrti nechala na místě jejího hrobu (nebo paláce) vystavět basiliku sv. Michaela. Dnes je na tomto místě barokizovaný kostelík sv. Jana Nepomuckého. Podle našeho místního průvodce se zde mohlo být pohanské obětiště a na loučce mezi kostelem a skálou se našly další zbytky staroslovanských hrobů.

17.7.2016, Golden tarot by Cat Black 

Minulost: Velekněžka, Poslední soud, 8 pohárů    

Přítomnost: 6 mečů

Budoucnost: Viselec

Rada: Královna pentaklů 

Varování: Vůz

Energie místa: Slunce a 2 pohárů 

Duch místa: 6 holí

„Ale to už jinde jsme! Je to jiná vesnice!“ známe z Mrazíka. My ač v stále v Tetíně máme před sebou už úplně jiné karty. Místo si zachovalo svou původní sílu, kterou kdysi využívala kněžka, možná Teta, aby pomohla bezpečnému odchodu duší na jiný svět. Což se velmi dařilo, protože energie je zde čistá a přirozená, ničím nezatížená, tak jako na místech, která plní svou funkci dál. Zde můžeme postát a pobýt a uvědomit si, co můžeme udělat pro druhé, než se zase zaměříme sobecky na sebe. Zde zůstaly zachovány původní křesťanské ideje a hodnoty, nezkrvavěné nucenou vírou a pokřiveným náboženstvím. Zde je duch Tety a Ludmily a laskavě čeká, až se zase začneme chovat jako lidi.

KOSTEL UVNITŘ

Golden tarot by Cat Black: Velekněžka, Rytíř holí, 10 mečů

Opět se nám ukázala Velekněžka, a ať už jí je Ludmila, Teta nebo Drahomíra, pomáhá zde poutníkům najít své místo a klidný odpočinek. Máme se od ní co učit.

„Není zde někdo náhodou esoterik?“ zeptal se nás průvodce Tetínem před kostel svaté Kateřiny. Po záporné odpovědi, ovšem s potutelným úsměvem, jsme si vyslechli vyprávění o tom, jak by se takové  čarodějnice měly upalovat i dnes. „To bude křesťan.“řekla jsem Janě B. „A nějak sveřepý.“šeptla mi Jana zpět. „Jakoby to nemohlo žít vedle sebe.“ A není právě o tom celý Tetín? O souladu pohanství a křesťanství? O tom, že vše je jedním a snažit se to rozlišovat a tvrdě vymezovat je donebevolající nesmysl? Inu, snad nás, tety, za to neupálí… :)

Zdroj: Esoterické Čechy, Morava s Slezko, č. 2, Václav Vokolek, Jiří Kuchař.

Dolní Berounka, Otomar Dvořák, Marie Holečková