Potěšení v Těšovicích

11.09.2018 21:42

Na začátku července jako oslavu začátku prázdnin jsme na základě tipu od Putujících vyrazili prozkoumat další uměle vytvořenou, novodobou, megalitickou stavbu. Vedle děl Marka Pogačnika ve Vstiši a v Pěčnově, a Holašovického Stonehange je to další umělá stavba menhiru, kromlechů a dolmenů, která nás nalákala.

AREÁL

Rozsáhlý areál s mnoha megality vedle polí, luk a strání, najdete za Staňkovem u vesničky Těšovice nedaleko Kolovče. Místní nadšenci areál pořád tvoří a mají s ním velké množství plánů. My jsme ho pečlivě prošli, prozkoumali každý kamínek a nevycházeli z nadšení a obdivu. I bez karet místo působí krásným a milým dojmem, je doslova zalité sluncem a vítá nás a zve k procházce. Kameny jsou sice trochu rozpačité, ale není divu, jsou tu teprve chvíli. Ale dohromady dávají hodně síly a radosti, která je dnes tak zapotřebí.

1.7.2018, Sacred Circle Tarot

Minulost: Mág, 5 pohárů, Hvězda

Přítomnost: 5 mečů

Budoucnost: 3 holí  

Rada: Viselec 

Varování: Spravedlnost 

Energie místa: 2 mečů a Svět

Duch místa: 4 pentaklů

Dnešní Stonehange stojí zřejmě na místě, které už něco podobného pamatuje. Už kdysi bylo silně nabité a jeho energie cíleně využívána a je možné, že tu už něco podobného stálo. Stejná karta (Hvězda) mi příkladně vyšla na umělé Semeno života vznikající na Turově, jako by noví stavitelé intuitivně volili místa, kde už něco podobného bylo nebo si je možná tato místa volají sama. Dřívější stavba byla výborně naplánována, silně propojena a využívána výhradně pro lidi a k pozitivním účelům. Nějaké brutální oběti nebo bitvy se tu jistě nedály. Naopak sem lidé chodili spíše, aby se spojili, zvýšili síly a poděkovali za to, co mají k dispozici. A to by mohlo být nosnou myšlenkou i dnes. Kameny byly opět vztyčeny, místo znovu probuzeno a i když bude ještě dlouho trvat, než se skutečně rozproudí a rozkvete, už teď ukazuje směr a propojuje lidi s tím, co dosud leželo nepovšimnuto kolem nich. Těšovický areál je plný pokladů, které se budou postupně objevovat a rozvíjet. Každým rokem bude možné zažít víc a víc a od nás se chce především trpělivost a čas. Nemáme kam spěchat, kameny jsou věčné…

O STAVITELI: 3 mečů, Vůz, Královna mečů

Stavitel tohoto areálu byl, a nebojím se to říct naplno, skutečně osvícen. Dostal zářný nápad a měl sílu a odvahu ho uskutečnit. Cítil asi vzdálené volání, a odhodlal se jít za ním. Těšovické Stonehange je dobře vymyšleno a postaveno na mužské, jasné, ale čisté a silné energii. Skoro to vypadá, že ten, kdo s nápadem přišel, posloužil „jen“ jako kanál, kterým přiteklo to, co mělo být uskutečněno. Naštěstí měl tento kanál dost odvahy a energie a pustil se do práce.

O ÚČELU: 7 holí, 4 holí, 3 holí

I účel je skutečně bohulibý. Bude trvat ještě dlouhou dobu, než se všechny nápady a síly rozproudí, jak mají, ale semínko bylo zasazeno dobře. K dalšímu vývoji se majitelé asi budou dostávat postupně, není zřejmě možné pojmout tento prostor najednou. Nápady a úkoly budou přicházet pomalu, ale správně a tak, aby mohly být správně zrealizovány. Není kam spěchat, to už jsem psala výš a myslím, že to je hlavní poselství karet, které zde vyšly. Je to výborný start, i když jsem si vědoma té obrovské dřiny a množství práce, které to už stálo. Start, který je dobře vybudovaný a teď krok za krokem a generace po generaci s ním bude dál zacházet a tvořit jeho nekonečné dějiny.

KROMLECH

Celý: Královna pohárů, 5 pohárů, Velekněz

Středový kámen: Královna mečů

Kamenný kruh stojí na správném místě, bylo k tomu vybráno a předurčeno. Je čistý a radostný, ale hlubší funkci zatím nemá. Je správně namířen a pojmut, včetně středového kamene, který vymršťuje energii vzhůru, jasně a čistě. Možná potřebuje více zájmu, akcí a lidí, aby se jeho síla rozproudila a mohla téct, jak má. Toto lidské sádlo by pro něj mohlo být zdrojem činnosti a účelem bytí.

DOLMENY

DOLE VEDLE JESKYNĚ: 4 holí, Luna, 7 pohárů

Tento dolmen je nedílnou součástí areálu, možná se pojí trochu víc ke kromlechu a tvoří jeho důležitou složku. Časem, až se to tu všechno rozehraje, by mohl být vstupem do podsvětí, do stinných světů, za brány běžného vědomí, kde leží ukryty naše strachy a bolesti a tím pádem místem, kde se svou temnou stránkou můžeme vypořádat. Zatím se to všechno ještě připravuje, ale až se brána otevře, návštěvy budou hodně překvapené, co všechno je tam možné spatřit.

VSTUPNÍ DOLMEN

Před vchodem: Síla

Uvnitř: 5 pentaklů

Celý areál má svého strážce, na kterého můžete narazit hned u vchodového dolmenu. Je třeba ho respektovat, chce si nás prohlédnout a zjistit, proč jsme přišli. Zde je také možné, nebo spíš nutné, odevzdat všechno, co se do takového areálu nenosí. Vypnout rušivé elementy, nechat tu tíhu a zátěže, na které zdejší kameny nejsou ani zvědavé ani připravené. Nezapomeňte proto na očistu a pozdrav, než vstoupíte dovnitř jako neurvalé stádo. Věci, co sem nepatří a co taháte dovnitř, by vám mohly být násilně odebrány a vráceny až na konci školního roku.

DOLMEN DOLE ZA POLEM: 2 pentaklů, 2 pohárů, Rytíř mečů

Tento dolmen je spojovacím článkem dvou částí celého areálu. Je předělem toho, co je vepředu a co vzadu a stráží další příchozí. Jestliže první vchodový dolmen třídí, co si sebou neseme, pak tento v nás spojuje to, co je rozdělené. Již jsme prošli přes několik menhirů a kamenů, pochopili jsme, co bylo potřeba a zde se opět spojujeme s tím, co jsme odložili.

KAMENY/MENHIRY

DOLNÍ VEDLE KRUHU U SILNICE: 7 pohárů, 8 pohárů, Poustevník

Tento menhir propojuje dolní s horním. Ať už architektonicky, i esotericky. Díky němu jsme usazeni v přítomnosti a na zemi, víme, odkud pocházíme a kam směřujeme. Případně by nám mohl tyto otázky pomoci pochopit.

SE SEDÁTKEM: Ďábel

Jestliže bude spodní dolmen (ten naproti vstupnímu) vchodem do podsvětí, tak tento kámen se sedátkem je vyústěním této cesty. Zde se člověk, který prošel svým nevědomím a spatřil, co měl, vynoří, aby se očistil a zamířil zase zpět do starého života, ale s novými poznatky a informacemi. Tady je možnost doladit vše, co viděl a poznat, k čemu to bylo.

NAD VSTUPEM HLEDÍCÍ DO KRAJINY: 2 holí

 

Tento kámen není strážce v pravém smyslu. Dohlíží, pozoruje, ale do věcí se nevkládá. Stojí a svou přítomností odrazuje špatné a posiluje dobré. Není ale třeba se mu klanět nebo se ho bát. Je tu pro nás, i když ho zase až tak nezajímáme.

MENHIR SE SLUNEČNÍM KAMENEM: Síla, 6 mečů a 6 holí

U tohoto menhiru se kupí hodně energie, možná ji posiluje právě symbol slunce na kameni pod menhirem. Je to výrazný kámen, svou výškou budí obdiv a vyvolává sílu i v nás. Stačí se o něj jen opřít a víte, že zvládnete všechno na světě.

MENHIR VEDLE DOLNÍHO DOLMENU

Horní strana: Svět

Dolní strana: Páže pentaklů

Z horní strany můžeme u tohoto menhiru čerpat sílu přírody, z dolní strany sílu lidskou. Na horní straně se můžeme opřít o moudrost věků, stromů, slunců, apod., na dolní straně můžeme probudit naší vůli, snahu a touhu po existenci. Co právě teď potřebujeme víc, není důležité.

TROJICE MENHIRŮ

Síla, Královna holí, Páže holí

Prostřední ve trojici: Eso pohárů, Královna pentaklů a Královna mečů

Tento kroužek ze tří menhirů hoří napětím, silou a energií. Jestliže se ostatní samostatně stojící kameny teprve rozkoukávají, tyto tři už se daly dohromady a řádí jako zběsilé. Díky prostřednímu kameni tu vládne ženská energie a vysílá se do všech koutů světa. Roztočit to tu můžeme i my, když přijmeme jejich dravou sílu a nelekneme se, co všechno nám může otevřít.

MNICH

4 holí, 8 mečů, 9 mečů

Mnich je mnich. Dostal toto jméno od nás, protože je trochu mimo dění a odmítá s námi mluvit. Jeho energie je spíše mužská, ale zatím se mu nechce nic a bude mu zřejmě asi trvat nejdéle ze všech přítomných, než někoho k sobě pustí. Nerušíme a pokračujeme dál.

NIŽŠÍ MENHIR NAD TROJICÍ

7 pohárů, Slunce, 10 pohárů

Kruh se uzavírá. 7 pohárů, která se nám tu několikrát ukázala a kterou vnímám jako znak propojení, jako důkaz, že jsem v areálu, kde jsou jednotlivé kameny součástí většího celku a nevadí jim to, se ukázala i na závěr. Došli jsme na konec kruhu, abychom byli zase na jeho začátku. Posíleni, nadšeni, spojeni. Děkujeme.

Těšovické Stonehange vřele doporučuji všem. Skutečně všem. Esoterici a „mističky“si tu rozhodně přijdou na své, ale i ti „normální“turisté si mohou užít zdejší atmosféru a vyzdvižené kameny a body. Projděte si celý areál, nezůstaňte jen u lákadel na začátku. Cesta tímto kruhem je posilující, povzbuzující a objevná. A taky je to pěkná procházka.

SRBICE, KOSTEL SV. VÍTA

Z areálu v Těšovicích je téměř z každého místa vidět malebný kostelík ve vedlejších Srbicích. Románsko-gotická stavba stojí na místě slovanského hradiště, proto je možné spojení více než zajímavé.

1.7.2018, Rider-Waite-Smith Tarot

Minulost: Poslední soud, Král pohárů, 4 holí 

Přítomnost: 8 mečů

Budoucnost: Prázdná karta 

Rada: 2 pentaklů

Varování: Blázen

Energie místa: 8 pohárů a 6 holí

Duch místa: Viselec

Zdá se, že Srbický kostel stojí skutečně na místě, kde se už dávno něco dělo. A nebyly to maličkosti, ale věci pro naše předky zásadní a důležité. Jestliže místo, kde stojí areál s menhiry, bylo vlídné, laskavé a pro lidi, pak tady se odehrávala ta dramata, která také patří k lidskému životu, lhostejno v jakém jsme právě století. Postavením kostelíka, se místo vyčistilo, přestaly se tu odehrávat těžké děje, začalo zde docházet ke smiřování a spojování a tak kostel zřejmě dal základ krásnému místu, které se díky tomu mohlo očistit od své minulosti. Dnes si žije svým životem, není nutné ho dál sytit a krmit a mělo by se zřejmě spíš nechat dožít. Co se tu mělo stát, už se stalo a může se tu dál žít jen z toho. 

VZNIKAJÍCÍ STAVBA

Vedle kostela se začíná stavět cosi, co zatím připomíná antický chrám. Je to nastavené směrem ke Stonehange, které je odsud vidět, a nás zajímalo, zda to k tomu patří.

Sacred Circle Tarot: Eso pohárů, 3 pohárů, Páže holí

Možná zde kdysi byl, a nebo je to nový pokus, o vytvoření záložního zdroje pro vytvořený kruh. Zatím se o tom ale nedá nic moc říct, všechno se teprve chystá a jak už víme, není kam spěchat.

NAPOJENÍ NA KOSTEL V SRBICÍCH

Těšovice: 3 pentaklů

Srbice: 5 holí

Mezi: 7 pentaklů

Těšovice vznikají. Jsou sice postavené rukama, ale energeticky ještě potřebují mnoho zásahů a času, aby se roztočily, jak mají. Kostel už naopak má své úkoly za sebou. Už nechce nic nového rozjíždět, může sem tam podpořit sady menhirů opodál, ale zatím to nijak výrazně neteče. Jsou to dva různé světy, které se jen těžko propojí a ani to není žádoucí.

Krajina kolem se léčí. Část už zvládla, další právě teď teče, nová bude ještě probíhat. Oproti tomu jsme moc maličcí a nevědoucí, abychom mohli nahlédnout do té velké kuchyně, kde se to všechno chystá. Můžeme spatřit vždy jen ten jeden dílek do skládačky a poznat z něj jen to málo, co jsme schopni. Ale díky bohu za to.

ZDROJ:

http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/kostel-sv--vita-v-srbicich-na-domazlicku.aspx

http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/ceske-stonehenge-u-kolovce.aspx