Tarotový deník

16.03.2011 14:18

  Pro studium tarotu a hlavně pro jeho praktické uplatnění, je dobré si nejprve založit svůj vlastní, originální tarotový deník. Je to sešit, který budete nosit sebou a do kterého si budete zaznamenávat to, co souvisí s tarotem a s vaším životem. Lépe si budete karty a jejich významy pamatovat, budete moci své výklady porovnávat a s odstupem času hodnotit. Také deníkem snadněji propojíte tarot s každodenním životem. Stane se zkrátka jeho součástí.

Jestliže si už deník vedete, zkuste si do něj psát i postřehy o tarotu nebo si vyčleňte nový, zaměřený jen na tarot. Lepší je, ale oba propojit. Zapisujte si do něj vaše vyložení, otázky, témata, a vyložené karty. Také jejich stručnou interpretaci. Důležité jsou i karty, s nimiž jste si v průběhu výkladu nevěděli rady, ale i když někdo jiný vyložil karty vám. Zaznamenávejte karty dne, které jste vytáhli a srovnávejte je s tím, co se ten den ve skutečnosti stalo a co jste cítili. Poznamenávejte si osobní zkušenosti s interpretací, ale i sny a prožitky, které pro vás měly nějaký význam. Pište si do něj také výklady, které děláte někomu jinému. Můžete si tím všimnout, že se někomu některé karty opakují, popř. porovnat to, co jste tazateli vyložili a k čemu to potom vedlo.

Deník je jen váš a když nebudete chtít, nikdo se do něj nebude dívat. Takže si jej podle toho veďte, vymalujte, doplňte obrázky, barvami, komentáři, apod.

Ze začátku se možná budete muset k zápisům nutit, ale časem se stane důležitou částí vašich výkladů a pomocníkem na vaší tarotové cestě.

Tarotový deník Lo Scarabeo