Tarotové Zelenohorsko

25.08.2013 16:21

07.07.2011 15:30

Oblast Nepomucka je poseta mnoha zajímavými a tajemnými místy, psychotronik Pavel Kozák se o této oblasti vyjádřil jako o nejtemnější z celé České republiky, a proto není divu, že záhadných míst je kolem skutečně hodně. Já jsem 6.7. 2011 navštívila tři z nich, ty nejzajímavější: ves Klášter, zámek Zelená hora a Šibeniční vrch u Nepomuka a provedla u nich výklad s novým Wizards tarotem.

KLÁŠTER

Ves Klášter tvořil původně jen velký cisterciácký klášter, do kterého ale v roce 1420 vnikli podzemními chodbami husité, a od základu jej vypálil. Na jeho troskách byly vystaveny domy, na nichž jsou dodnes zachovány zbytky románských a gotických zdí. Vlivem vypálení kláštera zde zůstaly značně negativní energie a emoce. Pod vsí je prý dodnes soustava podzemních chodeb a v některých jsou údajně ukryté i poklady. 

http://www.hrady.cz/index.php?OID=3902

VÝKLAD V KLÁŠTERU, Wizards Tarot

Minulost místa: 3 mečů

Přítomnost místa: Rytíř pentaklů

Budoucnost místa: 4 pohárů

Rada: Král pentaklů

Varování: Eso holí

Energie místa: 8 mečů a 2.Velekněžka

V minulosti se na tomto místě stalo něco skutečně bolestného a smutného. Pořád to asi působí a není to zapomenuto, protože zásah byl skutečně velký a zpřetrhal veškeré vazby a dobré úmysly. V současné době se ves drží svých znovu nabitých sil, i když trochu úzkostlivě a zkostnatěle. Také do budoucna se zde neudějí žádné velké převraty, pozůstatek bolesti se zde přeměnil v otrávenost a rozmrzelost, která zůstává v domech i v lidech, kteří zde bydlí. Jakoby se z toho všeho ještě nevzpamatoval, i když se snaží. Radou by bylo pro nás i pro místo samo, snažit se o trochu víc. Vzpomenout si na zašlou slávu a trochu ji zviditelnit a propagovat. Ale pozor, každý krok musí být uvážený a radši pomalejší. Pomalu, ale jistě.

Místo samo se zastavilo ve svém vývoji a je trochu zapšklé ve své bolesti. Chybí zde aktivita a snaha se zotavit. Místo je velmi hluboké a obsahuje ještě cenné poklady a sílu, která je ukrytá a nepoužívaná. Své cennosti tedy co nevidět nevydá, leda by někdo přišel na tajemství, jak je dostat na povrch. Můžeme tedy po něm pátrat a snažit se jej odkrýt.

ZELENÁ HORA

Je dnes nepřístupný zámek, dříve paleolitická svatyně svědčící o kultu Otce nebe, které dosahuje síly 270% průměru. Hlavní energetické místo se nachází zhruba ve středu nádvoří. Kolem něj vládne melancholie a smutek a možná tu i straší. Seběhly se zde události neprospěšné lidem ani místu samu, zabití lidí, sebevraždy, psychózy a vraždy mezi majiteli. Jeden z nich dokonce zavraždil vlastní matku, jiný byl zabit v opilosti. Další kapkou bylo otěhotnění Marie Dominiky z Martinic s jedním myslivcem, jejíž dítě jí ihned po porodu vzali, zabili a zazdili do zdi na zámku. Marie prý od té doby chodí zámkem a hledá své dítě. I proto je místo zasmušilé a smutné.

http://www.hrady.cz/index.php?OID=1316

VÝKLAD NA ZELENÉ HOŘE, Wizards Tarot

Minulost místa: 12.Viselec

Přítomnost místa: 4 mečů

Budoucnost místa: 7 pentaklů

Rada: 9 pohárů

Varování: 2 holí

Energie místa: 8.Spravedlnost a 10 holí

V minulosti toto místo prošlo řadou proměň a úskalí. Nemohlo se rozvíjet tak, jak by mělo a zastavilo se v něčem nepříjemném. Toto ochromení pokračuje dál, i když ve slabší formě. Zámek není využíván, nechodí tam lidi a nemůže z něj tak být sejmuta negace a pasivita. Což se jak se zdá nepodaří ani v budoucnu. Místo je slabé a smutné a jediným řešením je co nejrychleji mu opět dodat slávu a radost. Pořádat na něm nejen prohlídky, ale také slavnosti a veselice. Dodat mu lesk a zář. Ještě chvíli zůstane v nečinnosti a nerozhodnosti a ochromí ho to napořád.

Energie místa je silná, ale spíše negativní. Je těžce poznamenané vlivem bolestných událostí a nese si svůj úděl, za který pořád platí. Místo čeká na konečné vyúčtování a vyrovnání a snad se ho dočká, aby očistilo to, co na něm ulpělo.

ŠIBENIČNÍ VRCH

V blízkosti Nepomuku stojí bývalý šibeniční vrch, kam vozili odsouzené na popravu. Na vrcholu kopce, dominujícímu okolní rovině, byla vybudována víceboká kamenná terasa, na jejíž plošině zřejmě stála jednoduchá dřevěná šibenice. Stěny terasy byly kvůli větší pevnosti mírně kónické, vnitřek podstavy byl pravděpodobně vyplněn zeminou, v které mohla být zahrabávána těla popravených. Nepomuku bylo uděleno právo hrdelního soudu již v roce 1250. Na českém králi jej pro město vymohl zřejmě některý z opatů kláštera, aby omezil zvyšující se zločinnost, kterou sebou paradoxně přinesl rozkvět obchodu a řemesel. Na zmíněném kopci nejprve zvaném Popravčí vrch, poté Šibenice a nakonec Lipák, stávalo podle dobových pramenů zařízení k věšení odsouzenců i kolo na lámání kostí. Poslední poprava v Nepomuku byla vykonána 10.9.1688. Koncem 19. století byl vrch Šibenice zalesněn a přeměněn na dnes již neexistující okrasný parčík s pěšinami a lavičkami. Při terénních parkových úpravách bylo nalezeno velké množství lidských kostí. Staré popraviště nad Nepomukem zdá se bylo během zhruba 400 let své aktivní existence hojně využíváno. Podle některých zdrojů bylo na Lipáku popraveno až 420 odsouzenců a jejich stíny se tam dodnes pohybují.

http://www.moskyt.net/nase-sibenice-9-nepomuk

VÝKLAD NA ŠIBENIČNÍM VRCHU, Wizard Tarot

Minulost místa: 13.Smrt

Přítomnost místa: Královna pentaklů

Budoucnost místa: 3.Císařovna

Rada: Rytíř mečů

Varování: Páže mečů

Energie místa: 7 pentaklů a 6 holí

Karta vylosovaná na minulost místa mluví sama o sobě. Smrt 420 lidí je zde skutečně hojně vepsaná. Zároveň je vidět, že se jednalo i o místo, z něhož mrtví přecházeli do jiných světů, že zde probíhala jakási transformace a možná i smíření. V současné době místu vládne především příroda a její cykly. A nejinak tomu bude i do budoucna. Doslova tu sídlí Matka příroda, možná i proto, že sem nevítají davy turistů a když už přijdou, zase brzy odchází. Proto tu mohou žít i třeba lesní víly a dušičky, které zde mají potřebnou volnost. Radou by bylo nechat toto místo žít svým životem, mířit ho kam, míří a nebránit mu v postupu. Má jasný směr a není radno ho ani v tomto cíli pozorovat, natož se snažit ovlivnit. Možná i samotná návštěva jeho přeměně škodí.

Energie místa se pozvolna mění. Nádech negace z minulosti mizí díky snaze a práci přírody. A když nějakou dobu počkáme, možná budeme i mile překvapeni. Energie tohoto místa není na rozdíl od dvou předchozích, nijak temná. Vše zde probíhá téměř přirozeně a podle přírodních a jiných zákonů a cyklů.

Většina těchto výpovědí na těchto místech hovoří vždy o nějaké negaci v minulosti a o jakémsi ustrnutí v tomto smutku. Místa se nevyvíjí a stojí, možná ne na pořád, ale rozhodně bude muset být vyvinuto ještě velké úsilí, aby se toto „prokletí“ zrušilo.