Tarotové Velhartice a Rabí

25.08.2013 16:14

23.08.2011 14:57

18.8. 2011 jsme podnikly výpravu do Velhartic u Klatov. Malé městečko je známé především hradem ze 13.století, kostelem Nanebevzetí Panny Marie a v poslední době také hřbitovem s kostelem sv. Máří Magdalény, na jehož štítu je zjevení mladé dívky, která na tomto hřbitově údajně zemřela násilnou rukou. Vezmeme to ale pěkně po pořádku.

HRAD VELHARTICE

Velhartice jsou krásniou, gotickou zříceninou hradu v malebném šumavském údolí, kam jezdil i Jan Werich. Dominanty objektu tvoří neobyčejně hmotná torza středověkého hradu: palác zvaný Rajský dům a jeho protějšek, přední věž, vzájemně spojené mohutným kamenným mostem. Působivost těchto, ale i ostatních gotických staveb zvyšuje barevný odstín kamene, ze kterého byly vystavěny – červenohnědá rula. Na Rajský dům navazuje stavba novějšího renesančního paláce zvaného Huertovo křídlo, které je ze 17. století.

http://www.hrady.cz/index.php?OID=317

Výklady jsem zde provedla dva. První v malé jeskyni pod  hradem, druhý přímo na hradních hradbách. Druhý proto, že první výklad se mi zdál ovlivněný spíše jeskyní a trochu moc negativní. Nutno dodat, že oba výklady nakonec vypovídaly velmi podobně.

Výklad v jeskyni, Pictorial Key tarot

Minulost: 4 holí

Přítomnost: Královna holí

Budoucnost: 8 pohárů

Rada: 9.Poustevník

Varování:10.Kolo osudu

Energie místa: 9 mečů a 6 pentaklů

Minulost místa byla zřejmě trochu veselá a příjemná. Často se tu asi konaly oslavy a plesy, hrad byl otevřen příchozím a tak trochu se zde plýtvalo věcmi a city. Místo bylo velmi milé a přátelské, především díky lidem v něm velmi pozitivní. V současné době se tato pozitivita používá, až využívá. Je trochu přesvícená, s hradem jsou možná velké plány a ambice, což je vidět i v prostoru samém, místo žije a možná až příliš. Původní lehkost se vytratila a hrad je nyní spíše ukázkou a zářícím nástrojem pro město i turisty. Což může být v budoucnu trochu na obtíž a může se to ukázat jako cesta, která nevede právě k hezkému cíli. Bude asi nutné zvážit všechny ambice a možná z nich vybrat jen to nejnutnější a reálné. Jinak je možné, že tím bude hrad trpět. Také Poustevník varuje před velkými cíli a vysokými ideály, které nejsou na místě, protože nejsou dostatečně promyšlené. Kolo osudu pak lehce může trestat.

Místo je nabito materiální energií, kvůli hmotným výsledkům se zde však opomíjí lidskost a klid. Napadá mě představa místních strašidel, která chodí po hradbách a zakopávají o vybavení a expozice pro turisty a jsou z toho nešťastná. J Místo jakoby ukazovalo na odiv, jak se žilo dříve, ale příliš násilně a nepřirozeně. Určitě má obrovský potenciál, jen je třeba trochu zvolnit a stanovit si jen ty možnosti, na které máme. Někdy je zkrátka méně více.

Výklad na hradbách,  Pictorial Key tarot

Minulost: 9 mečů 

Přítomnost: 19.Slunce

Budoucnost: 10 mečů

Rada: 12.Viselec

Varování:8 pentaklů 

Energie místa: 5.Velekněz a Rytíř mečů

Zde v minulosti nebylo lidem asi právě příjemně. Pokud bych to spojila s předchozím výkladem, tak byla úzká sorta lidí, která si užívala a bavila se, ale na úkor jiné skupiny, která tím trpěla. Poddaní se zde asi dobře neměli. Momentálně je místo opět trochu přeexponované, moc světla, moc okázalosti a moc ega, které nevede k ničemu radostnému. Současné nastavení chodu hradu není možné zvládnout a proto je třeba trochu zvolnit a opět si uvědomit, co je nutné a čemu se věnovat jako prvnímu. Výklad také varuje před touhou vydělat, byť poctivě, peníze, pracovat na svých ambicích příliš zaujatě.

Místo je vhodné na ukazování, je moudré a velkorysé. Má svou hodnotu a velký smysl, jen s ním není možné nakládat zběsile až agresivně. Je třeba tlumit vášně a nespěchat, spíše kráčet pomalu k tomu, co jsme si vytýčili.

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Krásný velký kostel stojí přímo na náměstí ve Velharticích. Nejstaršími částmi farního kostela jsou západní věž, západní a jižní stěna lodi. Pocházejí z doby okolo roku 1240. V první třetině 14. století byl postaven dnešní presbytář a zbylé obvodové zdi lodi.

Výklad,  Pictorial Key tarot

Minulost: 7 mečů 

Přítomnost: 8 pohárů

Budoucnost: Páže pohárů

Rada: 6 pohárů

Varování: 9 holí  

Energie místa: Kolo osudu a Král pentaklů

V minulosti bylo toto místo o něco ochuzené nebo přímo okradené. Ať už se jednalo o myšlenky a slova, která se tu hlásala nebo o skutečné krádeže, kostel asi vznikl na úkor něčeho jiného a jako by se to v něm nese celou dobu až dosud. Není to příliš vyhledávaný svatostánek, není nijak věhlasný a proto stojí trochu stranou i turistického ruchu. Přitom je to místo, které by se do budoucna mohlo očistit od negací, které si nese a sloužit radostem a duchovnímu a duševnímu potěšení. Pustit sem více světla, více lidí a více pozitivní energie je také radou, nechat místo rozkvést a neuzavírat ho po žádné stránce je cestou k omytí od předešlých vin, kterými bylo zasaženo.

Energie místa je velmi silná a velmi důležitá. Pokud by se s ní prakticky pracovalo, jistě by bylo to velmi přínosné. Je v něm cosi velkého a mocného, ale asi se neví, jak se k tomu dostat. Možná člověk, který tomu rozumí, by cestu našel.

HŘBITOV S KOSTELEM SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY

Kousek od obce Velhartice leží malebný hřbitov s gotickým kostelem ze 14.století.  Založení hřbitovního kostela si vynutila stísněná situace farního kostela, obklopeného zástavbou města. Roku 1373 byl zasvěcen poměrně velký bezvěžový chrám Božímu tělu na návrší jihozápadně od města. Počátkem 16. století byla přistavěna severovýchodní předsíň s diamantovou (sklípkovou) klenbou. Kostel byl významně upraven v 19. století (okna, nová klenba presbytáře, kruchta). O hřbitovu se traduje, že se zde konaly satanistické rituály a že zde zemřela dívka, jejíž nešťastná duše je vidět ve štítu kostela. Obličej tam z jednoho úhlu skutečně naleznete, ale o co se jedná doopravdy lze těžko říct. Výklad nic neobvyklého nenaznačil. http://www.horror.cz/clanky/clanek_hororova-mista-cr---strasidelne-hrbitovy_4340/

Jen na jedné fotografii se objevil světelný bod, který letěl na hřbitov či z něj a na jiné fotografii nebo místě nebyl. Fotka byla pořízena bez blesku, za parna a normálního světla. Je to duch? Podívejte se na konci článku.

Výklad,  Bohemian Gothic tarot

Minulost: 10 pohárů  

Přítomnost: 8 pentaklů

Budoucnost: 18.Měsíc

Rada: 5 pentaklů 

Varování: 7.Vůz

Energie místa: 15.Ďábel a 3 holí

V minulosti místo sloužilo především k tomu, aby se zde scházely a stmelovaly rodiny, udržovaly kontakty a také hladila duše a pěstovalo duchovno. Zkrátka funkce hřbitova dříve. Nyní se na místě doslova pracuje. Je zde lešení a kostel dostává novou fasádu. Sdružení lidí si uvědomilo jeho význam a hodnotu a začalo na ní pracovat a hýčkat. Do budoucna to asi přispěje k hlubší a hodnotnější atmosféře, hřbitov se vyloupne v plné kráse a možná i umožní jeho návštěvníkům hlubší prožitky. Zatím se zde můžeme kochat krásnou gotikou, díky které můžeme pocítit hrdost a nadhled a můžeme se tak cítit lepší a statečnější i ve svém žalu. Rozhodně by sem však neměly být zatahovány nějaké nové vlivy a akce, dávat hřbitovu něco, co nikdy neměl, by bylo špatný směr. Spíše se vracet k původnímu smyslu.

Energie místa je trochu překvapivá. Ďábel, který na to vyšel, zde není nijak strašlivý nebo zlý. 3 holí, která ho doplňuje ho tak nějak zlidšťuje a zjemňuje. Jakoby ďábelský háv byl jen naoko, jako by ty strašidelné historky, které o něm kolují, byly jen přikrývka klidného a příjemného místa. Ďábel umí věci zveličit a dát jim jiný název a pojetí. Umí udělat falešné představy a očernit i hezké věci. Možná měl někdo jen bujnou fantazii, možná se jednalo o ďábelskou lest, každopádně místo není zlé ani cizí, je to jen naše představa, mýtus, který může umožnit větší zájem o místo a tím i jeho obnovu do budoucna. Pokud je obraz na štítu skutečně nějaká dušička, pak je milá a možná i šťastná a dohlíží na kostel i jeho návštěvníky. Byla součástí své rodiny a nyní je ráda, že kostel je obnovován a dává na něj pozor.

Na cestě z Velhartic jsme se ještě zastavili na Rabí...

RABÍ

Je největší hradní zřícenina v Čechách, ležící na vápencovém kopci nad stejnojmennou obcí.Jádro hradu vzniklo patrně na počátku 13. století ve formě strážní, obytné věže. Předpokládá se, že jeho úkolem bylo chránit obchodní cestu spojující města Sušice a Horažďovice a také značně bohatá rýžoviště zlata podél řeky Otavy. Hrad je známý především tím, že zde měl o druhé oko přijít Jan Žižka z Trocnova.

http://www.hrad-rabi.cz/historie.php

Výklad,  Pictorial Key tarot

Minulost: 17. Hvězda  

Přítomnost: 8 mečů

Budoucnost: Páže holí 

Rada: 8 pohárů  

Varování:9 pohárů

Energie místa: 6 pohárů a Královna pohárů

Celé toto místo je prodchnuto jakousi půvabnou, ženskou energií. V minulosti mohl skrývat hojné poklady, a to nejen zlaté, ale především být jakýmsi tichým a nenápadným duchovním centrem, zdrojem velké a hluboké moudrosti. Ta je momentálně (a možná i doslova) zazděna a chybí k ní přístup. V budoucnu by možná někdo mohl vyvinout velkou energii a snažit se tento možná abstraktní poklad najít. Bude však asi příliš nezralý a nezkušený a proto poklad zůstane i nadále skryt. K čemuž i samo místo vybízí, ustoupit od velkých představ a oprostit se od možnosti, že by zde něco bylo. Zatím je to asi moc křehké a nezřetelné, než aby bylo možné to najít. K hradu je však právě proto nutné přistupovat vážně a s úctou, protože je v něm skryto velké bohatství.

Místo je něžné a citlivé, otevírá své srdce však stejně něžným a čistým duším jako je ono samo. Jedná se zde o hodně vodní energie, která proplouvá kolem nás, aniž bychom si všimli. Citliví jedinci však mohou vycítit, o co jde a pokud jsou zároveň i moudří, nechat to na pokoji. Sám název hradu tak trochu odkazuje na židovskou moudrost, která ale není pro každého.

Byl to duch?