Tarotové Tachovsko

01.05.2019 10:37

29.4.2019 jsme s Tarotem a kouskem plzeňské sekce, Janinou, Mirkou a Edou, vyrazili prozkoumat pár ruin na Tachovsku. Klášter ve Světcích mě lákal už dlouho, Mirka přidala Přimdu a kostel sv. Apoleny jsme objevili na ceduli a bylo to krásné místo na rozloučení s nádherným dnem. Co mají kdysi zářivé a důležité a dnes rozbourané, skoro zničené budovy společného? Mrkněte sami…

SVĚTCE

PRAMEN U JÍZDÁRNY

Pravděpodobně využívaný už Paulány pro klášter a jeho zahrady, možná s kaplí ještě dříve.

Influence of Angels Tarot: 9 mečů, Viselec, Páže pentaklů

Za léčivý tento pramen dnes už asi považovat nemůžeme. Je patrné, že kdysi zde svou roli hrál, mniši věděli co, jak a kde vybudovat, aby všechno dobře fungovalo, změnami, které se tu ale později odehrály, tento pramen zřejmě utrpěl a přestal dávat to, co kdysi. Dnes je to už jen malá památka a vzpomínka na to, co všechno se tu dříve dělo.

KLÁŠTER

Paulánský klášter ve Světcích u Tachova byl vystavěn v 2. polovině 17. století. Za josefínských reforem byl klášter zrušen a komplex pak získal rod Windischgrätzů. Pokusili se konvent s kostelem Čtrnácti svatých pomocníků přestavět na honosný zámek, stavbu se však nepodařilo nikdy dokončit. Zůstaly z ní romantické zarůstající ruiny, chráněné od roku 1958 jako kulturní památka České republiky.

Influence of Angels Tarot, 29.4.2019

Minulost: Páže pentaklů, 8 holí, 7 holí

Přítomnost: Smrt

Budoucnost: Císařovna

Rada: Císař

Varování: 6 pohárů

Energie místa: Slunce a 2 pohárů

Duch místa: Vůz

Zdá se, že původní malá myšlenka se asi rozrostla víc, než sami stvořitelé očekávali. Nabrala spád, a kdyby byla nebyla násilím zastavena, asi by jela dodnes. Mniši stavějící tento klášter dobře věděli, co dělají, to už píšu podruhé, to bude důležité, a měli velké plány. Chtěli do své stavby vtisknout něco víc, než jen modlitby, péči o zahrady a další bohulibé činnosti, jejich záměr odpovídal původnímu pohanskému nastavení místa, ačkoliv takhle jasně by to asi sami neřekli. Reformy jejich snažení zastavily a tak se nemohlo dovést do konce to, co bylo zamýšleno. Těžko říct, co přesně to mohlo být, možná to souvisí s využitím energie, která tu je, a která je silná a čistá a může nám i dnes hodně dát. Jen je potřeba uchovat si jistou vážnost a úctu, protože jen tak turisticky se to asi pocítit nepodaří. Světce mají i do budoucna co nabídnout, a ač ruiny už asi nikdy nikdo dohromady nedá, sílu, která z nich vyzařuje, můžou poutníci zakusit i dnes. A tuhle krásu si klášter ve Světcích, tedy to, co z něj zbylo, zachová na věky.

KÁMEN

Pověsti se zmiňují o původním pohanském kameni s prohlubněmi, na kterém se zjevovalo 14 světýlek, podle nichž později vznikla kaple zasvěcená čtrnácti pomocníkům. Pohanský původ, to je něco pro mě, a tak jsme na účel kamene vyložili, ačkoliv už na místě zřejmě není.

Chrysalis Tarot: 5 pohárů, Rytíř holí, 9 pentaklů

Původní přírodní zdroje krásné, čisté síly se naši předci naučili nejen hledat a nacházet, ale i využívat. A přesně tak mi to přijde i zde. Kámen, o kterém se píše v pověsti, na který pak obratně navázali křesťanští svatí, byl zřejmě velkým silným bodem ve zdejší krajině, a soudě dle poslední karty nebyl jistě jediný takový v kraji. Ti, co tu byli před námi a příroda nebyla jen součástí jejich života, ale měli ji v krvi, moc dobře věděli, co všechno je možné. Využívali tyto zdroje, možné kameny lidskou prací a energií aktivovali, upravili, spustili a čerpali z nich to, co bylo potřeba. Jejich odchodem pak tyto zdroje zůstaly nevyužity, ale působí dál, protože my lidští červy oproti Matce Zemi toho nakonec moc nezmůžeme. A tak, kámen nekámen, místo zůstalo staré a silné, a i když dnes už nevíme, co a jak spustit, opírat se o to můžeme stále.  

HUSMANOVA KAPLE 

Nad klášterem jsou ruiny kaple, kterou nechal vystavit Jan Filip Husman, aby zde v roce 1651 spočinul i se svou manželkou. Kromě zbytků kaple je na místě také zajímavý velký kámen, na kterém jsme si zameditovali jedna radost.

KAPLE

Influence of Angels Tarot, 29.4.2019

Minulost: Královna pohárů, Císařovna, 5 pentaklů

Přítomnost: Slunce

Budoucnost: 6 pohárů

Rada: Poustevník

Varování: 8 pohárů

Energie místa: 9 mečů a 5 pohárů

Duch místa: 9 pohárů a Viselec

Kaple, tedy její zakonzervované ruiny, stojí nejen na kopečku, ale především na krásném, původním místě plné ženské energie. Nedivím se, že Jan Filip Husman zde chtěl spočinout na věky, ani by mě ale nepřekvapilo, kdyby místo vybrala jeho choť a chodívala sem odpočívat ještě před věčným spánkem. Rozkvět a krásnou energii opět zničilo něco zvenku, těžko říct, zda mluvíme o pohanské svatyni, kterou zabrali křesťané a ženskou energii ušlapali nebo pohromy, které přišly, aby zničily kapli, ale zdá se, že z původních sil zde toho moc nezbylo, i když je tu celkově moc krásně. Místo opět ožilo, dle run vyrytých v pařezu u kamene, který nás zaujal, asi opět ožívá ne zrovna křesťansky a jistě mu to svědčí. I do budoucna bude zastavená energie opět ožívat a upřímnou snahou a vnitřní prací dál růst a vzkvétat. I když se místo sama ještě z nárazu na tvrdou zem nevzpamatovalo, má velkou šanci si s tím do budoucna poradit.

KÁMEN

Chrysalis Tarot: Královna pentaklů, Blázen, 6 mečů

Tento kámen nás nepřilákal jen tak, bez důvodu. Je to silný zdroj inspirace, motivace a síly, která je napojená nahoru a my s ní můžeme vystřelit do nekonečných výšin, kde je všechno možné a k dispozici. Můžeme si sáhnout na něco, co nás přesahuje, dotknout se hvězd a pak se zase obohaceni zážitky stáhnout dolů a ještě chvíli z toho žít. Kámen má určitě souvislost s klášterem, s původním nastavením a možná, že je součástí většího celku, který dnes už asi těžko poznáme, ačkoliv poslední zastavení v kamenném světě, jak jsem si ho nazvala, nemusí být úplně od věci.

Světce mě k návštěvě volaly už dávno. Už jen samotný název je tak nějak donebevolající a ruiny všeho druhu mě nadchnou vždy a všude. To, co nám areál bývalého kláštera ukázal, však předčilo mé očekávání. Klid a mír, nenásilné spojení nového, starého s ještě starším, jak vedle sebe žije opravená jízdárna a část kláštera sloužícího jako škola a zbytky zdí a pohanské kameny. Jak si nejen nepřekáží, ale propojují se a doplňují, a lahodí nejen oku, ale i duši. Ne nadarmo v názvu obce můžeme najít nejen svaté, ale i celý svět. Pauláni jistě věděli, kde kopnout, co tu postavit a proč právě zde. Jakoby zdejším klášterem chtěli oplotit nebo vyznačit místo, které působilo po staletí, i na ně. Záměr se asi nevydařil, ale tu trochu, která z něj na nás vykukuje, můžeme spatřit i my.

PŘIMDA

Přimda je zřícenina nejstaršího známého kamenného hradu na území ČR. Tento raný představitel románské hradní architektury vznikl v roce 1121 za vlády Vladislava I. K hradu se vztahuje legenda o rytíři Vítkovi a Přímovi, který hrad po sobě pojmenoval.

Northern Shadows Tarot, 29.4.2019

Minulost: Rytíř mečů, Král mečů, 3 pentaklů

Přítomnost: 3 pohárů 

Budoucnost: 10 pohárů

Rada: Svět

Varování: 7 holí 

Energie místa: Síla a 4 mečů

Duch místa: Eso holí

Moje drahá maminka byla na Přimdě před lety se školou v přírodě a k srdci ji asi nepřirostla, neboť se jí od té doby v naší rodině říká Přimda jedna šílená. Už při letmém pohledu na karty, je možné pochopit, proč. Přimda je silné a vysloveně mužské místo. Je tvrdá, nekompromisní a nepustí k sobě každého, resp. skoro nikoho. Už kdysi byla strážním místem, rytíři, kteří s ní byli spojeni, ji strážili, jako by v ní hlídali poklad, který je tak vzácný a tak nebezpečný, že jej radši střeží dodnes. Přišlo mi, že jeden z nich okřikl při svačině štěkajícího Edu tak, že přestal somrovat, teda tolik, a byl hodný, dokud jsme odsud nevypadli. Ale nebojte se, dobrému a bohabojnému člověku neublíží. Pokud tedy nebude pátrat a hledat a chtít vědět víc, může si odsud odnést novou sílu a mužskou energii a možná i odpovědi na otázky týkající se chlapů, jak jsme to v naší družině udělali my.

KAMENNÝ SVĚT U NOVÉ VSI

Cestou ke kostelu sv. Apoleny jsme objevili velmi zajímavé kamenné útvary, které přímo lákaly k prozkoumání. Shluky byly celkem tři, tedy alespoň, ty, které jsme prošli.

Mary El Tarot, 29.4.2019

Minulost: 7 holí, Rytíř pentaklů, 10 pohárů

Přítomnost: 5 holí

Budoucnost: Síla 

Rada: 4 pohárů

Varování: Věž  

Energie místa: Královna pentaklů a 5 pentaklů

Duch místa: 5 pohárů

Setmělo se. Podzim je těžký, temný, neulehčuje nic. Klade pod nohy překážky, kdykoliv můžou spadnout do pasti. Ale tři muži jdou. Děkují za tyto podmínky. Tiše, vážně a pevně jdou. Ví, co je potřeba, ví, co se sluší. Cítí to v sobě, nejen ze slov předků, a z tradic, které táhnou sebou. Jdou vyzbrojeni, připraveni. Neví, s čím se setkají, kdo na ně bude čekat, jak to dopadne. Ale musí to udělat, pro sebe, pro ně, pro svoje lidi, pro svou zem. Brány se otevřou jen jednou za rok. A to je právě teď. Nahoře na kopci je čeká on. Pán lesa, pán podzimu, pán života a smrti. Jdou mu vstříc, protože ví, že bez toho by to nešlo.

PRVNÍ KAMENNÝ ÚTVAR: Eso pohárů, Rytíř pohárů, Císařovna

Zastavili se u prvních skal. Zde darují Matce Zemi vše, co jí přinesli. Od každého plodu kousek, z každého obydlí, od každé rodiny, aby poděkovali, aby ukázali vše, co mají, a že jsou ochotni všichni dát. Bylo to přijato. Slyšeli zašustit stromy, ucítili vodu, plody se zachvěly.

DRUHÝ KAMENNÝ ÚTVAR: Smrt, Páže pentaklů, Páže holí

Šli dál. Zastavili se u druhých skal. Zavřeli oči a podívali se Smrti do očí. Vzpomněli na všechny, kteří se nedožili, poklonili se předkům, poprosili za ty, kteří mají ke smrti blízko, aby je zima ušetřila. Ukázali, jak jsou maličcí a nevinní. Sklonili se a proplazili se pod kamenným převisem. Jejich gesto bylo přijato. Ti, co s nimi kdysi žili, se ukázali, vyjádřili podporu pokývnutím hlavy. Chvíli s nimi postáli, poděkovali a šli dál.

ZADNÍ KAMENNÝ ÚTVAR: 2 pentaklů, 3 pentaklů, Svět

Zastavili se u třetího místa, u třetích skalisek. Spojili se. Slíbili si věrnost, a že sílu, kterou mají každý sám i společně budou dávat všem i sobě. Spojili ruce, objali se, spolu i s celým vesmírem. Ví, že jsou viděny. Ví, že jsou kontrolováni. Ví, že se nesmí dopustit chyby. A vyrazili dál. Dál do kopce, dál podél skal až na vrchol. Tam je síla, odměna, zázrak. Tam je stavba, která jednou za rok vydá poklad. Tam poklekli a vzali si, co jim patří.

Pro naše předky byla taková i jiné cesta zásadním okamžikem roku. Ještě před křesťanskými poutěmi, v nichž se vzdával hold ochráncům, a prosilo se o přízeň obětujíc výkon dlouhé túry, i pohané konali podobné cesty. Obětovali, co měli, chtěli ukázat sílu i pokoru, úctu i odvahu. Je škoda, že my už dnes podobné kroky nekonáme. Možná bychom si více vážili toho, co máme, toho, co jsme získali a toho, co je kolem nás. Místo pod Málkovským vrchem, na který vylezeme někdy příště, je staré, silné a působí pořád. Poklad na vrchu nikdo neodnes, ale není lehké jej spatřit a získat. I dnes se tam můžeme vypravit, třeba podle návodu, který nám daly karty, anebo podle intuice a vnitřní síly. Vždy ale s pokorou a úctou, odvahou a prosbou. Tak můžeme spatřit kousek pokladu, i sebe.

KOSTEL SV. APOLENY, NOVÁ VES

Kostel je pozůstatkem bývalé osady Apolena (Svatá Apolena), ze které bylo v roce 1945 její převážně německé obyvatelstvo vysídleno. Obec pak zanikla a do dnešní doby se z ní kromě tohoto kostela nedochovaly téměř žádné stopy. První zmínka o kapli sv. Apoleny je z r. 1580. Později když k prameni, který měl několika lidem vrátit zrak, začali mířit další nemocní, nechal tehdejší majitel panství, hrabě Georg Maximilian Lindelo, upravit pramen a postavit raně barokní kostel, vysvěcen byl v roce 1670. O provoz kostela se starali dva poustevníci. Poté místo upadalo a kostel byl ponechán svému osudu již na počátku 20. století tedy ještě dlouho před vysídlením obce.

Influence of Angels Tarot, 29.4.2019

Minulost: 2 holí, Hvězda, 4 mečů

Přítomnost: Páže mečů 

Budoucnost: 7 pohárů

Rada: 8 holí

Varování: 4 holí

Energie místa: Ďábel a 8 mečů

Duch místa: 7 mečů

Kostel sv. Apoleny jakoby zase jen doplňoval dnešní téma, staré vedle nového. V tomto případě, je Apolena oproti kamenům naproti ta mladší. Všude se dnes nesl duch propojení a doplnění. Nic není proti ničemu, všechno má svůj úkol a pracuje pro jeden celek. Také kostel stojí na starém, krásném místě, které bylo kdysi posíleno pramenem čisté a plodné. Je napojeno nahoru, stejně jako Husmanova kaple ve Světcích, ale kamenné skály, které nás seznamují s Matkou Zemí stejně jako se Smrtí, vyrovnávají propojení dolů. Ze své původní krásy kostel, podle svého kostelního mínění, už moc nemá, a pomalu upadá. Za mě jsou ruiny snad ještě krásnější než bílá fasáda, a možná by stálo za to, to těmto místům čas od času připomínat. Třeba nějakou akcí, poděkováním, pohlazením nebo prostým pobytím zde. U zázračného pramene jsme bohužel nebyli, ale jistě souvisel s přípravou na náročnou cestu na vrchol, s omytím a očištěním se od fyzických i psychických nánosů, tak aby poutník pak mohl jít očištěn dál. Pramen léčil zrak a tak zde každý mohl prozřít před dalšími kroky, které měl s pokorou a vážností učinit, aby sobě i svým lidem pomohl. Svatá Apolena je ze svého stavu poněkud rozpačitá, sama neví, co si počít a tak se obrací k těm, kdo jí navštíví a předává své poselství. I my jsme jedno dostali, a byť bylo určeno pro nás, může jistě inspirovat i vás:

Influence of Angels Tarot: Věž, Král pohárů, 4 holí

Někdy zbyde jenom ruina,

však když duše není vzpurná,

otevřou se dveře nové,

přivítají další dnové.

Nová radost, nová láska,

z ruiny bude zase kráska.

Zdroj informací:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Sv%C4%9Btce

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99imda_(hrad)

http://www.sumava.cz/objekt_az/7459-zricenina-kostela-sv-apoleny-malkov-primda/