Tarotové Chorvatsko 2018

28.10.2018 20:30

Letošní prázdninový pobyt pro CK Singletour jsme absolvovali v Chorvatsku. U moře, na pláži, vyplavaní, napapaní jsme vykládali jako diví, ale i tak jsme si našli chvíli na pár výletů na zajímavá místa. Ještě  jednou velké díky všem účastníkům, byli jsme boží. :)

ROVINJ

Výlet do starého chorvatského města byl hlavně o kostele místní světice sv. Eufemie. Kostel stojí na místě starého, pohanského, posvátného místa a je napojen na staré bohyně a tak rozhodně stál za návštěvu.

KOSTEL SV. EUFEMIE

21.8.2018, Distant Past Tarot 

Minulost: 2 pohárů, 5 pentaklů, 7 mečů

Přítomnost: 7 pentaklů 

Budoucnost: Smrt

Rada: Královna holí 

Varování: Král pohárů  

Energie místa: 6 holí a 3 holí 

Duch místa: Rytíř holí

UVNITŘ: 10 pohárů, Vůz a 7 mečů

I v Chorvatsku je to jako u nás. Původní čisté, láskyplné místo plné smíření a dobroty, plné pomoci a péči o druhé, napadly meče a touha udělat víc, než je možné. Původní krásná energie byla rozbita, rozťata a teď se snaží valit na lidi v plné síle. Ukazuje jim jinou ženskost, než měla původně, velkou moc a úsilí namísto lásky a ochoty. Tento souboj nelze vyhrát, a tak časem bude muset dojít ke změně, k přenastavení systému. Můžeme s tím začít ale i my už teď. Stačí, když se uvnitř chrámu zamyslíme nad tím, komu a jak můžeme s láskou pomoci ve svém životě, kde můžeme tvrdost nahradit péčí a ego srdcem. Tím přispějeme k celku svou troškou do mlýna a pomůžeme návratu původní královny i v našich srdcích.

SVATÁ EUFEMIE:

Její osobnost: Rytíř holí

Její život: Královna pohárů a 4 pentaklů

Její poselství: Ďábel, 3 pentaklů, 2 mečů

Svatá Eufemie jakoby byla právě takovým symbolem. Tvrdé a nekompromisní ženy, která měla velké srdce a cítila původní jádro krásy a lásky, ale nahradila je příkazy a neústupností. Proto nám teď vzkazuje, abychom nebyli zaslepení a spoutaní tvrdostí, v jednáních, činech a především v našich srdcích. Odtud je totiž jediné možné začít něco napravovat.

NAPOJENÍ MÍSTA NA:

21.8.2018, Sacred Circle Tarot

ŽIVU: Mág

ATHÉNU: 9 pentaklů

EUFEMII: Soud

Slovanská bohyně Živa byla tím původním vzorem, který sem vnášel čistou, prastarou energii, vycházející přímo z niter všech, kteří sem chodili. To je ten původní zdroj, o který místo časem přišlo a ke kterému je opět důležité se vrátit. Athéna pak byla symbolem rozkvětu a skutečné moci, kterou lze z tohoto zdroje získat, Eufemie však tomu učinila přítrž, zavedla nové pořádky a zbořila vše, co tu kdysi bylo cenné. Neberme to ale tak, že svatá něco zničila. Stala se jen symbolem pro vývoj, který musel nastat po odklonu od původních sil a hodnot. Nikdy není pozdě vrátit se na začátek. Pocítit lásku a radost z pomoci a dávání, ke kterému nás Živa povede, co bude živa. Když budeme chtít.

UMAG

V Umagu jsme bydleli a několikrát ho obešli sem a tam.

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

26.8.2018, Distant Past Tarot 

Minulost: 4 pentaklů, 7 pentaklů, Rytíř pentaklů

Přítomnost: 5 pohárů   

Budoucnost: Síla 

Rada: Rytíř mečů

Varování: Mírnost

Energie místa: Spravedlnost a Mág     

Duch místa: Eso holí

Kostel v Umagu vyrostl na krásném, ale trochu povrchním místě. Duchovní sílu a energii mu dodala zřejmě až stavba samotná, která byla asi pečlivě naplánována i s ohledem na posvátné a esoterické, a každý detail umístěn tak, aby měl svůj smysl. Místo samo pořád působí i podprahově, i když původního záměru si dnes už všímá málokdo. Napadá mě třeba nějaký energetický bod nebo výsledek posvátné geometrie. Třeba se to ale do budoucna změní, a nějaký nově učený ve starém objeví poklad vložený sem stavitelem nebo jeho pomocníkem, který věděl už tenkrát.

MAJÁK

20.8.2018, Distant Past Tarot 

Minulost: Královna pentaklů, 9 holí, Smrt 

Přítomnost: Ďábel   

Budoucnost: 10 pohárů

Rada: Rytíř holí

Varování: 2 pohárů  

Energie místa: Císař a Rytíř pohárů   

Duch místa: 4 holí

Z majáku samého i karet na něj čiší velké množství mužské energie. Je tu možné ji načerpat, a šlo to i kdysi, proto se stalo ryze mužským místem, i tématem. I když už jeho praktická funkce neplní svou roli, pořád z něj vyzařuje čistá a jasná mužská síla a ten, kdo s ní má nějaký problém, si tu může říct o pomoc. Maják rád vyhoví.

ZŘÍCENINA STARÉHO OPEVNĚNÍ

20.8.2018, Distant Past Tarot 

Minulost: 6 pentaklů, Eso pohárů, Královna pohárů  

Přítomnost: Rytíř pohárů

Budoucnost: Velekněžka

Rada: Královna mečů 

Varování: Rytíř pentaklů   

Energie místa: 10 holí a Slunce

Duch místa: 3 pentaklů

Ačkoliv se jedná o zřícené opevnění a mělo čistě bojový a ochranný účel, karty se spíše zaměřily na jeho romantickou minulost, na dny a příběhy plné rytířů, lásky a emocí a rozhodnutí, která ničila životy všem, kteří v nich hráli roli. Energii bych tu moc nečerpala, ale na chvíli se zasnít nad všemi aspekty životů těch, kteří tu žili a bojovali, může být velkým přínosem pro naše současné životy, kdy se boje odehrávají sice bez kanónů za to však s větší razancí a drtivějšími důsledky.

 

Chorvatsko, tedy alespoň to, co jsme z něj měli šanci ve chvílích volna vidět, je krásný kout světa s bohatou a nám tolik podobnou historií a energií. V průběhu dějin se smyčky mnohokrát smotaly, aby bylo možné vyrůst nad jejich rozmotáním, a i když jsme na tomto pobytu tolik nelítali po památkách a energii čerpali hlavně z moře a vína, nad kartami a úvahami jsme rozmotali tolik příběhů, že by se svatá Eufemii i s Athénou hodně divily. Slyšíte, jak nám Živa tleská? Děkujeme!