Tarotové afirmace

16.03.2011 14:12

 Jedna z mnoha metod, jak dál používat tarot kromě výkladu jsou afirmace. Uplatňují se především v oblasti výkladů na zdraví. Mohou pomoci k tomu, aby nám poselství tarotových karet při zdravotních problémech bylo, co platné, protože afirmace nám pomáhají vypěstovat čistý záměr léčit se. Opakováním afirmací přitahujeme, co očekáváme a co chceme. Když si pořád budeme opakovat, dneska tu zkoušku, určitě neudělám, nakonec tomu uvěříme a jen díky tomu zkoušku opravdu uděláme. Když půjdeme na pohovor s přesvědčením, že mě jistě vezmou, protože jsme ideální kandidát, pak nás pravděpodobně přijmou. Věty, které takto vyslovíme nahlas, časem pomůžou přeprogramovat naše podvědomí, to může vyvolat patřičné změny a můžeme se začít pomalu uzdravovat. Důležité je, abychom přestali s konečnou platností používat negativní věty nebo spojení. Nesmíme říkat: „nechci být nemocný“, ale „jsem zdravý“. Žádný zápor v afirmacích být nesmí.

Afirmaci můžeme psát, říkat, poslouchat z diktafonu nebo číst. Nejlepší je spojit všechny tyto metody dohromady a strávit s nimi chvilku denně. Vyčleňte si každý den určitý čas, kdy se budete věnovat svým afirmacím. To je první krok. Druhý krok je opakovat si ji kdykoliv to půjde. Cestou do práce, při přednášce, na nákupu. Nechci, abyste se přestali soustředit na to, co děláte, ale kdykoliv budete mít volnou chvilinku, zabývejte se svou afirmací. Napište si jí doma na zrcadlo nebo na lednici, ať ji máte na očích a je pro vás pořád živá. Je samozřejmě lepší, vymyslet si svou vlastní afirmaci, než opakovat již vytvořenou. Vaše varianta je vám bližší, důkladně ji poznáte již jenom tím, že ji vytvoříte. Bude pro vás cennější a budete jí mít radši. Afirmace by měly být tvořeny v přítomném čase, protože přítomný okamžik je ten nejdůležitější a v každém případě pozitivní. Čím častěji afirmaci používáte, tím více je vám prospěšná a tím rychleji dochází k přeprogramování vašeho podvědomí. I kdybyste však tuto větičku opakovali tisíckrát denně, nepoznáte její efekt druhý den. Je to otázka delší doby, protože vaše podvědomí často brzdí vaše vědomí. Jinými slovy, až na to přestanete myslet, až to přestanete rozumem chtít, dáte tak šanci podvědomí a to vás odmění splněním této afirmace.

V případě nějakého zdravotního problému, ať už vážnému nebo lehkému, si vytvořte svou vlastní léčebnou afirmaci. Zapište si ji do svého tarotového deníku a opakujte si ji, jak jen to bude možné. Afirmace se samozřejmě nemusí týkat jen zdraví. Mohou to být jakékoliv oblasti, v nichž chcete na sobě pracovat a chcete něčeho docílit. Výborný pomocníkem jsou v oblasti sebepoznání. Afirmace nemusí sloužit jen vám. Doporučte je také tazateli, když uvidíte, že to bude něco platné. Nejprve mu vysvětlete, co to je a k čemu je to dobré. Pak mu pomozte s vytvořením vhodné afirmace a nechte ho, ať ji používá. Vyzkoušejte si používání afirmací a jestli vám budou vyhovovat, pokračujte v nich. Nedělejte to jen proto, že je někde napsané, že to někomu pomohlo. Najděte si k nim vlastní cestu a do ničeho se nenuťte.

Níže uvádím příklad afirmací převzatý z tarotové literatury, podle kterého si můžete vytvořit vlastní, pokud chcete.

AFIRMACE KARET VELKÉ ARKÁNY

 

BLÁZEN

Řídím se vnitřními impulsy, cítím se lehce a volně a otevřeně se odvážím ke skoku do nového.

MÁG

Jsem plný síly a tvořivosti, tvořím, buduji a jdu za svými cíli.

VELEKNĚŽKA

Cítím, že mě nesou kosmické síly, otevírám se vnitřní moudrosti a jsem důvěrný, oddaný a vnímavý.

CÍSAŘOVNA

Miluji život, dávám z vnitřní hojnosti, jsme starostlivý, smyslný a kreativní.

CÍSAŘ

Jsem silný uskutečňovatel, mám vědomí odpovědnosti, toleranci a úcty k životu. Jsem ukázněný a svobodný. Bojuji beze zbraně.

VELEKNĚZ

Dávám se vést vnitřním vedením a pln lásky k lidem uplatňuji ve světě vyšší pravdu.

MILENCI

Miluji se, spojuji se v lásce s jiným člověkem, spojuji protiklady a činím vlastní rozhodnutí.

VŮZ

Opouštím staré, jdu vlastní cestou, spojuji různé síly a vyrovnávám se se životem a výzvami.

SPRAVEDLNOST

Dívám se na obě stránky, pln vnitřní jasnosti uvádím různé síly do rovnováhy, rozhoduji věcně a posuzuji spravedlivě a tolerantně.

POUSTEVNÍK

Uvědomuji si sám sebe, nacházím v sobě světlo, jdu svou cestou a učím se ze svých životních zkušeností.

KOLO OSUDU

Umím se zapojit do kosmických sil, mám kladný vztah k proměnlivým událostem života i ke změnám a využívám své šance.

SÍLA

Stavím se kladně k animální stránce a čerpám z ní sílu a radost do života.

VISELEC

Oprošťuji se, pozoruji svět z jiného hlediska, regeneruji a získávám nové pohledy na věci.

SMRT

Akceptuji utrpení, nejistotu a stále nové odchody jako součást života, zbavuji se všeho, co je nepřátelské životu a získávám tak nový život.

MÍRNOST

Jsem otevřený změně, uvádím různé síly do nového vzájemného vztahu snažím se najít svou míru a vnitřní mír.

ĎÁBEL

Přijímám takzvané zlo, učím se s těmito silami zacházet a konstruktivně uplatňovat sílu, kterou je v nich vázána. Nepodléhám předsudkům a pokušení. Učím se z nich.

VĚŽ

Jsem ochoten k přeměně svého vědomí a sestoupím z věže svých iluzí a obav.

HVĚZDA

Mám velkou důvěru ve vyšší budoucnost, čerpám z vnitřních hlubin a nechávám svítit svou hvězdu.

MĚSÍC

Vstupuji do světa obrazů, vyrovnávám se se svými obavami a akceptuji své noční můry. Nebojím se.

SLUNCE

Vyzařuji ze sebe to nejlepší, jsem pln Slunce a radosti ze života.

SOUD

Řídím se voláním svého JÁ po novém zorientování, povznáším se z toho, co mě omezuje.

SVĚT

Žiji v souladu s kosmickými silami, uplatňuji se ve světě, jsem pružný a lehký.