Tarotová Sušice

25.08.2013 16:13

23.08.2011 15:47

11.8. 2011 jsme v rámci dámské jízdy obešly a kvůli počasí i částečně objeli, Sušici. Navštívily jsme dvě krásná místa, co na ně říkaly karty si o nich můžete přečíst.

SVATOBOR

V minulých dobách byl Svatobor opředen mýtem pravěkého hradiště a obětiště (vedl k tomu název vrchu a náhodně nalezený středověký svícen, považovaný za staroslovanského bůžka). Nyní je na něm 31 metrů vysoká rozhledna postavená v roce 1935. Tento vrch údajně obývá víla Vodolenka, která se zjevuje v noci za bouře i dnes. Je to energeticky nadprůměrné místo, o němž Pavel Kozák tvrdí: „Přímo v rozhledně, téměř v jejím středu je i svatoborský silový bod, nebo spíše rozhledna je postavena přímo na něm. Jeho energie je nadprůměrná a sloužil jako božiště nejspíš už na rozhraní neolitu a eneolitu, včetně zápalných obětí. Už mnohem dříve však sloužil Svatobor jako sídlo.“ http://www.svatobor.cz/

Výklad, Sacred Circle tarot

Minulost: Královna mečů

Přítomnost: 3.Císařovna

Budoucnost: 6 pentaklů

Rada: Páže pohárů

Varování: 5 mečů

Energie místa: 9 mečů + 5 holí

Dříve i dnes je místo asi skutečně pod vládou ženy – víly. V minulosti však měla trochu jinou povahu než dnes, nebyla tak bohatá, tak mateřská a tak velká. Jakoby narostl její kult a ona vyrostla s ním,  změnila z královny na císařovnu. Ta místo dnes chrání a nepouští tam nic zlého. To by se do budoucna mělo velmi vyplatit, a ukázat jako plodné a přispět tak k vyrovnání dané energie. Také my bychom s tím mohli pomoci, a to tak, že budeme navštěvovat toto místo s otevřeným srdcem a důvěrou a tím, že na něm každý hodný člověk něco ze sebe nechá. Tím můžeme odvolat hrozbu, která nad horou tak trochu visí a pomoci odstranit negativní energie, které se tam přes víly počínání přesto trochu nashromáždily.

Místo samo je velmi silné a bojovné a dovede si poradit se vším, čemu musí čelit, ale obava je často větší než síla a proto je třeba pomáhat také. Místo může někomu dodat odvahu, jinému způsobit noční můry, záleží na tom, jaký člověk je a co si sám přivolává. Vodolenka pak dává přesně podle toho.

ANDĚLÍČEK

Nad Sušicí se tyčí raně barokní kape sv. Anděla Strážného z let 1682 – 83. Byla vystavěna na způsob poutnických kaplí kapucínským řádem za přispění sušických měšťanek na místě, kde se údajně malému chlapci zjevil anděl, který jej tím ochránil před zmijím uštknutím.

http://www.susice-sumava.cz/andel-strazce.php

Výklad, Pictorial Key tarot  

Minulost: 2.Velekněžka

Přítomnost: 1.Mág

Budoucnost: Rytíř pohárů

Rada: Královna pentaklů

Varování: 4 mečů

Energie místa: 9 mečů + 5 pentaklů + 3 pentaklů („náhodou“ jsem vytáhla tři místo dvou karet)

Dříve bylo toto místo velice duchovní záležitostí. Je prostoupeno vírou a hlubokým poznáním, které není přístupné jinak než skrze vlastní duši. Od té doby místo hodně vzrostlo a jaksi se vzmužilo. Duševní a abstraktní energie, které zde proudily od doby vzniku, se změnily na dobře použitelné a přístupné i širší veřejnosti. Nemusíme se bát brát si z tohoto místa, proto bylo vytvořeno. Také do budoucna bude vítat návštěvníky s otevřeným srdcem a radostí. My bychom ho pak měli navštěvovat co nejčastěji a starat se o to, aby rostlo a kvetlo a aby nestrádalo samotou. Místo samo dohlíží na svět pod ním a stráží Sušici i její obyvatele.

Energie místa je spíše sevřená a nepřístupná. Ukazuje však také velkou pomoc v nouzi, kterou je třeba odpracovat a o kterou je třeba se zasloužit. Mnoha nemocným a slabým může dát novou sílu a naději, ale ne zadarmo.