Tarotová procházka po Plzni

20.05.2017 22:30

15.5.2017 jsme s Lubošem, Lenkou, Janinkou a Maruškou obešli několik plzeňských domů, ke kterým se váže nějaká zajímavá pověst a vyložili na to, co je na tom pravdy. Počasí vydrželo přesně po dobu procházky, a když jsme usedali k tataráku, přihnala se krásná bouřka.

MALÁ 2 - BLUDNÝ KÁMEN

Podle pověsti byla na pravé straně vjezdu do Malické brány zapuštěna do dláždění pískovcová plotna, které se říkalo Bludný kámen. Dříve bývala před hřbitovní hradbou a byly na ní vykonávány popravy mečem. Jednou tam byl sťat i nevinný mladík, kterého křivě obvinil rychtář, do jehož dcery se mladík zamiloval. Když pak někdo vstoupil na kámen v den výročí popravy, ztratil na týden paměť. Proto nechal magistrát kámen přenést k bráně.

 

15.5.2017, New Palladini tarot

 7 mečů, Poustevník, 10 pentaklů, Blázen

Zdá se, že bludný kámen jsme opravdu našli. Karty ukazují příběh lásky, která byla zlým mužem záludně zničena. Mladík, který na to doplatil, dodnes chodí kolem a hledá svou cestu.

15.5.2017, Spirit World tarot (Janinka)  

Je tu kámen pořád? Vůz a Král holí, Poustevník

Kámen tu pořád je, ale jeho astrál už létá někde jinde. Až se setká duch mladíka s duší milované slečny, bude vše usmířeno.

15.5.2017, Ghost tarot (Luboš) 

Energie místa: 6 pohárů a Mírnost

Kde je kámen teď? 7 holí

Stejnou výpověď ukázaly i karty, které vylosoval Luboš. Není to bludný kámen, ale pamětník velké, ale neutěšené a nenaplněné lásky. Někde pod povrchem je tu pořád, ale nechce nikoho mást ani trápit. Je vzpomínkou na něžný cit, který byl krutě zničen kvůli zvůli necitelného ničemy.

KATEDRÁLA SVATÉHO BARTOLOMĚJE

Je gotický trojlodní chrám stojící na náměstí Republiky v Plzni. Byl založen pravděpodobně společně s městem kolem roku 1295. Vznikem Plzeňské diecéze v roce 1993 se z farního kostela stala katedrála. V roce 1995 byla zařazena mezi národní kulturní památky a její 102,26 m vysoká věž je nejvyšší kostelní věží v České republice.

15.5.2017, Golden tarot by Kat Black

UVNITŘ: 3 pentaklů, Slunce, Královna pentaklů

Katedrála byla vystavěna pečlivě, s láskou a úctou ke všemu, co nás přesahuje a co nám dává sílu. Energie jsou tu čisté a radostné, možná ne díky patronovi Bartolomějovi, ale díky Panně Marii, která celý prostor láskyplně hlídá.

Minulost: Páže pentaklů, Eso mečů, Páže mečů

Přítomnost: 8 mečů

Budoucnost: 4 pohárů

Rada: Mág

Varování: 3 holí

Energie místa: Rytíř holí a 10 holí

Duch místa: 6 pohárů

Plzeňský kostel, jak už to tak bývá, vzniknul na místě staršího kultovního místa, kam chodili už naši nevěřící předci prosit o pomoc své bohy. Přechod na křesťanství tu proběhl v klidu a pokoji, místo samo je velmi silné a chráněné a nebylo třeba nic vybojovávat. Kostel má skutečně mocné hlídače, kteří by jakýkoliv útok ihned odrazili. Dodnes nabízí útěchu a radostnou úlevu každému, kdo o ni požádá. Dostane ji ale jen ten, kdo jí skutečně potřebuje, s ničím se tu nehazarduje ani neplýtvá a právě proto je místo pořád čisté, pokorné a nezkažené.

15.5.2017, Ghost tarot (Luboš) 

JSOU TU DUŠIČKY? Rytíř holí, 9 pentaklů, 7 holí

Kostel je výborně chráněný tak, aby se dovnitř nedostala jediná špatná síla a nečistá energie, a uvnitř to zůstalo pořád tak krásné, jako to je. Kostel má silné obránce a nedovolí nikomu, aby ho ohrozil.

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 9 – BÍLÁ PANÍ

Dům u Černého orla nosí pověst o nešťastné bílé paní, která ve válce přišla o syna a ze žalu se oběsila na půdě. Dodnes nemá pokoj a obchází dům. 

15.5.2017, Ghost tarot (Luboš) 

Je tu pořád? Vůz, 5 pohárů, Rytíř pentaklů

Kdo a jak jí může pomoci? Páže mečů, Mág, Mírnost

Bílou paní dosud nikdo bohužel nevysvobodil. Pořád se tu smutně prochází a čeká, až se její syn vrátí z války. Nestihla se s ním rozloučit, protože odešel tajně a nemohl jí dát sbohem. Ona na to pořád čeká a dokud nezasáhne někdo, kdo ví více než my, kdo za ni nechá odsloužit mši nebo jí vysvětlí, že její syn už se nevrátí, asi bude čekat pořád. Zajímavě se nám podařilo zachytit i stín kostela na domě, možná, že právě v našem kostele je klíč k propuštění této Bílé paní. 

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 10 -  POKLAD

Hned vedlejší dům prý schovává poklad, který do něj nechal zazdít bohatý pan domácí za pobytu francouzského vojska. Náhle pak zemřel a nikomu nestačil říct, kam poklad schoval.

 15.5.2017, Lo Scarabeo tarot (Lenka)

Je tu pořád poklad? 10 pentaklů

Co je to za poklad? 9 pentaklů

Kde je? 10 mečů

Kdo ho může najít? 6 pohárů, Eso pohárů a 4 holí

Tak, že tu poklad pořád je, je jasné na první pohled. 10 pentaklů, na níž je šedivý muž s mincemi v dlaních, by přesvědčila i nevěřícího Tomáše. Už vás slyším, a vážně jste to losovali? Nenastrčili jste to tam schválně? Mám na to ale čtyři upovídané svědky, kteří by nic neutajili, to se vsadím. Ale kde tedy je a kdo ho může objevit?

Jen panna čistá jako sníh,

co dosud neví, co je hřích,

z velké-li lásky něžné,

což i dnes není běžné,

provdá až se za muže,

tak si prosbu vymůže.

Společně pak ruku v ruce

najdou poklad na Vánoce.

DŘEVĚNÁ 4 – BEZHLAVÝ DUCH

Gerlachovský dům patří k nejcennějším historickým domům ve městě a podle pověsti v něm straší bezhlavý rytíř. Je to voják, který obléhal město, podkopal hradby a chodbou se dostal do tohoto domu. Obyvatelé domu byli varováni zvukem a čekali. Rytíř vstrčil hlavu do chodby a jeden z obhájců mu ji usek. Jeho tělo bylo zazděno v chodbě a hlava pohřbena na hřbitově. Od té doby bloudil domem, dokud ho nepotkala paní Kuralová a zvolala: „Pán Bůh ti dopřej pokoj.“ A od té doby se duch neobjevil.

15.5.2017, Victorian Romantic tarot (Janinka)

Hvězda, Velekněz, Císařovna  

Žádný bezhlavý duch už zde opravdu není, byl vysvobozen a vyléčen, vrácen na věčnost. V domě se dnes pohybuje duch moudrého rádce, pomocníka a učitele, který učí především malé děti. Vychovává je a předává jim informace, dokud ho mohou vnímat a poslouchat. Škoda, že pak ztratí tento cit a nemůžou nám o moudrém učiteli vyprávět.

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 13 – TAJNÁ MODLITEBNA

Spravováním tzv. Chotěšovského domu pověřil převor svého bratra, který byl ale tajný luterán a v jedné místnosti udělal pro své souvěrce tajnou modlitebnu. Byla ale objevena a zrušena.

15.5.2017, New Palladini tarot

7 mečů, 7 holí a 6 holí

Žádné modlení! Kdepak! Žádná láska k bohu! Kule zde pikle a možná i plánovali nějaký převrat a rebelii. Objeveni byli asi včas, než stihli něco uspořádat, ale měli-li by dostatek času, možná bychom se dočkali něčeho, o čem by se pak psalo v novinách.

FRANTIŠKÁNSKÁ 8 – BYDLIŠTĚ KARTÁŘKY

Mohutný činžovní dům, kde je již léta Dům látek vzniknul na začátku 20.století na místě původního starého domu, kde se střídala různá řemesla. Podle pověsti zde bydlela bába, která chodila po domech zaříkávat nemoci a úrazy a také vykládat karty.

15.5.2017, Lo Scarabeo tarot (Lenka)

Bydlela tu kartářka? Královna mečů

Jak žila? 5 pohárů, Poslední soud

Jak skončila? 8 holí

Že zde kartářka sídlila, jasně ukázala Královna mečů. Taky z toho vyplynulo, že to nebyla žádná laskavá babička, a že se se svými věštbami a pomocí moc nemazlila. Její odpovědi byly rázné a tvrdé, ale přesné a určitě hodně pomáhaly. Její úděl byl těžký, sama za sebe se trápila a asi vedla jiný život, než si představovala. Nakonec odešla, rychle a náhle, ale i proto, kolika lidem pomohla, už dnes spokojeně shlíží z duhy na nás, jak vykládáme my.

KLÁŠTER FRANTIŠKÁNŮ – KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je součástí bývalého františkánského kláštera a patří mezi nejstarší v Plzni. Dnes je spolu se zmiňovaným bývalým františkánským klášterem chráněn jako nemovitá kulturní památka.

15.5.2017, Golden tarot by Kat Black

2 pohárů, Věž, 5 mečů

Navrch huj, vespod fuj. Kostel se tváří jako laskavost sama, jako radost a čistá víra, ale pod tím jsou temné energie, schované a potlačené. Jen Bůh ví, co tento kostel doopravdy skrývá, ale není nutné se o to zajímat. To je jen mezi církví a jejím Bohem…

KLÁŠTER  FRANTIŠKÁNŮ

Františkánský klášter byl založen kolem roku 1300, stavba kostela byla dokončena kolem 1350 a kláštera kolem roku 1380. Roku 1419 byli františkáni (minorité) z města vyhnáni, ale už následující rok se mohli vrátit. Klášter byl silně poškozen za husitského obléhání a opravován skoro 50 let. Klášter sám byl zrušen roku 1950 v rámci „Akce K“, objekt později sloužil Západočeskému muzeu, dnes Muzeu církevního umění plzeňské diecéze a dalším potřebám plzeňského biskupství.

Minulost: 4 mečů, 7 mečů, 3 holí 

Přítomnost: Eso pohárů 

Budoucnost: 9 pentaklů

Rada: Eso mečů

Varování: Císař

Energie místa: Král mečů a Hvězda

Duch místa: 4 holí

Také klášter, stejně jako kostel, si prošel za své trvání lecčíms. Mečová minulost je běžná u mnoha podobných staveb a svědčí o násilím obrácené energii ve víru podle církevních dogmat. I zde se víra prosazovala mečem. Dnes už se sice místní duchovní snaží obrátit se k tomu, co se tu kdysi dělo, zády, ale moc to nejde. Klášter nás nenápadně vyhazuje, nestojí o změny a varuje nás svou silou. Veškeré původní energii jsou zde potlačené mečem, a i když je tu patrná malá snaha, bude to trvat ještě staletí, než se to změní.

Jak velký rozdíl mezi dvěma kostely, které jsou od sebe nadohled. Vždy je to o lidech a jak pracují s tím, co mají k dispozici. Jaké poselství nám plzeňská zastavení přináší? Že život je nevyzpytatelný a že záleží jen na nás, zda tu budou bloudit i naše zoufalé duše, nebo zda se pokusíme něco s naším trápením udělat. Plzeň není ve své hloubce právě radostné město, je zatížena mnoha příběhy a je to jen na nás, jaké k nim přidáme.

 

ZDROJ:

Plzeň – Krok za krokem I. Historické jádro, Starý most, 2015

https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_Bartolom%C4%9Bje

https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1k%C3%A1nsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter_(Plze%C5%88)