Tarot jednoduše a prostě

12.07.2012 20:19

TAROT – JEDNODUŠE A PROSTĚ, Anthony Louis

To nejzajímavější z nové knihy o tarotu

Přečtěte si úryvky z nové knihy amerického autora, která představuje výklad tarotu jednoduše a prostě.

"Přeměna zkušeností v moudrost

Proč se učit tarot? Především proto, že tarot je skvělá metoda, jak přeměnit zkušenost v moudrost. Při studiu tarotu se spojujeme s mytickými základy svých životů a kontaktujeme svoje vnitřní božstva. Když se radíme s tarotem ve svízelných situacích, poskytne nám zpravidla novou perspektivu.

Proces učení se výkladu tarotových karet vyžaduje určitý podíl práce a memorování, ale s přibývající praxí se význam jednotlivých karet stane vaší druhou přirozeností. Zjistili jsme, že na určitém stupni mohou symboly na kartách a jejich postavení ve výkladu naznačovat význam, o němž v knize není ani zmínka. Těmto věcem musíme věnovat pozornost, protože svědčí o tom, že se naše intuice probudila a nabízí nám řešení předloženého problému sama.

Pro žádnou kartu neexistuje neměnný anebo rezolutní význam.

Pokud pochopíme význam karet ve výkladu, jsme schopni převést ho do běžně srozumitelné češtiny. Pokud to, co v kartách spatříme, dobře nepochopíme, měli bychom to přiznat. Osoba vykládající tarot nemá povinnost být vševědoucí, ale vždy musí být ke svému klientovi čestná a musí mít k němu úctu. Hodnota toho, co určitému klientovi řekneme my nebo karty, spočívá v tom, zda klient z našich komentářů získá nový náhled na situaci.

Přehled o tarotu

Tarot je prostředkem k probuzení našich intuitivních schopností k tomu, aby vás uvedl ve styk s naším vnitřním světem. Je to metaforický systém, který nás zavádí na stezku mytického hrdiny, na stezku dobrodružství a sebeobjevování.

Tarot je nástrojem k meditaci, reflexi, kontemplaci, analýze problémů, novým náhledům, ujasnění rozhodování, podpoře intuice, pochopení sebe sama a k věštění. Nepředvídá nutně budoucnost, ale často ukáže, že tomu tak skutečně je. Často na naše životní problémy nabízí alternativní pohled a novou perspektivu.

Dvacet dva trumfů velké arkány představuj alegorické obrazy korků bláznovy cesty k osvícení. Číselné karty představují typické situace a emoční stavy běžného života: naše události a boje všedního dne, naše postoje, přesvědčení a chování pro nás typické. Dvorní karty představují síť našich vztahů. Králové a královny naznačují osoby s postavením a autoritou, rytíři symbolizují odvahu, aktivitu, energii a elán podniknout akci. Pážata často přinášejí novinky a informace.

Tarot poskytuje obraz okamžiku zahrnující průsečík časoprostorového kontinua, jež je nedílnou součástí veškeré látky časoprostoru.

Podle Junga je „počáteční nálada ve víru a optimismus je nezbytná pro dobré výsledky. Jungovo pozorování, že nálada pozitivního očekávání zlepšuje duševní vědomí, hraje důležitou roli v optimálním využití tarotu.

Tarotové karty poskytují dvouznačné podněty, do nichž si můžeme promítat obsahy své psychiky. V časopisu  New Realities květen/červen 1990 vysvětluje:

„Výklady mě překvapily hlubokou odpovědí na povrchní otázku. Zbavily mě ozvěny koloběhu mých myšlenek a poskytly mi způsob, jak se soustředit na něco zvláštního, což byl dialog sám se sebou. Naše otázky vyjadřují naši vizi, zavádějí nás do budoucnosti, vrhají světlo do říše neznáma. Zenoví mistři nevyučují přednáškami, nýbrž čekají, až se žák zeptá.“

Jak rozkládat i interpretovat karty

Význam jednotlivé karty ve výkladu závisí na mnoha faktorech: na pozici v rozložení, na kartách, jež ji obklopují, na povaze otázky a na intuitivním vědomí toho, kdo karty vykládá. Umění vyložit rozložení spočívá v propletení příběhu, který spojuje a kombinuje významy karet s významem jejich pozice v rozložení. Interpretace tarotu je imaginativním, intuitivním a tvůrčím procesem.

Tarot dovoluje napojit se na vaše síly představivosti. Při práci s tarotem byste měli rozložení vykládat svobodně a podle momentální potřeby.

Vaše schopnost vykládat tarot závisí na rozvinutí pocitů ohledně každé ze sedmdesáti karet.

Vykladači tarotu by měli rozvíjet svůj smysl pro optimismus a víru, že tarotová karta objevující se v rozložení poskytne důležitý klíč k řešení záležitosti.

Reverzní karty

Jediná karta, která je v tarotu přirozeně reverzní je Viselec, ten nám radí, abychom na záležitost pohlédli z jiné, spíše duchovní nebo vnitřní perspektivy. Reverzní karta v tarotovém výkladu symbolizuje energii, která může směřovat spíše směrem dovnitř než ven.

Reverzní karty vyžadují více úsilí k interpretaci a naznačují, že tazatel prochází obtížným obdobím chápání významu své situace.

Velká arkána

Jednou z potíží, kterým musí začátečníci v tarotu čelit, je to, že symboly mají více dimenzí. Někdy je doutník prostě jen doutník, může však být i falickým symbolem, zdrojem potěšení, příčinou nemocí a nepohody a tak podobně. Jak poznáte, jaký odstín symbolického významu ve výkladu použít? Vaše volba interpretace záleží na kontextu, v němž se symbol nachází, na okolních kartách, vašich předchozích zážitcích, zpětné vazbě klienta, ale především na vaší intuici a vyšším vedení. Starý řecký filosof Herakleitos řekl, že do téže řeky dvakrát nevkročíš. Ani v tarotu nelze stejnou kartu číst dvakrát stejně.

Vzhledem k tomu, že tarot zobrazuje archetypální lidské pocity a situace, nemůže žádná učebnice vyčerpat všechny možné významy a ani žádný autor nezná všechny odpovědi. V tarotu v sobě každý obraz nese mnohem víc než tisíce rčení. Žádné vyjádření slovy nedokáže adekvátně uchopit význam karet."