Tarot a numerologie

13.04.2011 13:21

Jak souvisí tarot s numerologií?

Zde najdete nejčatější spojení s tarotu a numerologií. Podle data narození si můžete spočítat, která z karet velké arkány hraje ve vašem životě hlavní roli.

1. Karta osobnosti ukazuje vlastnosti, které bychom měli rozvíjet, jsou to vlastnosti, které navenek projevujeme, kterými působíme na svět kolem nás. Tato karta nám dále ukazuje, jaké je naše poslání a s jakými významy se máme vypořádat.

Sečteme den, měsíc a rok svého narození, např. 11.4. 1950 = 1+1+4+1+9+5+0 = 21, vyšlo-li vám číslo vyšší než 22 (např. 25), sečte se číslo znovu (a vyjde 2+ 5 = 7) výsledek se porovná s výpovědí karty Velké arkány. Přičemž Blázen má tady číslo 22. Vyjde-li vám číslo mezi 10 a 22, které se dá tedy ještě sečíst, můžete použít obě karty. Např.: 11.4.1984 = 28 = 10 = 1. Můžete použít karty Mág i Kolo osudu.

2. Roční karta růstu odkrývá energie, úkoly a vývojové kroky převládající v daném roce.

Sečtěte den a měsíc vašeho narození se současným letopočtem - např. 11.4. 2011 = 1+1+4+2+0+1+1 = 10 a výsledek se porovná s výpovědí karty Velké arkány. Je-li číslo vyšší než 22, sečtěte je znovu.
Roční karta růstu platí pro příslušný rok života od narozenin do narozenin.

 Význam karty osobnosti:

1 – Mág

Tento člověk má jistotu ve svých názorech. Je inteligentní a bystrý, aktivní a zručný, s vytrvalou vůlí a důvěrou ve vlastní osobu. Hrozí zde ale egoismus.

2- Velekněžka

Osoba uzavřená do sebe, tichá a nenápadná. Většinou pasivní a čekající, ale moudrá a ochotná pomoci, když ji o to někdo požádá.

3 - Císařovna

Člověk vřelý a laskavý, se smyslem pro rodinu. Obětavá a empatická. Zároveň však může lidem ve svém okolí, pod maskou pomoci, zasahovat až moc.

4 - Císař

Autoritativní osobnost, která má jasně uspořádané hodnoty a představy a nenechá si je narušit. Je to člověk odvážný a odhodlaný, aktivní a iniciativní a díky tomu vážený a uznávaný. Může mít ale nedostatek citů.

5 – Velekněz

Osobnost moudrá a inteligentní, která má přehled a umí vždy poradit. Snadno ale přebírá soudy a tzv. pravdy od ostatních a nepátrá po vždy po jejich smysluplnosti.

6 – Milenci

Člověk, který je milý rád se s každým rozdělí. Je sdílný, láskyplný a harmonický. Může být ale málo soustředěný a působit stále zasněným dojmem.

7 – Vůz

Osobnost hrdá, odvážná, temperamentní a razantní. Vždy se do všeho hrne po hlavě a jde si za tím, co si umanula. Přílišná rychlost a lehkovážnost však může být na škodu.

8 – Spravedlnost

Člověk narozený ve znamení této karty je obdařen sebeovládáním, mravní a fyzickou rovnováhou a silně vyvinutým smyslem pro spravedlnost. Většinou chce zvážit všechna pro a proti, aby bylo vše podle práva, ale to ho může příliš zdržovat a omezovat.

9 - Poustevník

Tento jedinec je obdařen obezřetností, rozvahou a uzavřeností. Často se stahuje do sebe a přemítá o všem okolo něj. To může občas způsobit, že není příliš praktický pro život a nebo se z něj snaží uprchnout.

10 - Kolo osudu

Osoba, která je spjata s vrtošivým osudem. Jednou je nahoře a podruhé zas dole. Její chování se nedá předvídat, může být náladový a nestálý v rozhodnutích.

11 – Síla

Tento člověk je si sám sebou naprosto jistý, je na sebe hrdý, a většinou má být proč. Je odvážný, psychicky a fyzicky odolný a silný. Může to ovšem hraničit až s agresivitou a násilnickými sklony.

12 – Viselec

Osoba narozená v této kartě si celý život nese nedostatek rozhodnosti až určitou váhavost. Za to je ale obohacena o sílu setrvačnosti v jakékoliv činnosti. Nechybí ji obětavost v práci pro druhé.

13 – Smrt

Tato osobnost vždy bude maximálně poznamenána zážitkami, které za svůj život získala, tedy moudrý a zkušený, nebo se alespoň tak tvářící. Někdy ale tyto zkušenosti mohou vést k přílišnému pesimismu a neustálému nešťastnému stěžování si.

14 - Mírnost

Tento člověk je milý, vyrovnaný a spokojený sám se sebou a svým životem. Nebo se alespoň tak tváří. Má na své okolí uklidňující vliv.

15 - Ďábel

Člověk s vrozenými silnými emocemi, které mají jak pozitivní tak i negativní dopad. Pouze další povahové rysy a sklony jedince rozhodnou o jeho úspěchu či marné snaze. Může být snadno ovlivnitelný a manipulovatelný.
16 – Věž

Osobnost s revolučním duchem, energická a striktní při komunikaci. Může se ovšem jevit přísně a často měnit povolání nebo přátele.

17 - Hvězda

Člověk narozen v této kartě má dostatek vnitřní síly a vřelosti. Jeho předkové mu zanechali velké zdroje inspirace. Je to víceméně miláček štěstěny.

18 - Měsíc

Tento člověk je opatrná ve svém konání. Má dostatek představivosti. Může mít důležité bloky ve svém chování a mohou ho ovládat strachy.
19 - Slunce

Jedinec v této kartě je velice úspěšný. Je navíc obdařen tvořivostí a uměleckým nadáním s plným hmotným zabezpečením.

20 – Soud

Osoba vynalézavá, kreativní, bdělá a výkonná. Je vynalézavý a umí řešit problémy. Může být ale příliš novátorský a trvat na tom, že nic nebude dělat postaru.
21 - Svět

Tato karta značí osobu s dokonalou rovnováhou a sebeovládáním, s ctižádostí a snahou o uznání a dosažení svých cílů. Je vyrovnaný a hrdý na to, co už dokázal. Když práci dokončí, umí to po tom řádně a přátelsky oslavit a vychutnat.

22 – Blázen

Osobnost veselá, extravagantní, otevřená a nezávislá. Svoboda a upřímnost jsou její alfou a omegou, což může působit problémy. Může být také lehkomyslná, naivní, nedbalá a roztržitá.