Svaté u Vrčně

25.08.2013 16:49

14.07.2012 10:39

SVATÉ ŽENY NA NEPOMUCKU: KLOUBOVKA A SV. MARKÉTA

KLOUBOVKA

Kloubovka je známý pramen v lese u obce Kotouň, u kterého je kaple Panny Marie a také energetický bod s energií v úrovni 200%. Jde tu rovněž zjistit silnou zemskou složku, která sebou přináší možnost komunikace s planetární inteligencí. Ke všeobecně známé indikaci na kosti a klouby, bych se odvážil přidat nervovou soustavu, ledviny, močové cesty a prostatu. Pramen stráží vodní víla a dobrý člověk je tu tedy také v bezpečí. Dále za pramenem ale v lese už číhá méně dobrá ženský bytost, jezinka. Pavel Kozák, Tajemná místa Plzeňska

Kaplička Panny Marie

Výklad, 6.7. 2012, Pictorial Key tarot

Minulost: 10 pohárů, 7 pentaklů, Viselec

Přítomnost: Císařovna

Budoucnost: Páže holí

Rada: Velekněžka

Varování: Eso mečů

Energie místa: 2 mečů a 7 mečů

Kloubovka je pramen zasvěcený Panně Marii, a ta zde chrání především rodiny a jejich práci. Jakoukoliv činnost a snahu vždy uměla odměnit a dát lidem to, co potřebovali. Rozkvět místa byl možná v minulosti trochu zastavený, ale v současné době opět zažívá boom a Panna Marie se zde opět cítí jako doma. Může dál pomáhat a šířit svou krásu a lásku. Zkuste ji zde o něco požádat, poprosit o ochranu a novou sílu. Uvidíte, že vám vyhoví. Do budoucna se bude místo dále rozvíjet, už pod patronátem její krásné ochránkyně. Nesnažte se sem ale přicházet s rozumem a uvažovat o tom, co se zde může dít, přemýšlet racionálně. Uvolněte svou mysl a otevřete se všemu, co můžete právě teď přijímat. Je to místo vysoce duchovní a krásné. Nejen jeho pramen nám může dávat naději a sílu.

Přes půvabnou historii tohoto místa je jeho energie tak trochu pokažená. Jakoby momentálně nedávala tolik, kolik může. Její síla je někde schovaná a nemůže na nás působit maximálně. Těžko říct, zda je to právě rozumovým přístupem k tomuto místu, nebo se ho Jezinky z lesa snaží trochu omezit, ale v každém případě mu můžeme pomoci čistým srdcem, díky a vděčností za vše, co pro nás její pramen a síla dělá. Až si odsud ponesete vodu, nezapomeňte poděkovat za to, že jste si jí mohli vzít a že vám může pomáhat.

Pramen a jeho využití

Výklad, 6.7. 2012, Pictorial Key tarot

Páže holí, 3 poháry, Milenci

Pramen Kloubovky je krásný a čistý. Určitě je i léčivý a nápomocný, ale jeho hodnota je spíše v srdcích, která otevírá a vnitřním očišťováním, které k nám svou vodou vysílá. Hojné pití vody z tohoto pramene, může dobře působit nejen na naše klouby, ale také na naše city a vztahy a posilovat naši lásku a oddanost ostatním lidem. Pitím kloubovky možná nevyléčíme altrózu, ale staneme se lepšími a čistšími.

KAPLE SV. MARKÉTY U OSELCŮ

Kaple sv. Markéty, která stojí nad silnicí z Oselců do Nekvasov, je sice na pohled pěkná, ale energeticky podprůměrná. Přichází sem ale několik energetických linií, kvůli kterým nestojí za to k ní vystupovat od silnice. Pavel Kozák, Tajemná místa Plzeňska

Výklad, 6.7. 2012, Pictorial Key tarot

Minulost: 10 holí, Královna pohárů, 2 pentaklů  

Přítomnost: 7 holí

Budoucnost: 6 mečů  

Rada: Císař

Varování: Vůz

Energie místa: Kolo osudu a 3 pentaklů  

I přes velké úsilí se na tomto místě podařilo vybudovat stavbu zasvěcenou čisté a krásné ženě. Asi to však už minulosti nemělo takový efekt, jaký si stavitelé představovali. Tak jako na jiných místech, kde stojí křesťanské stavby na místech bývalých pohanských svatyní, zde asi nebylo nic, než příroda a tu bylo těžké zvládnout. Navíc výsledek asi neoslnil natolik, aby vytvořil něco skutečně hodnotného. I v současné době se kaplička tak trochu pere o své místo pod sluncem. Nestojí na právě známém místě, možná se toho o ní až tak moc neví. A možná, že vlastně ani nestojí o to, aby se o ní zajímalo moc lidí. Je to stavba, která má své místo na světě, je pevné a má svůj vlastní řád, který vyžaduje a možná až příliš na svém trvá. Pokud na toto místo dojdete, respektujte to, co od vás kaplička chce. Nenuťte jí své názory a netlačte jí do něčeho, co nechce.

Kaplička sice není po energetické stránce nějak úžasná, její síla je tak trochu vydřená a musela se hodně odpracovat, ale je možné ji využít a díky ní trochu pootočit kolem života. Pokud by o kapličku nebyl žádný zájem, brzy by zanikla a s ní i vše, co obsahuje. Když se ale o ní bude někdo starat, bude navštěvována a bude se respektovat její trochu nezvyklá síla, může nám ještě hodně prospět.

Sv. Markéta byla patronkou těhotných a údajně byla velmi krásná. Může mít proto své rozmary, které je třeba chápat a respektovat. Zkusme si na tomto místě popřemýšlet o našem vztahu k autoritě a o tom, co pro nás síla a moc osobnosti znamená.