Šumavské vykládání

25.09.2016 17:58

Poslední prázdninový týden jsem s Cestovní kanceláří Singletour prožila v Šumavském Nýrsku, v Zelené lhotě, kde jsme uskutečnili kurz Sedmero věšteckých umění. Pobytový kurz byl skvělý, hodně jsme se toho naučili, a úžasně se nasmáli. V rámci magie v praxi jsme obešli i několik blízkých tajemných míst, z nichž vám teď předkládám reportáž.

PRENET – KAPLE SVATÉ KUNHUTY

Prenet je nejsevernější horou Pancířského hřbetu a jeho vrchol se nachází v nadmořské výšce 1071 m. Kapli postavil v roce 1408 Bohuslav Racek z Janovic, svého času u ní žil poustevník a jako jediná dochovala z bývalé osady.

 

31.8.2016, Touchstone tarot

Minulost: Rytíř mečů, Mírnost, Rytíř pohárů

Přítomnost: Rytíř holí

Budoucnost: 8 pohárů

Rada: 3 holí

Varování: Prázdná karta

Energie místa: Milenci a 6 pohárů

Duch místa: Eso holí

V minulosti v kartách na první pohled vidíme souboj dvou spanilých rytířů o jednu zbožnou ženu. Není vyloučeno, že karty vyprávějí příběh svaté Kunhuty, ještě než se stala svatou.  Příběh, o kterém se v kronikách nedočtete, protože se do životopisu svaté jaksi nehodí. Je to ale příběh o velké lásce, a o tom, že nikdy není nic tak, jak se zdá. Proto je místo, kde kaple stojí dnes tak příjemné a vlídné, protože odráží skutečnou lásku čisté světice, ne lásku k Bohu, ale k muži, s nímž možná měla děti a sdílela společný život. Jak to tedy mohlo být?  Na začátku byli dva, kteří o ní usilovali. Když ale sok viděl, jak velký cit jeho konkurenta a objekt jeho touhy spojuje, sám ustoupil a celý život je oba ochraňoval.  Stačilo mu být poblíž a sledovat, jak se milují. Když pak oba zemřeli, Kunhuta zasvětila svůj život Bohu, ale její srdce navždy patřilo tomu, jehož milovala. Co se stalo s dětmi? Na to už se nemáme ptát.  Andělská energie plná lásky nám zde stačí. 

PRENET – STUDÁNKA

Pod kaplí se nachází i malá studánka, která má pověst léčivé vody. Blízko studánky stávala poustevna. Tato voda lákala poutníky z celého okolí do sedla pod Prenetem.

http://www.shs.sumava.net/shs/fr.asp?tab=shs&id=8&burl= 

31.8.2016, Sacred Circle tarot 

Minulost: Rytíř mečů, 9 holí, Ďábel – Zasvěcení

Přítomnost: Velekněz

Budoucnost: Věž

Rada: 6 pohárů

Varování: Spravedlnost

Energie místa: Páže pohárů a Milenci

Duch místa: 6 mečů

Studánka a místo, na kterém je, se zřejmě váže k poustevníkovi, který zde kdysi žil a jeho archetypu. Místo je to velmi staré a silné a zřejmě už od pradávna dávalo lidem velkou léčebnou sílu. Ta byla později ještě znásobena vlivem moudrého starce, možná poustevníka, nebo druida, který ji cíleně posílil a dal tak všem příchozím možnost uzdravení jejich neduhů. Možná se i na nás přišel podívat, takovou bandu asi ještě neviděl. Vlídně nám ale pokynul a shovívavě se pousmál nad naším počínáním. I díky němu je studánka chráněna před vším nebezpečím a nám je umožněno ochutnat její pramen a jeho vodou si omýt obličej a oči, na které blahodárně působí. Studánka je místo plné radosti a veselí, zdroj síly a energie a místo potěšení těla i ducha. Děkujeme, moudrý muži, za dohled a sílu dojít z kopce dolů.

ZELENÁ LHOTA

KOSTEL SV. WOLFGANGA 

Kostel čtvercového půdorysu s půlkruhovým zakončením, sakristií a malou věžičkou byl postaven v 18. století a byl znám svým krásně zdobeným interiérem, oltářem, dřevěnými sloupy a kůrem. Ke kostelu patřila fara (nedochovala se - vyhořela, zůstal pouze plot), dům kostelníka (stále stojí - rekreační chalupa) a úzce spjatá s ním byla i stará škola. (dnes v rekonstrukci).

Od fary ke kostelu byly vybudovány kamenné schody, na jejichž spodním konci byl kříž. Pohřby se pak dělily na chudé a bohaté, kdy při bohatém pohřbu došel farář až do domu nebožtíkova a průvod mířil odtamtud na kostelní hřbitov, zatímco při pohřbu chudého zesnulého musel být tento dopraven ke křížku u schodiště a smuteční průvod šel jen od fary ke kostelu. Okolo roku 1994 byl kostel opraven po čtyřicetiletém chátrání za totality.

http://www.kololhota.estranky.cz/clanky/kaple-a-kostely-v-okoli.html

1.9.2016, Romeo and Juliet tarot

Minulost: Královna holí, Hvězda, Smrt

Přítomnost: Rytíř mečů

Budoucnost: Poustevník

Rada: 8 mečů

Varování: Král pohárů

Energie místa: 4 holí a 2 pohárů

Duch místa: 6 holí

 

Kdysi zde podle karet sídlila mocná čarodějka, která dávala cenné rady, ale nebrala si servítky. S tím, co a jak lidem říká, si příliš nelámala hlavu, protože svá slova dostávala přímo shora a sdělovala jen to, co bylo pro člověka v tu chvíli důležité. Našel se ale jeden, který nebyl se svou předpovědí spokojený a učinil jejímu věštění přítrž. Připlížil se za chladné noci a bodnul vědmě dýku do zad. I dnes je zde cítit jistá stísněnost a pochmurnost. Pocit hlídání a pevných zdí, které nedovolí nahlédnout za ně, jsme měli skoro všichni. Možná ona věštkyně byla pohanská kněžka a její vrah křesťanský misionář, který chtěl vymýtit pohanství i z těchto končin.  A možná zde dál hlídá, aby se tu dodržovala posvátná úcta k bohu a konaly rituály podle předpisů. My jsme mu museli lézt hodně na nervy, a také jsme se zde nezdržovali delší dobu, vyložili, poděkovali a vypadli. Místo kostela je čisté, ale chráněné.  A ztrestá každého, kdo by mu chtěl ublížit. My jsme nechtěli, a proto jsme zůstali celí.

ŽAKOVA KAPLIČKA

Skromnou kapličku nechal vystavět barab zachráněný zde višňovicí uprostřed vánice chalupníkem, jehož potomci zde později vystavěli dnešní hotel Zach. Višňovici jsme ochutnali i my, a chápeme tak vděčnost zachráněného. Hotel Zach dnes funguje a to přímo skvěle! Děkujeme!

1.9.2016, Romeo and Juliet tarot

5 mečů, 8 pentaklů, Král holí

Vyložila jsem karty a přihlížející chlapci říkali: Tys to četla? Ne, proč? Výklad v podstatě shrnul legendu o kapličce do tří karet. Silný a odhodlaný muž z vděčnosti, že vyhrál těžký boj, nechal kapličku postavit, aby jej věčně připomínala.  Průběh stavby a podobu vděčného muže můžete vidět přímo na vylosovaných kartách jako na dokumentární fotografii.

ŽELEZNÁ RUDA

POHŘEBIŠTĚ BARABŮ

 

Jako barabové jsou označováni cizí dělníci, kteří sem přišli v polovině 19.století pracovat na železnici. Protože byli bezvěrci, byli pohřbíváni sem na tzv. Italský hřbitov, na jehož místě dnes najdete pietní místo.

2.9.2016, Royo Dark tarot

Minulost: Mírnost, Síla, 2 holí  

Přítomnost: 10 pohárů

Budoucnost: 9 holí

Rada: Rytíř mečů

Varování: Královna pentaklů 

Energie místa: 6 pohárů a 6 mečů  

Duch místa: Viselec

Již dříve zde bylo posvátné místo, kam se chodilo meditovat i truchlit, kde se nabírala síla, a sbíraly vědomosti předků. Je to intimní místo pro ty, kteří zde žili, nebo jichž se to úzce dotýká. Ostatní zde nemají, co pohledávat.  A i když je teď hezky upravené a znovu se tím na minulost upozornilo, není nutné zde pobývat delší dobu. Jen Bůh ví, co se zde děje, když se setmí, kdo a s kým se tu prohání a jak místo ožívá. Není to ale nic, co bychom měli zkoumat.  Uctěme památku cizinců, kteří zde strávili část svých životů, a pojďme dál. Tohle není náš úkol.

KAPLE SVATÉHO ANTONÍNA A SVATÉ BARBORY

Stojí při silnici na Špičák pod železniční zastávkou Železná Ruda – město. První písemná zmínka pochází z let 1836 – 1839 a při výstavbě špičáckého tunelu tady probíhaly pohřební obřady obětí této stavby. Před kaplí jsou umístěna umrlčí prkna.

 

2.9.2016, Touchstone tarot 

Minulost: 2 mečů, 6 holí, Páže holí   

Přítomnost: 10 pentaklů

Budoucnost: Velekněz

Rada: 9 pohárů

Varování: 4 mečů

Energie místa: Mírnost a 7 holí

Duch místa: 3 mečů

Kaple nestojí na žádném výjimečně nabitém místě, naopak je její umístění trochu nešťastné, jako by špatně vybrané.  Kaple a duchovní úkol sem byl tak trochu vnucen násilím a nikdy se sem úplně nedostal. Jako bych slyšela tehdejší radní: „Jo, vy chcete kapli? Tak třeba tady, to je takový zbytečný plac.“ Dnes je přeci jen trochu více opečovávaná a možná i díky turistům hojně navštěvovaná, je to však trochu kalkul. Do budoucna by potřebovala větší duchovní péči a více zájmu skutečných věřících. Možná, že na to ještě dojde.  Zasloužila by si to a také by si to přála.  Ač se sama kaplička snaží o pozitivní energii, moc jí to nejde. Pamatuje si všechna příkoří a dohady, které kvůli ní vznikly, všechen smutek, který tu panoval a zoufalství, které se nahromadilo. S pokorou bychom se tu měli zastavit, rozsvítit svíčku, a uvědomit si, že nic se nedá vynutit, a že jen to opravdové je správné.

UMRLČÍ PRKNA

 

Původ tohoto zajímavého zvyku úzce souvisí s těžkými životními podmínkami, které zde vládly po většinu roku. „Zubatá“ si nevybírala a do osudů šumaváků vstupovala neohlášena v každou denní i roční dobu. A tak se mohlo stát, že v některé z po pláních rozesetých usedlostí mohl zemřít hospodář nebo člen rodiny, ale mohutné závěje a divoké bouře často celé týdny nedovolily jeho přepravu k řádnému pohřbu dole v údolí. Proto v každé usedlosti byla vždy připravena vyzrálá prkna, na která, opatřená 3 vyrytými křížky, byl nebožtík uložen a zůstal na nich až do doby, kdy drsná příroda dovolila jeho řádný pohřeb. Následně bylo prkno dopraveno k řezbáři, který je ozdobil ornamenty, Velmi často byly jako symboly používány tři křížky, zlomená svíce, Kristus na kříži, méně častí byli andělé, Boží oko, ratolest, často doplňované veršem, jenž nějakým způsobem charakterizoval nebožtíka. Prkno pak bylo umístěno nejčastěji na rozcestí cest, event. poblíž usedlosti, aby sloužilo jako stála přípomínka a místo tiché vzpomínky na zesnulého horala.

http://www.turistika.cz/mista/umrlci-prkna-na-sumave

2.9.2016, Royo Dark tarot

3 holí, Král mečů, 10 pentaklů

Kdysi měly umrlčí prkna pro naše předky velký význam, ale jak je patrno už textu výše, tak hlavně ten praktický. Nebrali smrt tak, jako my dnes. Byla přirozenou součástí životů, stejně jako zdejší podmínky. Museli přemýšlet a počítat se vším, zármutek nebo hysterii si nemohli dovolit.  A přesně to odráží vylosované karty. Chladnou mysl, která se jen snaží vyjádřit úctu mrtvým, ale zároveň zachovat co nejvíce pro živé. Žádné tajemné místo zde tedy nečekejte.  Jen obraz zdejších lidí, kteří žili život opravdověji než mnohokrát my.

KOSTEL PANNY MARIE POMOCNICE Z HVĚZDY

Velice zvláštní a krásná dominanta centra Železné Rudy. Kostel byl postaven v letech 1729 - 1732 vlastníkem zdejšího panství hrabětem Wolfem Jindřichem Nothafem. Zajímavostmi kostela jsou jeho půdorys šestiboké hvězdy a mohutná kopule s hvězdou namísto obvyklého kříže na vrcholu.

http://www.turistika.cz/mista/zelezna-ruda-katolicky-kostel-panny-marie-pomocnice-z-hvezdy

2.9.2016, Touchstone tarot

Minulost: Viselec, Eso pohárů, Císař 

Přítomnost: 4 mečů

Budoucnost: Ďábel

Rada: Páže pentaklů

Varování: 2 mečů

Energie místa: 8 mečů a 2 holí 

Duch místa: Měsíc a 8 holí

Zde stojíme podle karet na místě záchrany, spasení nebo velké pomoci. Kostel je zasvěcen Panně Marii Pomocnici, což není právě obvyklé a je možné, že zde kdysi k velké pomoci shůry došlo. Lidé si tento příběh předávali mezi sebou a nakonec tu jako symbol úcty vznikl i tento kostel.  Jako výraz naděje na pomoc, až nám bude nejhůř. Ale opět se nejedná o nějaké silné energetické místo. Rozhodnutí postavit zde kostel bylo čistě praktické a téměř přikázané. Nyní trochu skomírá a potřebovalo by leckde opravit nebo více opečovat. I kostel sám upozorňuje na věci, které se přehlíží a které by do budoucna mohly napáchat veliké škody.  Zřejmě se pohybujeme čistě v hmotné rovině, jakoby do budoucna hrozily nějaké újmy, pokud se teď včas nezajistí. Mluví o tom karty vytažené na energii i ducha místa, a Ďábel na budoucnost také není zrovna pokyn ke klidu. Pomozme tedy my symbolu pomoci, poté pomůže i nám.

 

Všechny šumavské výklady jsou trochu drsnější, než obvykle.  Karty zrcadlí nejen zdejší kraj, v němž bylo vždy trochu složitější žít, rázovitý lid, ale i paměť míst, která jsme navštívili. Drsná příroda i pohnutá historie se nezapomíná.  Krajina si to pamatuje a skrze karty nám to dává najevo. Jistá ukřivděnost a smutek nad tím, co zdejší lid musel prožít a čím si musel projít, je přítomna i přes slunný den a spatřit ji můžeme i ve vylosovaných kartách.

Vyvolává v nás pokoru a připomíná nám sílu, jakou jako lidé máme. Vůli, která nesmí být zlomena a moudrost, kterou díky těžce nabitým zkušenostem získáme.  A i když jsme se celým pobytem vlastně skoro prosmáli a vše si řádně užili, odvezli jsme si i tento pocit vděku a síly, který nám Šumava připomíná. Děkujeme.

PO CESTĚ DOMŮ

Cestou domů udělala naše skromná posádka ještě dvě zastávky.  Jednu v krásném vesnickém kostelíku a druhou na fantastické kachně, tedy v Country Saloonu v Beňovech, kde zároveň vznikla i nově postavená krásná kaplička.

PŘEDSLAV KOSTEL

Kostel Jakuba většího v Předslavi je písemně potvrzen v roce 1352, kdy se jednalo o původní raně gotický kostel, což dokládá třeba portál s talířovými prstenci a pozdější žebrová křížová klenba. Později byl opakovaně přestavován. V kostele se 16. září 1827 oženil František Palacký s Terezií Měchurovou.

4.9.2016, Touchstone tarot

9 pentaklů, 10 mečů a Prázdná karta

Kostel byl dříve hodně bohatý, na energii, sílu a zřejmě i zlato.  Sloužil svým věřícím ochotně a věrně, byl uctíván a obdivován, ale samozřejmě za nějakou tu úplatu. Nyní už tu ale žádné energie nejsou.  Někam se vytratily nebo přestaly sloužit, ale proč a jak se nesmíme ptát. Co se zde odehrálo, že to zapříčinilo takovou změnu, sešup z vrcholu až na samé dno? Prázdná karta nás v pátrání stopla a my nesmíme ani naznačovat.

KAPLIČKA V BEŇOVECH U COUNTRY SALOONU

Nově zbudovaná, nevysvěcená kaplička u skvělé restaurace, je ozdobou zdejšího kraje. Znovu stavět kapličky a sázet je do této krásné, i když smutné krajiny je obdivuhodný a chvályhodný nápad a cesta k tomu, jak pomoci Šumavě, aby zapomněla.

4.9.2016, Touchstone tarot

9 mečů, 8 mečů, 7 pentaklů

Velké chmury a nezměrná bolest,

váže se k tomuto kraji.

Jen čistá láska podá ratolest,

síly klidu a míru tu zrají.

Až naše děti dospějí,

spatří už příběhy jiné.

Spatří zde krásnou naději,

už teď se tu po kopcích line.

Eso pohárů na poslední kapličce už byla jen taková krásná tečka za tím naším výletem. Opakuji, krásná tečka za tím naším výletem. :)