Styl vykládání karet podle Paula Fentona-Smithe

13.08.2010 13:11

VELKÁ ŠKOLA VYKLÁDÁNÍ TAROTU

PAUL FENTON-SMITH

(Výtah myšlenek)

STYL VYKLÁDÁNÍ KARET

1.     MYSTICKÝ VYKLADAČ

Nabízí mystickou zkušenost se vším všudy, včetně vonných tyčinek, křišťálové koule a plakátu duchovního mistra visící na zdi. Mluví v metaforách a zřídkakdy hovoří o nějaké záležitosti přímo. Často vypadá jako vykladač tarotu z filmu. Připomínám nám, že život je víc, než to, co vidíme a na co si můžeme sáhnout. Mohou tak své klienty inspirovat a probudit v nich touhu nasytit ducha a věnovat se tajuplným aspektům života.

Dávají jim přednost klienti, kterým se líbí proces hledání. Výklad si reinterpretují různými způsoby.

2.     STAROSTLIVÝ VYKLADAČ

Je většinou mateřská postava s mohutným poprsím, která nabídne klientovi šálek čaje a koláč, který ráno upekla. Je připravena poskytnout útěšné objetí a utěšuje klienta, že všechno bude v pořádku. Nedělá přednášky ani nemoralizuje, ale nabídne soucit a porozumění. Tato momentální laskavost znovu rozžehne naději a důvěru v budoucnost.

Je to osoba, na nichž se chcete obrátit, když si lížete rány z toho, jak se slepě řítíte životem.

3.     VYKLADAČ ŽIVOTNÍCH MODELŮ

Se více zajímá o to, jakou roli hrajete ve hře života. Má sklon zdůrazňovat, jak vás vaše životní postoje nebo přesvědčení přivedly k vašim současným okolnostem. Klade přesně mířené otázky a váš život ho zajímá jako skládačka a sleduje, jak do sebe jednotlivé díly zapadají. Více se zajímá o to, co vás motivuje než o předpovídání budoucnosti. Jsou obvykle přesvědčeni, že klient už ví, co se děje a že jako vykladači mají úkol pojmenovat klientovy strachy a naděje.

Je to vykladač, na nějž se můžete obrátit, když jste připraveni vzdát se některých negativních nebo neuspokojivých vzorců chování.

4.     VYKLADAČ S PŘÍMOČARÝM PŘÍSTUPEM

Řekne hned, co vidí, aniž by měl čas si to v duchu zredigovat. To může mít za následek šokující přesnost, ale také citový úraz. Bez obalu vám řekne, že je zbytečné věnovat se tomuto milostnému vztahu, protože za dva roky se objeví někdo nový a pokud odejdete ze současného vztahu a najdete si poradce, pomůže vám změnit vzorce chování ve vztazích.

Svůj vykladačský styl rozpoznáte tak, že budete podrobně zkoumat své klienty.

Žádný z těchto typů vykladačů není lepší nebo přesnější než jiný. Vykladači různých stylů nacházejí klienty, kteří si cení právě daného způsobu vykládání.