Strakonické objevy

25.08.2017 11:19

2.8.2017 jsme s bandou tarotářů objeli kousíček Strakonicka pod vedením statného průvodce a alfa samce Karla. Kněží hora u Katovic je známé kultovní místo, kde jsme nejen našli energetický bod, ale taky zahodili tíhu na duších.

KBÍLSKÁ ROZHLEDNA

Stavba na vrchu Kbíl je tvořena typizovanou příhradovou ocelovou konstrukcí, která slouží jako vysílač jednoho z mobilních operátorů s možností vstupu pro veřejnost na vyhlídkový ochoz. Přístup na plošinu je umožněn po točitém schodišti. Věž byla otevřena v roce 2008. http://rozhledny.kohl.cz/rozhledna-kbil-u-strakonic

Vice Versa Tarot: Smrt, Věž, Blázen

Když vám třeba vyjde na věži Věž, nemůžete zapochybovat o tom, že tarot na tajemných místech opravdu funguje. Nutno dodat, že Věž na obrázku hoří, a když ji doplníte ještě další vylosovanou kartou Smrt, nejedná se zřejmě právě o pozitivní místo. Bůhví, co zde na kopci stálo původně, ale rozhledna tomu moc nepřidala. Blázen s pěkným výhledem, který odsud skutečně je, už to asi nenapraví.

KBÍLSKÝ DOLMEN

Sestava tří kamenů nazývaná Kbílský dolmen se nachází nedaleko rozhledny pod vrcholem Kbíl, nedaleko Švejcarovy Lhoty. Podle archeologů se jedná o přírodní výtvor, psychotronici, včetně Pavla Kozáka, jsou přesvědčeni, že vznikl lidskou rukou a má silný příjem energie, kterou pocítíte, když si lehnete pod jeho strop.

2.8.2017, Sacred Circle Tarot

Minulost: 9 pohárů, Síla, Mírnost

Přítomnost: Spravedlnost

Budoucnost: 8 mečů

Rada: 7 holí

Varování: 2 holí

Energie místa: Král pentaklů a Vůz

Duch místa: 10 holí

Místo, kde dolmen stojí, bylo vždycky bohaté na energie a bylo možné si ji vzít. Možná proto, aby se s ní neplýtvalo, byl k dolmenu umístěn Strážce, který, když nechce, tak nedá. Dolmen ukrývá mnohé, karta s obvyklým názvem Mírnost se v této sadě jmenuje podsvětí a vstup do něj ne náhodou připomíná právě sestavu kamenů, před jejímž vchodem opět stojí hlídač. Přesto, že je místo nabité i dnes, plné síly a energie, kterou lze i v dnešním světě dobře využít, je dovoleno jen někomu, aby si z něj vzal. Pokud se neumíš opřít o své znalosti a síly, nemáš zde co dělat a nic zde nedostaneš. Pokud ale pochopíš, jaká je tvoje cesta, a jak ti může zdejší vzácný prostor pomoci, můžeš jít rovnou k němu. To platilo kdysi, platí to i dnes a bude platit i do budoucna. Jen sítem zdejšího strážce zřejmě bude procházet čím dál tím méně lidí.

POSELSTVÍ OD DOLMENU:

Tarot Magie druidů: 3 mečů, Královna pohárů, Velekněžka

Když odložíš všechnu tíhu, co máš na srdci a přistoupíš ke kamenu s čistou láskou a nezkalenou vírou, rozestoupí se skála sama, aby ti vydala své poselství. Hromadně zde získat nic nelze. Je to prostor pro individuální práci každého, kdo je ochoten ze sebe něco dát.

STUDÁNKA U KATOVICKÉ HORY

Ke studánce se váže pověst o Jakubovi a lesní panně, která mu učarovala právě u této studánky. Po zbytek života se o ni chodil starat, i když vílu už nikdy nepotkal. Na pověst jsme vyložili před tím, než jsme si jí přečetli, a výsledek byl přesný.

Pověst - Triple Goddes tarot: Kolo života, 4 pentaklů, Milenci

Jedna z lesních víl, které tančily kolem své královny, se vydala do světa lidí. Nalákala mládence na svou krásu a bůhví, co mu nakonec dala. Utekla mu zpět do své říše, protože tady to není nic pro ni, a i když, na ní po zbytek života čekal, nikdy se sem nevrátila. Krátká epizodka pro vílu a zásadní životní událost pro mládence Jakuba. Jen ta studánka zůstala jako svědek krátké lásky. Dnes je zanedbaná, a neoperovávaná, tak jako láska v moderní době.

ŽIŽKŮV MOST

Kamenný most o jednom oblouku pod jihozápadním svahem Katovické hory za lávkou přes Březový potok. Ve staré pověsti je spojen s Žižkovým tažením na Hrad Rabí. Most byl však postaven až v 17. nebo 18. století, kdy zde jezdily formanské vozy, než byla postavena nová císařská silnice.

2.8.2017, Green Witch Tarot

Minulost: 7 pentaklů, Rytíř pentaklů, Král mečů 

Přítomnost: 3 pohárů

Budoucnost: Královna pohárů

Rada: Páže pentaklů

Varování: Eso holí

Energie místa: Poustevník a 4 mečů

Duch místa: Eso mečů

Práce, práce a zase jen práce. Někdo to pečlivě vymyslel a jiní to těžce vykonali. Dřív měl most svůj účel, a plnil ho beze zbytku, dnes se tu možná schází po večerech omladina a baví se. A není to špatně, jeho energie fandí odpočinku a most si pomalu zvětrává. Památka je to cenná, ale dosloužila a teď už jen je. A Žižka? Ten tudy asi nikdy nejel… 

KNĚŽÍ HORA

Jedná se o elipsovité hradiště o celkové rozloze asi osm hektarů. Samotnou akropoli obepíná po celém obvodu val. Ze severu je k ní připojeno vnitřní a vnější předhradí. Všechny tři části jsou opevněny mohutnými valy, vnější a vnitřní předhradí dokonce valem dvojitým. Podle Pavla Kozáka je hradiště na ní starší, spadá k rozhraní neolitu a eneolitu a je možné, že jeho obyvatelé byly svědky vložení energie návštěvníky z kosmu, a to přímo do akropole, kde je dodnes.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9B%C5%BE%C3%AD_hora_(hradi%C5%A1t%C4%9B)

2.8.2017, Green Witch Tarot

Minulost: Věž, Mág, Poustevník

Přítomnost: Rytíř pentaklů

Budoucnost: 4 pohárů

Rada: Smrt

Varování: Měsíc

Energie místa: Eso holí a 9 pentaklů

Duch místa: Král holí

Podle karet i podle automatické kresby, kterou kreslila Janinka, zde stávala nějaká velmi významná stavba. Mohla mít tvar věže nebo kruhový základ, který byl, i po jejím zboření, stále využíván, protože i když stavba byla sama poničena, na síle jí to neubralo. Místo bylo zřejmě využíváno především k rituálním účelům, shromažďovali se tu učenci a duchovní kmene, a pracovali na konkrétních cílech. Přítomnost Mága i Poustevníka v jedné řadě, je hodně vypovídající. I dnes je možné se tu napojit a získat odpovědi, ale pokud nemáme k dispozici schopné druidy, měli bychom jen nahlížet a sami se o nic nepokoušet. Energie je tu pořád silná a snadno bychom se zde mohli propadnout někam, kde by se nám asi moc nelíbilo. Síla místa už dnes není podporována dřívějšími pracemi, a tak hora odpočívá a je to dobře. Hranice, kterou bychom zde mohli i nechtěně překročit, je tenká.

ENERGETICKÝ BOD

Podle Pavla Kozáka, i podle nás, najdete energetický bod 1,5 m severně od triangulační tyče, a podle knihy má zvláštní přerušované vyzařování energie, ale vždy kladné. Mělo možnost komunikovat s duchovním prostorem, a tedy i věštit.

Sacred Circle Tarot: Král pentaklů, Svět, 4 holí

Soustředěná a užitečná síla tady vyvěrá ze země, a posiluje zdejší stromy a přírodu vůbec. Je možné tu pobýt a cítit se lépe, pochopit a možná i vyléčit traumata, která si sebou neseme. Ale nesnažme se to spoutat. Poprosme a poděkujme. To je vše.

VĚŠTÍRNA

Green Witch Tarot: Vůz, Eso pentaklů, Spravedlnost

Stůj, cizinče! Že svůj osud chtěl bys znát? Svou budoucnost si představuješ v barvách růžových, všechno kvete a bují a ty jsi šťastný. Ale co když je to jen sen, který ti zkalí čistá pravda? Pořád chceš znát, co tě čeká? A přemýšlel jsi, co jsi za to ochoten? Co za to chceš dát? Co pro to udělat?

Posvátné místo tady asi pro naše předky kdysi bylo, ale vlídnou léčitelku si asi představovat nesmíme. Vždycky bylo něco za něco, informace bylo třeba dobře zaplatit a nejen cennostmi. Také prací, pečlivostí, zodpovědností a snahou. Podmínky byly přísné a lidé pokorní a pracovití. Když stoupáte nahoru výš a výš, máte nejvyšší čas si to uvědomit…

Čekáš-li na modré z nebe – budoucnost si vezme Tebe!

 

ZDROJ:

Informační cedule na místě

Tajemná místa od Blaníku k Sušici, Pavel Kozák, Nakladatelství MH, 2003