Štíří výklad

05.02.2011 13:17

Pro štíry o štírech

PŘÍKLAD VÝKLADU:

1 - Siginifikátor tohoto znamení = 9. POUSTEVNÍK

2 - Talent tohoto znamení = ESO HOLÍ

3 - Zápor tohoto znamení = 3 HOLÍ

Štír je samotář v pravém slova smyslu. Ne že by odmítal společnost, ne že by seděl doma, ale sám se sebou, svou osobností a svými zkušenostmi si vystačí. Je také uzavřený a málo kdy se vyjadřuje k tomu, co si myslí nebo co cítí. Do svého nitra si tak, jako Poustevník, mnoho lidí nepustí. Sám dokáže velké věci a sám si vše zařídí.

Jeho talentem je, že přes výše zmíněné samotářství, ale dokáže působit na lidi jako fantastický společník a úchvatný přítel. Dokáže bavit celý sál a zažehnout jiskru v mnoha lidech. Když chce, je komunikativní a všude vidět.

Jeho záporem je smysl pro budoucnost a promýšlení některých věcí. Má rád činy a plány, které mají smysl a které se mohou dlouhodobě vyplatit, proto se na ně často může upínat a zapomínat na současnost a problémy, které má. Uvažuje zkrátka hodně do dálky a tak může působit trochu světácky až pohádkářsky.

Slavným štírem byl např. Miroslav Horníček, který Poustvníka dokonce ztvárnil v seriálu Byli jednou dva písaři.

O ŠTÍROVI

http://enoyka.blog.cz/0611/stir-linda-goodman

Štíři při výkladu karet jsou poněkud tajemní a většinou i málo sdílní. K těmto věcem sice obvykle mají blízko a dobrý vztah, ale neprozradí na sebe více, než je nutné. Mohou budit dojem, že se jich výklad vlastně vůbec netýká, ale pak o něm dlouze přemýšlejí a snaží se z něj poučit. Když se se štírem sblížíte, objevíte jeho hlubokou duši…

Osobní zkušenost se štírem je můj dlouholetý partner, který působí někdy jako bohém a je středem pozornosti a někdy je zalezlý u novin a poustevničí si. Umí dodat naději i chuť, ale také vymyslet katastrofy, v něž často nevěří.

Obdobu štíra bychom v tarotu nalezli na kartě 13.Smrt, která se nenápadně plíží kolem a když na ní dojde, zaútočí. Je tajemná i samotářská, ale umí být i velkorysá a vlídná.

Jakou zkušenost máte se štíry? Podělte se o ní.