Štědrý 2012

18.06.2015 12:36

Vrch Štědrý jsem za poslední dobu navštívila hned dvakrát, tolik mně učaroval. Nahoru nevede turistická značka a proto je trochu záludné se tam dostat. Poprvé jsme vyšplhali vzhůru rovnou od cesty, proklestili porostem, křovisky, stromy a jinými neprostupnými kousky přírody. Několikrát jsme to chtěli vzdát, ale nějaká síla nás hnala výš a výš. Nakonec jsme vrcholný bod objevili a byl to nádherný zážitek. Zvláště, když jsme pak našli velmi pohodlnou cestu dolů. Tam jsme vyložili na minulost a sílu tohoto místa a došli jsme k zajímavým závěrům.

Po druhé jsme už šli tou příjemnou a pohodlnou, je nutné však kopec trochu obejít. Vyložili jsme tam přímo na velmi energetickém kameni uprostřed svatyně, o kterém píše Pavel Kozák, a jeho sílu. Při první návštěvě nás kopec povzbuzoval, abychom na něj vystoupali a obdaroval nás krásným posezením. Při druhé návštěvě už nás tak trochu vyhnal. Obě s Bohdankou jsme si stoupli na již zmíněný kámen a vyložily si, co nám chce říct. Bylo nám tam krásně, než Bobi řekla: „To je krásný strom!“ a já na to intuitivně: „To víš, ten to tady hlídá!“ A pak se zbláznil můj duchovní pes. Začal štěkat a vrčet, sledoval neviditelné pohyby a nebyl k utišení. Musely jsme odtamtud a teprve pod kopcem ho to přešlo. Když jsme odcházely, ještě jsem vyfotila místo, kam štěkal. Posuďte sami, co je na fotce, zda je to kaz, světlo nebo vysvětlení Edieho záchvatu. Cestou zpátky jsme ještě objevily soustavu kamenů, pravděpodobně svatyně podsvětního kultu.

ŠTĚDRÝ

Kopec je obestřen řadou pověstí připomínajících Blaník. Hora se prý na Velikonoce otevírá a v jejím nitru se ukrývá velký poklad v podobě stříbrného vozu se zlatou pavézou, také tam má být socha zlatého kance a stříbrného koně. To může být skrytá vzpomínka na bohatý keltský vozový pohřeb. Na vrcholu údajně stávala jakási věštírna či svatyně, čemuž odpovídá i současné esoterické poznání - vrchol je silné místo s pozitivní energií. Kopec si dokonce údajně tvoří vlastní počasí, navíc je tu po nocích čas od času slyšet dupot kopyt, křik a troubení na lesní roh i bubnování.

www.putujici.cz

Výklad, 1.7. 2012, Old Path tarot

Minulost: Věž, Rytíř mečů, 8 pentaklů, Páže holí

Přítomnost: Soud

Budoucnost: 7 holí

Rada: 3 pentaklů

Varování: Velekněžka

Energie místa: Poustevník a Kolo osudu

V minulosti jako by bylo toto místo velice důležité. Skrývalo v sobě něco velmi cenného, nějakou tak trochu výbušnou směs. Bylo třeba jej chránit a to velmi razantně, až násilně. Poklad byl skutečně asi hodně významný a možná jej chránilo mnoho bojovníků, kteří neváhali nasadit život za jeho ochranu. Bylo nutné na něj vynakládat velké úsilí a určitě i nemalé finanční náklady, aby se mu nic nestalo. Cenný poklad pak sloužil opatrovníkům tím, že z něj mohli čerpat energii nebo předávat různé zprávy. Mohly zde být napojeni na nějaký vyšší zdroj a dostávat tak zprávy o tom, co se bude dít nebo rady, jak nejlépe postupovat. Momentálně jakoby byl Štědrý otevřen vyšším silám a přístupný tomuto napojení. Je možné tu získat odpovědi na závažné životní otázky a posílit svou energii. Do budoucna ale pozor na to, co se tu bude dít, je možné, že se probudí hlídači, které toto místo vždy hlídali, a začnou rozlišovat, co a kdo je důležitý a kdo sem může přijít. Místo samo vyzývá spíše k pečlivé práci a pomalému růstu zkušeností, pokoře a vyváženému jednání. Pokud se budeme spíše snažit, a vše, co zde dostaneme, pak skutečně naplníme a využijeme, můžeme si klidně brát. Pokud bychom zde ale chtěli slepě vyvolávat nějaké síly a přitom ani nevědět jaké, provádět rituály, aniž bychom znali jejich smysl a věštit bez ochrany sama sebe, asi narazíme. Pomalu, ale jistě, nás toto místo učí.

Jeho energie je mimořádná. Je velice silná, může dokonce měnit události a měnit nám i životy. Přitom je to místo nesmírně moudré a určené k přemýšlení a chápání situace. Určitě je starší, než si myslí odborníci a jeho paměť pamatuje moudrost mnoha našich předků.

Doplňující výklad, Old Path tarot, 1.7. 2012

Co zde bylo? Král holí, 4 pentaklů, Páže holí, 6 pentaklů

Mísilo se zde vlastně všechno důležité: obchod, moc, přenos informací a jiné cennosti. Význam tohoto vrcholu byl skutečně obrovský a nevěděla to jen jedna skupina obyvatel, ale využívali toho všichni naši předci, možná každý po svém.

Kdy to zde bylo? Mág, 6 holí

Karty odkazují na pravěk a původní obyvatele, kteří si zde cenili síly tohoto místa a bohatě ji využívali. Další významnou éru mohlo místo zaznamenat za doby rytířů a bojovníků, kteří navázali na původně vybudované centrum moudrosti a síly.

 

KÁMEN VE DNĚ PROHLUBNĚ

Kousek od trigonometrické tyče najdeme na Štědrém prohlubeň, vylámanou ve skále a asi o novodobě vykopanou. Mohlo by se jednat o hrob nebo svatyni. Ve dně jámy je nápadný kámen, který má v takovýchto souvislostech a poloze energii úžasnou: 7,5 násobek běžného aktilitu. I síla místa samotného je velká – 250% průměru. Je tu zbytková energie obřadu.

Pavel Kozák, Tajemná místa Plzeňska

Výklad, 6.7. 2012, Circle of life tarot 

Energie místa: Smrt a 6 pohárů

Kámen, který leží uprostřed staré svatyně, je skutečně něco velmi výjimečného. Nejen po energetické stránce, ale díky jeho hodnotě a funkci. Jakoby za určitých podmínek sloužil jako taková hvězdná brána, díky které se můžeme napojit na minulost a možná i budoucnost. Záleží na tom, jak se naše kolo života otáčí, kam se právě potřebujeme dostat. Nabízí nám možnost napojit se na naše předky a získat od nich odpovědi na to, co nás trápí, možnost srovnat si své bloky a traumata a odejít z něj očištěni.

Co nás ze Štědrého vyhnalo?

Circle of life tarot, 6.7.2012

9 holí a Císařovna

Náš čas se tedy po chvíli naplnil a hysterický záchvat mého psa nás přinutil odejít. Večer u ohně jsme se tedy ještě zeptaly, na to Edie tak zuřivě štěkal a co viděl pod vrcholem. Hlídač na kartě byl zřejmý, už tam dlouho sedí a zná svůj důležitý úkol. Ale koho nebo co tam doopravdy střeží? Císařovna značí plodnost a mateřské city, znázorňuje životní koloběh a cykly, které se střídají. Rodí se snad na Štědrém něco, co jinde ne? Co nám chce sdělit divoženka, která sedí ve své jeskyni a dívá se do zrcadla? Možná, že to nejdůležitější v našem životě je to, co sami v zrcadle vidíme.

MOHYLY

U cesty nahoru spatříme větší množství kamenů a v jednom místě i mohyly, případ svatyně podsvětního kultu, které umožňovaly spojení s podsvětím. Další kámen s prohlubní ve hraně sloužil k usmrcování lidí z trestu už koncem eneolitu, nejspíše zlomením vazu přes hranu.

Pavel Kozák, Tajemná místa Plzeňska

Výklad, 6.7. 2012, Forest Folklore tarot 

Energie místa: Kolo osudu, Král pentaklů, 9 pohárů, Páže pentaklů

Na tomto místě se asi rozhodovalo o osudech mnoha lidí. Moc a síla vládců zde měla rozhodující slovo. Nicméně karty nepůsobí nijak negativně. Spíše se zde asi pokládali oběti, aby obřad dobře proběhl a sbírala síla, aby bylo vše řádně dokončeno. Obětní kámen byl přeci jen asi dál.