Štědrovečerní výklad na rok 2011

29.03.2010 15:33

 

Tento výklad vychází z tradice, v níž dívky chodily na štědrý večer na jezero, rozseknout led a podívat se do budoucnosti, co je čeká, především koho si vezmou.

Já jsem tuto tradici využila a na štědrý den se vypravila na košutecké jezírko a nerozsekla led, ale pro pohled do budoucna jsem vytáhla každému znamení jednu tarotovou kartu. Na čiré dívání se do budoucna není tarot určený, ale vzhledem k vánočnímu času, je dobré udělat výjimku. J

CO SE TEDY ZJEVILO NA JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE V JEZEŘE:

 LEDEN - 9 pentaklů (+ 21.Svět) – „omylem“ jsem vytáhla dvě karty

Leden by mohl být klidný měsíc plný zajímavých a dobře využitelných příležitostí. Kdo se chytne včas a na vhodném místě, může z toho těžit po zbytek roku. Dívejte se kolem sebe proto otevřenýma očima, abyste různé možnosti nepřehlédli. Využijte dobrých vlivů a chopte se iniciativně toho, co se nabízí.

Možné vlivy a události: Drobné náhody, které ovlivní celý svět; rozkvět a hojnost, která je zasloužená a může se dobře využít; příjemná překvapení a dobré zprávy; nalezení ztraceného; příznivé vlivy; tanec; dostatek.

Pozor na: lenost, nepracovitost, myslet si, že už máme hotovo, neusnout na vavřínech, zmeškání a zpoždění.

„Tabáček a kořalinka, peřinka a pěkná žínka – tak si hovět od malinka!“ Ruské přísloví.

ÚNOR  - Královna mečů

V únoru se nálada trochu přiostří. Každý bude mít pocit nesvobody a bude se cítit omezen, proto bude na ostatní negativní a bude považovat kdysi kolegy za nepřátele a podle toho s nimi jednat. Nebuďte proto tolik nabroušení a braňte si sice svou svobodu, ale na úkor ostatních, abyste si nenadělali více nepřátel, než je nutné.

Možné vlivy a události: Spory a hádky, konflikty a chlad ve vztazích; snaha o samostatnost a jedinečnost; ochlazení atmosféry; kousavé poznámky; zvýšení agresivity a arogance; více budou vidět schopné ženy; velká zima; méně humoru; nactiutrhání; důvtip;

Pozor na: ostrý jazyk, urážky a nepříjemnosti vzniklé zbytečně studenou náladou, cynismus, vypočítavost.

„Raději svobodu se všemi jejími nebezpečími než klid v otroctví.“ Lešek.

BŘEZEN  - 3 holí

V březnu se mohou rozjet nové projekty a plány. Dívejte se do budoucna, usilujte o perspektivní věci, které mají velkou budoucnost. Snažte se co nejvíce pracovat na své budoucnosti a vězte, že to, co pro ní uděláte teď, se vám později bohatě vyplatí.

Možné vlivy a události: dobré podmínky pro projekty a plány; dobrá půda; možnost pracovat na svém; sebedůvěra; naděje; dobré vyhlídky; velké postavení, oteplení; spekulace; spolupráce; trh; podnikání; obchodní cesty; podnikavý duch.

Pozor na: velké plány a nereálné cíle, nicnedělání a čekání na něco, o čem nevíme, zda přijde, krátkodobé záležitosti

„Chceš uskutečnit své sny? Probuď se!“ R.Kipling

DUBEN  -  9 mečů 

V dubnu se vývoj moc dopředu nedostane. Každý se bude zabývat sám sebou a svými myšlenkami a můžeme tak celý měsíc potkávat zadumané lidi, kteří moc nevnímají realitu. Nepříjemné domněnky a negativní a pesimistické myšlení může zkomplikovat i docela dobrou situaci, proto se snažte držet faktů a zbytečně mnoho nepřemýšlet nad tím, co je dané.

Možné vlivy a události: Pesimismus; rezignace; komplikace; špatné představy; nejasnosti; zahledění se do sebe; každý má svou pravdu a je o ní hluboce přesvědčený; rozchody a nepřátelství; větší množství depresí a psychických onemocnění; zhoršené počasí a nálada; mučivé představy; pochybnosti; zlé sny; mlhy a šedá obloha; tréma; horory; mystifikace; vysoký tlak; únava.

Pozor na: smutnou náladu, pesimismus, deprese, přehánění, stát si na svém za každou cenu, klamy, kterých člověk lituje

„Strach lže a ty mu věříš!“ F.Nietsche

KVĚTEN - 10 holí 

Nepříjemnosti a negativní nálada vyvrcholí v květnu a mnoho lidí může pod tímto tlakem neuspět ve svých plánech a projektech. Bude toho asi více na řešení a množství těchto vlivů se může špatně podepsat na celkové náladě a komplikacích při běžných záležitostech. Neberte si tedy na sebe více než unesete, raději se vzdejte něčeho malého, abyste nepřišli o něco většího.

Možné vlivy a události: Tlak a nátlak; nemoci; tíha událostí; velké úkoly a povinnosti; důležité záležitosti; zodpovědnost; nechtít si nechat pomoct; podléhání nátlaku; odchody; horkoJ; vyčerpání; otroctví; břemena; stres.

Pozor na: velké úkoly, na něž nemáme sílu, velké sliby a nemožnost jich dostát, přetěžovat, chtít všechno zvládnout sami

„Kdyby neměl oddech, vůl by zdech!“ Bulharské přísloví

ČERVEN – Eso mečů

Nová síla a nové nápady vstoupí po krizi do našich životů tak rychle a náhle, že ani nebudeme vědět jak. Chopte se nových výzev a idejí, jako by vám šlo o život. Snažte se najít nové poznatky ve všech věcech a nově k nim také přistupovat. Možná se při sledování vašich cílů trochu ochladí, ale na cestu vyrazíte vyzbrojení a duchapřítomni.

Možné vlivy a události: Nové projekty a myšlenky; objevné metody; rozumová východiska; ochlazení; stanovení nových cílů a priorit; ekonomický růst; nové vlivy v politice; vyřešení problémů; objasnění komplikací; poznání; volby; smlouvy; operace.

Pozor na: přílišnou cílevědomost, chození přes mrtvoly, ledový klid, vlastní cestu samotáře, perfekcionalismus

„Myšlenka hýbe hmotou!“ Vergilius

ČERVENEC – Eso pentaklů

V červenci se mnohé započne a rozjede. Projekty a plány dostanou hmatatelné obrysy a bude se moci počítat s novými věcmi i po praktické stránce. Čekejte solidní příležitosti a snažte se je také konkrétně využít. Končí čas na plánování a posuzování, nastává doba činů. Do čeho nyní vložíte energii, to se vyplatí.

Možné vlivy a události: Praktické postupy; solidní příspěvky; pomoc zvenčí; příliv peněz; úspěchy v podnikání; cenné příležitosti; stabilita; výhodné koupě; dobré investice; položení základního kamene; jmění; štěstí ve hře; obratnost; zručnost; dobré zdraví.

Pozor na: omezení se jen materiální hodnoty, umanutí, upnutí se na jednu věc

„Nezíská, kdo se bojí ztratit.“ Latinské přísloví

SRPEN  - Viselec 

Nemožnost pohnout se z místa bude charakteristická pro tento měsíc. Přílišné množství povinností a informací může zkomplikovat situaci a my nevidíme před sebe a nevíme, kam jdeme. Proto se radši nehýbáme z místa a stojíme na svém. Svízelná situace nás brzdí a nedovoluje vám růst. Z tohoto stavu je potřeba se rychle sebrat a začít zase volně dýchat.

Možné vlivy a události: zdržení; komplikace; žádný vývoj; omezení; mrtvý bod; zkrachovalá jednání; krize; žádné velké společenské kontakty; vězení; tíseň; rutina; oběti; pasivita; pokání; drogy.

Pozor na: stagnaci a rezignaci, trápení, setrvávání v negativní situaci, lpění na obvyklé rutině

„Povinnost je to, co člověk sám sobě ukládá!“ J.W.Goethe

ZÁŘÍ – Král pentaklů 

Září by mohlo být konečně trochu příjemnější a stabilnější. Nabízí se větší množství dobrých příležitostí, které budou moci být dobře využity a použity se správným účelem. Budeme se pohybovat především v materiálních oblastech a peněžních transakcích. K investicím a platbám jsou tyto dny obzvlášť vhodné, pokud jim ale nerozumíte dostatečně, klidně si nechte poradit od odborníků.

Možné vlivy a události: stabilita; finanční operace; projekty a plány, které mají smysl a dlouhodobou platnost; nové zákony a operace; bohatství; bezpečí a zabezpečení svých hodnot; dobrosrdečnost; úspěšné charitativní projekty; ekonomický růst; dostatek; pozemky; nemovitosti; moc.

Pozor na: rozhazování peněz, lehkomyslnost, umíněnost

„Šlechetný se nežene do řečí, ale do práce!“

ŘÍJEN – 10 pentaklů

Stabilita a finanční růst bude pokračovat i nadále. Hodnoty se upevní a věci, do kterých jsme investovali, se vyplatí. Nastane kýžený klid a příjemná atmosféra. Zkuste najít především cestu domů a trávit více času s rodinou. Držte se postupů a tradic, které jsou ověřené a obvyklé, neriskujte a držte se při zemi.

Možné vlivy a události: Ekonomický růst; dobrý vliv na rodiny a rodinné záležitosti; stabilita; konvence; jistota; solidní úspěchy; dobré obchody; plody práce jsou vidět; lukrativní nabídky; domov; rodokmen; kořeny; zdraví; dědictví; založení rodiny; jistota.

Pozor na: spěch, novinky, nové postupy, lenost

„Chceš-li daleko doskočit, stůj nohama pevně na zemi.“

LISTOPAD - Spravedlnost

Pokud jste se celý rok snažili a pracovali jste na svém, nemáte se čeho bát. Pokud jste lenošili a flákali se, je možné, že nedostanete nic hezkého. Nastává doba splácení dluhů a získávání odměn za svou snahu či nesnahu. Nerozčilujte se nad svým údělem a raději se zamyslete, čím jste k němu sami přispěli. Jistě něco objevíte a své omyly napravíte.

Možné vlivy a události: Splácení půjček; soudy a posudky; různé názory; právnické a justiční záležitosti; rozhodování; rovnováha; objektivita; konfrontace se záležitostí z minula; zákony; svědomí; analýzy; rozsudky.

Pozor na: předsudky, lenost, nerozhodnost, strach vynést soud, remcání nad osudem

„Co nezakazuje zákon, to zakazuje stud.“ Seneca

PROSINEC  - Poustevník

Byl to náročný rok a každý by si měl zvážit, co mu vzal a dal. Vlastní názor a hluboké přesvědčení je to největší bohatství, které máme. Před každým výběrem a rozhodováním si nejprve uvědomte, co vlastně chcete a po čem toužíte. Pokud k tomu bude potřeba samoty a stranění je to nutné, nebojte se toho. Důležitý je váš vhled a názor, kterým se musíte řídit.

Možné vlivy a události: Samota; uvědomění; duchovní rozměr každodenních záležitostí; meditace; prosazování si vlastních hodnot a názorů; ticho; askeze; soustředění; přemýšlení; žádní vášně; klášter; příroda; tajemství; ticho.

Pozor na: osamělost, zahořklost, podivínství, odcizení

PLÁNY 2011

Pokud máte v plánu:

 • Nečinnost a vyčkávání, poznávací dovolenou, najít si přivýdělek, zabývat se vztahy s kolegy, jít na firemní večírek, trávit více času společně s partnerem, poznávat nové lidi, utrácet, být svobodnější – v lednu
 • Prosazení vlastních hodnot a názorů, mluvní projev, důstojný rozchod, vítězný rozvod, vysvětlení svých postojů, následování svých zájmů, zisk větší samostatnosti na úkolech, začít se věnovat svým nápadům, koupit si pro sebe cennou věc – v únoru
 • Plánování, založení firmy, výjezd na dlouhou cestu, investice, dát si vyšší cíle, vytýčit si dlouhodobé plány, pátrat po smyslu věcí, nesedět doma, myslet na budoucnost svých vztahů, vložit finance do něčeho perspektivníh – v březnu
 • Zbavení se bloků a obav, terapii, kineziologie, pohled do svého nitra, práci se sny, psaní hororu, nebát se toho, co bude, navštívit psychologa nebo poradce, přestat si vymýšlet, mít svůj názor, vyjít z kouta, začít být vidět, proměnit svůj vzhled – v dubnu
 • Zbavení se zátěže, odchodu z náročné práce, dokončení dlouhé stavby, uvolnění napětí, lenošivou dovolenou, nové cíle a projekty, masáž, dozvědět se pravdu, splatit půjčky, v práci svěřit část svých povinností někomu jinému, být pokorný, nechat si pomoct, jet na léčebný pobyt – v květnu
 • Nápady, velké myšlenky, nehmotné projekty, studium, kurzy, operace, jasnou vidinu budoucnosti, inovaci ve firmě, reorganizaci, nové zdroje obživy, číst duchovní literaturu, dělat věci rozumně – v červnu
 • Novou práci, zahájení stavby, hmotné projekty, založit si účet, vzít si půjčku, založit rodinu, začít budovat hmatatelné věci, využít finanční rezervy, začít podnikat, koupit si bydlení, najít si novou, jistou práci, začít žít zdravě – v červenci
 • Nový pohled, pochopení ostatních, životní změnu, obrat v událostech, kouzla a magii, pohled do budoucna, stěhování, změnit životní styl, převrátit role, vymotat se z bludného kruhu, začít se hýbat, začít držet dietu, přiznat si svou nemoc, zlozvyk - v srpnu
 • Dokončení činností, výdělek, povýšení, najít lepší práci, dosáhnout větších hodnot, mít klid, oženit se/vdát, najít si nové bydlení, začít podnikat, dopřát si zážitky a prožitky, zbohatnout, nabýt jistoty, skončit s dietou – v září
 • Založit rodinu, společné bydlení ve vztahu, navštívit vzdálené příbuzné, udělat oslavu, svatbu, stabilizovat se, získat peníze, dostat se na dobrou pracovní pozici, najít domov, mít zisk z obchodů, sbírat plody svých úspěchů, zabývat se potenciálními nemoci, které máme zděděné – v říjnu
 • Soudit se, poradit se s právníkem, věnovat se právům, rozhodnout věci, vyrovnat se s minulostí, úřední formální záležitosti, vyrovnání rolí ve vztahu, spravedlivé řešení  – v listopadu
 • Začít studovat tajné vědy, začít se zajímat o sebe, seberealizaci, stáhnout se do ústraní, osamostatnit se, najít vlastní hodnotu, pracovat samostatně na svých úkolech, mlčet, být diskrétní, jít vlastní cestou  – v prosinci                                   

TENTO ROK JE VHODNÝ:

1.     Uvolnění, radosti, odpočinku

2.     Sebeprosazení, nezávislosti

3.     Dlouhodobým projektům, plánování

4.     Zbavení se nočních můr, zahájení terapie

5.     Zbavení se zátěže, rozdělení povinností

6.     Novým nápadům a osvíceným myšlenkám

7.     Novým projektům a stavbám

8.     Změně pohledu a názorů

9.     Investování

10. Rodinnému životu

11. Urovnání si právních záležitostí

12. Sebezpytování, sebereflexi